Strona główna 0_Slider Trzy lokale wyborcze przeniesione pod nowe adresy. Jedna ze zmian nie wszystkich...

Trzy lokale wyborcze przeniesione pod nowe adresy. Jedna ze zmian nie wszystkich ucieszyła

0

Względem poprzednich wyborów parlamentarnych w Świdnicy zaszły trzy zmiany dotyczące lokalizacji siedzib obwodowych komisji wyborczych. Z uwagami ze strony części mieszkańców spotkała się „przeprowadzka” lokalu wyborczego na Kraszowicach. Dyrektor wałbrzyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego tłumaczy, że na cofnięcie zmiany jest już za późno. Podpowiada jednak, co w przyszłości mogą zrobić niezadowoleni wyborcy.

15 października wyborcy z obwodu numer 22 (poniżej zamieszczamy wykaz ulic dla wszystkich obwodów oraz siedziby lokali wyborczych) swoje głosy oddawać będą w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ulicy Okrężnej 30 zamiast w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Westerplatte, w którym obecnie mieści się schronisko dla bezdomnych, natomiast wyborcy z centrum (obwód nr 17) głosować będą w Galerii Fotografii w Rynku 44, a nie w sąsiednim gmachu Teatru Miejskiego. Trzecia ze zmian dotyczy lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 23, która podczas poprzednich wyborów mieściła się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kraszowickiej 55. Dwa lata temu filia została przeniesiona do przebudowanego pawilonu położonego u zbiegu ulic Morelowej i Malinowej, w którym ulokował się również klub seniora. Pod nowy adres przeniesiono też lokal wyborczy.

Ostatnia ze zmian nie wszystkich ucieszyła. Mieszkańcy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej, którzy od lat przypisani byli do obwodowej komisji wyborczej na Kraszowicach, decyzję przyjęli z pewnym zaskoczeniem. Jak twierdzą, nowa siedziba komisji jest oddalona od ich miejsca zamieszkania jeszcze bardziej niż poprzednio, co może im utrudnić uczestniczenie w wyborach, a w przypadku seniorów może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą udział w głosowaniu. Pytają przy tym o zasadność przypisania ich ulicy do obwodu „kraszowickiego” w sytuacji, gdy znacznie mniejszy dystans dzieli ich chociażby od lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 315 przy placu Wojska Polskiego.

Klub seniora przy ulicy Malinowej (fot. UM Świdnica)

Zgłoszone uwagi przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz wałbrzyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. – W obwodzie głosowania nr 23 zmiana nastąpiła dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczyła przeniesienia siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 23 z ul. Kraszowickiej 55 w Świdnicy na ul. Morelową 2A w Świdnicy. Postanowienie (nr 9/2022) w tej sprawie Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I wydał 1 kwietnia 2022 r. Postanowienie zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Świdnicy, Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej z dnia 15 lutego 2022 r., który Komisarz rozpatrzył pozytywnie z uwagi na wskazane argumenty, tj. nowa siedziba OKW zlokalizowana jest w wyremontowanym, nowoczesnym budynku Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budynek ten zlokalizowany był w niewielkiej odległości (10 minut piechotą) od dotychczasowej siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 23, w centrum dzielnicy Kraszowice. Nowa lokalizacja oprócz bardzo dobrych warunków lokalowych była dogodna – pod względem odległości dla większości wyborców tego obwodu głosowania – tłumaczy Joanna Kazanowicz, dyrektor delegatury KBW w Wałbrzychu.

Druga zmiana dotyczyła przeniesienia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 w Świdnicy z ul. Morelowej 2A na ul. Malinową 2. Postanowienie (nr 82/2023) w tej sprawie Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I wydał 28 sierpnia 2023 r. Postanowienie zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Świdnicy, Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej z dnia 23 sierpnia 2023 r. Z uwagi na fakt, że nowa filia biblioteki znacznie wzbogaciła swój księgozbiór, a co za tym idzie spowodowało to konieczność dostawienia dodatkowych regałów, zmniejszyła się powierzchnia pomieszczenia udostępniona Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23. Tym samym, zasadna była obawa, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na swobodne, tajne oddawanie głosów przez wyborców, komfort pracy komisji, a także wyznaczenie miejsca dla mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Zawnioskowano o przeniesienie siedziby do Klubu Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy. Wskazany Klub Seniora zlokalizowany jest w tym samym budynku, więc nie ma dodatkowej odległości do pokonania przez wyborców, z tym że wejście do Klubu jest od ul. Malinowej. Głównym pomieszczeniem Klubu Seniora jest jasna, przestronna, klimatyzowana sala przeznaczona do aktywności ruchowej seniorów, w której siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 w Świdnicy. Wobec powyższych argumentów, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I przychylił się do ww. wniosku i wydał postanowienie w sprawie zmiany siedziby komisji – przywołuje Kazanowicz.

Jak tłumaczy dyrektor wałbrzyskiej delegatury KBW, na każde z wymienionych postanowień „wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługiwało prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej delegatury”. Mając na uwadze datę postanowień, mieszkańcy nie mają już możliwości zaskarżenia wydanych decyzji. Kazanowicz zwraca zarazem uwagę, że zgodnie z kodeksem wyborczym zmian w podziale na stałe obwody głosowania można dokonać najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów. Tym samym obecnie nie ma już możliwości dokonania zmiany siedziby lokalu wyborczego.

