Bilon też pieniądz

  0

  Większość banków zaprzestało pobierania dodatkowych opłat od konsumentów za wpłaty gotówkowe w bilonie na konto – to efekt kontroli wzorców umownych przeprowadzonej przez UOKiK. Prezes Urzędu wydała cztery decyzje dotyczące takich praktyk.

  Kontrole wzorców prowadzone są regularnie przez UOKiK i dotyczą wielu branż gospodarki. Ich celem jest ochrona słabszych uczestników rynku przed nieuczciwymi działaniami ze strony przedsiębiorców. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło przede wszystkim pobieranie przez banki dodatkowych opłat za wpłatę bilonem na konto. Konsument, który chciał wpłacić w kasie banku pieniądze bilonem na swoje konto musiał uiścić dodatkową prowizję. Opłaty te nie były pobierane w sytuacji wpłat banknotami.

  W opinii Urzędu banki nie mają prawa pobierać dodatkowych kwot za wpłaty bilonem na konto. Jak ustalono, prowizja wynosiła od 3 do 20 złotych lub minimum 0,5 proc. wpłacanej sumy. Monety są takim samym środkiem płatniczym na terenie Polski jak banknoty i jeżeli przedsiębiorcy nie pobierają opłat za wpłaty dokonywane w „papierowych pieniądzach”, nie powinni żądać prowizji za transakcje z użyciem bilonu. Takie praktyki naruszają interes ekonomiczny konsumenta, który ponosi stratę finansową w wyniku nieuzasadnionego różnicowania środków płatniczych na banknoty i bilon. Poza tym działania banków mają wpływ na „psucie pieniądza” – prowadzą do traktowania monet jako gorszego środka płatniczego.

  W trakcie kontroli stwierdzono także, że niektóre banki pobierały opłaty za wpłatę gotówki w stanie nieuporządkowanym – bez posegregowania banknotów czy monet według poszczególnych nominałów, ułożenia ich w tę samą stronę, ujęcia w opaski banknotów danego nominału w ilości po 1000 sztuk. W opinii Urzędu taka praktyka stanowi naruszenie dobrych obyczajów oraz jest sprzeczna z prawem bankowym, które nakazuje bankom

  przeliczanie i sortowanie banknotów i monet pochodzących z wpłat na rachunki bankowe. Dzięki działaniom Urzędu przedsiębiorcy nie stosują już tej praktyki.

  UOKiK zakwestionował także pobieranie marży podczas wypłaty z konta walutowego w złotówkach, gdy w banku brakuje waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek.

  Takie działanie narusza interesy konsumentów.

  W przypadku jakichkolwiek problemów konsumenci mogą zwrócić się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Spory z bankiem dotyczące roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pomoże rozwiązać także Arbiter Bankowy.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułMagazyn Swidnica24.pl z motywacją i truskawkami
  Następny artykułCzary Penelopy: Lekki torcik z truskawkami