Trzy miejscowości z nowymi drogami

  1

  Zimowa aura nie przeszkodziła drogowcom zakończyć remonty dwóch dróg powiatowych. Dzisiaj odebrano ostatnie już w tym roku zmodernizowane odcinki tras w Rogoźnicy i Szczepanowie.

  Rogoźnica – nowa droga i chodniki

  Całość zadania podzielona została na dwie części. Jako pierwszą odebrano trasę o długości 2,440 km od rogatek miejscowości Rogoźnica w kierunku Kostrzy. Remont w samej miejscowości został zsynchronizowany z prowadzoną w tym czasie przez gminę Strzegom kanalizacją wsi. Całkowity koszt modernizacji całości trasy Rogoźnica – Kostrza to kwota 3.061.529, 24 zł

  Duży udział finansowy w remoncie miała gmina Strzegom, która współfinansowała zadanie w wysokości 500.000,00 zł

  Odebrany odcinek o długości 660 m prowadzi przez miejscowość Rogoźnicę.

  Na tym odcinku wykonano następujące prace :

  1. Poszerzono nawierzchnię jezdni do szer. 6,0 m (przed remontem jej szerokość wynosiła od 5,3 m – 5,5 m) ,
  2. Wzmocniono nawierzchnie poprzez ułożenie syntetycznej siatki zbrojeniowej,
  3. Wykonano warstwę podbudowy z betonu asfaltowego – grubość 7 cm,
  4. Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – grubość 6 cm,
  5. Wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej – grubość 5 cm,
  6. Oczyszczono przepusty pod drogą,
  7. Oczyszczono kanał ściekowy oraz wykonano na kanale chodnik z nawierzchni betonowej,
  8. Wykonano chodniki z kostki betonowej – długość 465 m,
  9. Wybudowano studzienki burzowe i studnie rewizyjne,
  10. Wykonano utwardzone wyjazdy z posesji.

  Dodatkowo na tym odcinku przebudowano kolektor deszczowy, przykryto rów i wykonano na nim chodnik z nawierzchni tłuczniowej na długości 120m. Wartość tych robót to kwota 189.764,94 zł.

  ***

  Szczepanów – skrzyżowanie z drogą do kamieniołomu /Gola Świdnicka/ na długości 0,967 km.

  Zakres remontu drogi obejmował prace poprawiające stan nawierzchni i podbudowy. Wykonano także odwodnienie terenu. Ścięto i uzupełniono pobocza, wycięto krzaki z pasa, oczyszczono rowy z namułu wraz z profilowaniem dna, skarp i rowu

  Koszt prac wyniósł 917 327,76 złotych brutto.

  Zadanie współfinansowała gmina Marcinowice w wysokości 100 000,00 zł. oraz firma SANBET w wysokości 100 000,00 złotych brutto + materiał na podbudowę o wartości 171.151,55 zł

  Poprzedni artykułNieprzejezdna droga Świdnica-Dzierżoniów (aktualizacja)
  Następny artykułMaraton pisania listów trwa