Strona główna Polityka O likwidacji kopciuchów i podwyżkach dla nauczycieli. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

O likwidacji kopciuchów i podwyżkach dla nauczycieli. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Przedstawienie informacji na temat wymiany tzw. kopciuchów w związku z zakazem ich użytkowania od 1 lipca, rozpoczęcie procedury mającej na celu sporządzenie planu ogólnego Świdnicy, a także przyjęcie zmian w budżecie miasta dotyczących podniesienia płac nauczycieli – to niektóre z zagadnień, które znalazły się w programie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

LXIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy odbędzie się w piątek, 23 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas posiedzenia, które rozpocznie się o godzinie 10.00, radni rozpatrywać będą pięć projektów uchwał.  Przedstawiona zostanie także informacja o wymianie nieekologicznych źródeł ciepła.

Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o wymianie nieekologicznych źródeł ciepła.
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.01.2024 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie LXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na LXIII sesji Rady Miejskiej:

 • LXIII/1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2023-2025,
 • LXIII/2. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Świdnica na zadania służące ochronie wód polegające na przyłączeniu budynków mieszkalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • LXIII/3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Świdnica,
 • LXIII/4. w sprawie zmiany budżetu,
 • LXIII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie internetowej Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułII LO: Historyczne witraże nie wylądowały na śmietniku [FOTO]
Następny artykułJadą z misją pomocy Polakom, mieszkającym w Ukrainie [FOTO]