Gospodarka i bezpieczeństwo na sesji powiatu

  0

  W czwartek 19 maja o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy rozpocznie  się kolejna sesja Rady Powiatu. Sesję rozpocznie prezentacja prac nagrodzonych w konkursie „Nie zostanę bezrobotnym” oraz wręczenie najlepszym drużynom nagród ufundowanych przez Radę Powiatu.

  Zaraz po tym radni wysłuchają informacji na temat działalności Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, którą przedstawi jej prezes Kondrat Jabłoński oraz sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. To jednak nie koniec informacji, które będą prezentowane radnym w tym dniu. Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, natomiast dane dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego zaprezentuje dyrektor powiatowej stacji SANEPID-u. Będą także sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

  Po tej części radni przejdą do głosowania nad uchwałami, wśród których znajdą się sprawy związane z bieżącymi przesunięciami w budżecie, powołaniem nowych członków do prac w Radzie Społecznej SP ZOZ w Świdnicy oraz zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Promocji i Komisji Rewizyjnej.

  Sesję zakończą informacje, wnioski i oświadczenia Radnych.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad VII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Prezentacja prac nagrodzonych w konkursie „Nie zostanę bezrobotnym” i wręczenie nagród laureatom.

  4.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  5.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  6.      Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Powiatu.

  7.      Informacja Prezesa Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych o działalności Stowarzyszenia.

  8.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  9.      Interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2010 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  11.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2010 rok.

  12.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego w 2010 roku   z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  13.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2010 rok.

  14.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

  c)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,

  d)      odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  e)      powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  f)        utworzenia zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych,

  g)      zmian w akcie założycielskim Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Bystrzycy Dolnej,

  h)      utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

  i)        utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,

  j)        rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego „Ojczyzna” na Starostę Świdnickiego,

  k)      rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego „Ojczyzna” na Starostę Świdnickiego,

  l)        zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji i Komisji Rewizyjnej.

  15.        Wnioski i oświadczenia.

  16.        Informacje dla radnych.

  17.        Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu.

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułFestiwal Sztuki i Rzemiosła TARGIRA
  Następny artykuł8-latek potrącony na Kościelnej