Strona główna 0_Slider Zanim wszystkich zaskoczy zima. Mandat za nieodśnieżony samochód wzrósł do 3 tysięcy...

Zanim wszystkich zaskoczy zima. Mandat za nieodśnieżony samochód wzrósł do 3 tysięcy złotych

0

Definitywnie skończyła się wyjątkowa ciepła i słoneczna aura. Śnieg jeszcze w Świdnicy jeszcze nie pada, ale już pobielił pobliskie Góry Sowie. Przed nastaniem zimowych warunków służby przypominają o obowiązkach, które w wielu przypadkach mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, a nawet życie ludzi. O czym należy pamiętać, przypominają Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i policja.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominam, że przepis art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, w tym opady śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – mówi Barbara Rajca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziałujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz zwisających sopli. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku – apeluje PINB.

Niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego, jest zagrożone karami – przypomina Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Należy się także liczyć z odpowiedzialnością w sytuacji, gdy nieuprzątnięty sopel na kogoś spadnie.

Mandaty za nieodśnieżony samochód

Policja przypomina, że należy liczyć się z surową karą za nieodśnieżenie samochodu. W poniedziałek świdnicka drogówka interweniowała na łączniku autostradowym w sprawie śniegu i lodu, który zsunął się z ciężarówki na jadące za nią auto osobowe, rozbijając przednią szybę samochodu. –  Zgodnie z art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu oraz nie narażało kogokolwiek na szkodę – przypomina rzecznik świdnickiej policji.

W połowie 2023 roku wzrosły kary za lekceważenie obowiązku odśnieżania samochodu. Taryfikator mandatów zimowych przewinień jest następujący:

nieodśnieżony samochód: do 3000 złotych, 12 punktów karnych
nieoczyszczone światła i elementy sygnalizacyjne: 300 zł, 8 punktów karnych
nieczytelne tablice rejestracyjne: 500 złotych, 8 punktów karnych.

Warto pamiętać, że można zapłacić mandat za odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku:

100 zł – odśnieżanie samochodu w terenie zabudowanym przy włączonym silniku,
300 zł – użytkowanie samochodu w sposób zwiększający generowanie hałasu oraz nadmiernej emisji spalin.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Wbrew obiegowej opinii, utrzymanie w czystości chodników przylegających do prywatnych nieruchomości spoczywa nie na gminie, ale na właścicielu nieruchomości. Świadczy o tym art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczególnie w punkcie 4 przywołanego ustępu sprecyzowany jest nakaz uprzątnięcia m. in. błota i śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym ustawa precyzuje, iż chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, służąca do ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z treści tego przepisu wynika, iż choć chodnik nie stanowi własności właściciela sąsiadującej nieruchomości, i tak powinien on dbać o stan ścieżki – przypomina świdnicki prawnik Paweł Zawadzki.

Oprócz właścicieli, odpowiedzialnymi za powyższy obowiązek mogą być także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

Niestosowanie się do obowiązku odśnieżania chodników ma oczywiście swoje konsekwencje. Właściciel nieruchomości, który uchybia powyższemu obowiązkowi, naraża się na mandat karny na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadku dalszego niewykonywania obowiązków, na grzywnę w wysokości do 1.500 zł, zgodnie z art. 117 § 1 kodeksu wykroczeń – dodaje prawnik.

/opr. red./

Poprzedni artykułGrad goli w hali na Zawiszowie [WYNIKI / DUŻO ZDJĘĆ]
Następny artykułMistrzowie parkowania [FOTO]