Nie wyklucza to jednak możliwości wprowadzenia zmian przed głosowaniami, które będą odbywać się w przyszłych latach. –  Zgodnie z art. 13a §4 Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3 (lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), zainteresowani mogą przedkładać komisarzowi wyborczemu na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów. Przedłożone propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych komisarz wyborczy niezwłocznie umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej – wskazuje dyrektor. – Informuję również, iż od momentu wydania postanowienia nr 9/2022 do chwili obecnej, do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I nie wpłynęła ani jedna skarga na niedogodności związane ze zmianą siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 w Świdnicy – dodaje.

Podział Świdnicy na stałe obwody głosowania:

numer obwodu głosowania granice obwodu głosowania siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 ulice: gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gwiaździsta, gen. Jakuba Jasińskiego, Klimatyczna, Księżycowa, gen. Mariana Langiewicza, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Promienna, gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 nieparzyste, od nr 22 do nr 80 parzyste, Strzegomska, Tęczowa, Jerzego Leonarda Webera, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zorzy Polarnej Budynek dawnego Gimnazjum nr 1, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica
2 ulice: gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Juliana Ursyna Niemcewicza, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Władysława Łokietka od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Tadeusza Ząbka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
3 aleja Colgate, ulice: Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 parzyste, od nr 43 do nr 49 nieparzyste, Karola Miarki, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka od nr 10 do nr 40 parzyste, od nr 13 do nr 37 nieparzyste, Jana Wysockiego, Romana Zmorskiego Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica
4 ulice: Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Kliczkowska od nr 26 do nr 64 parzyste, od nr 35 do nr 55 nieparzyste, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Łączna, Mazowiecka, Metalowców, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podolska, Przemysłowa, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rzeźnicza, Saperów od nr 24 do nr 30 parzyste, od nr 27 do nr 33 nieparzyste, Sienna, Stalowa, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wierzbowa, Wileńska, Willowa, Wincentego Witosa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Wrocławska od nr 46 do nr 112 parzyste, od nr 35 do nr 97 nieparzyste, Zagłoby Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica
5 ulice: Esperantystów, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Kosynierów, Kręta, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 parzyste, od nr 1 do nr 33 nieparzyste, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Podchorążych, Saperów od nr 1 do nr 5A nieparzyste, od nr 4 do nr 16 parzyste, Ułańska, Wesoła Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica
6 place: Kombatantów, św. Małgorzaty, Pokoju, ulice: Księżnej Agnieszki, Bolesława Chrobrego, Folwarczna, Marii Konopnickiej, Kościelna, 1 Maja, Przechodnia, Saperów od nr 7 do nr 25A nieparzyste, od nr 18 do nr 22 parzyste, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 parzyste, od nr 19 do nr 25 nieparzyste Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
7 ulice: Basztowa, Boczna, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Jagiellońska, Komunardów, Muzealna, Wałowa, Stefana Żeromskiego Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2, 58-100 Świdnica
8 ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czarna Droga, Kolejowa, Letnia, Mała, Gustawa Morcinka, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 nieparzyste, od nr 2 do nr 42 parzyste, Poznańska, gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do nr 6 parzyste, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ludwika Zamenhofa od nr 1 do nr 47 nieparzyste Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica
9 ulice: Marii Kunic, Jana Riedla od nr 2 do nr 24 parzyste, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Ludwika Zamenhofa od nr 2 do nr 58 parzyste Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10, 58-105 Świdnica
10 ulice: Karola Marcinkowskiego, Jana Riedla od nr 1 do nr 11 nieparzyste, Ludwika Waryńskiego od nr 1 do nr 45 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 62 do nr 64 parzyste Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”, ul. Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
11 ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 67 nieparzyste, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 nieparzyste Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica
12 plac Józefa Piłsudskiego, ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 10 do nr 16 parzyste, od nr 69 do nr 117 nieparzyste, Emilii Plater, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego od nr 47 do nr 89 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 6 do nr 8 parzyste, od nr 27 do nr 57 nieparzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 72 do nr 74 parzyste Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica
13 ulice: Armii Krajowej, Ceglana, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Inwalidów Wojennych, Jaskółcza, Oskara Kolberga, gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Krucza, Tadeusza Michejdy, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 nieparzyste, od nr 44 do nr 46 parzyste, gen. Leopolda Okulickiego, Wincentego Pola, Adama Prażmowskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sowia, Stanisława Staszica, Sybiraków, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wilcza, Ludwika Zamenhofa od nr 49 do nr 55 nieparzyste, Zwierzyniecka Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica
14 ulice: św. Brata Alberta, Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Bartosza Głowackiego, Główna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Leśna, Józefa Lompy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Piękna, Sosnowa, Świerkowa, Świętojańska, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica
15 ulice: Bobrzańska, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Legii Nadwiślańskiej, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Nad Tamą, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Polna Droga, Feliksa Stamma, Karola Szymanowskiego, Ślężańska, Trzeboszańska, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 parzyste, od nr 11 do nr 63 nieparzyste, Żwirki i Wigury Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica
16 aleja Niepodległości, place: 1000-lecia Państwa Polskiego, Michała Drzymały, Grunwaldzki, Ludowy, Wojska Polskiego, ulice: Bokserska, Dworcowa, Garbarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Jana Matejki, Nauczycielska, Piekarska, Sportowa, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 nieparzyste, Romualda Traugutta, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Kupiecki Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica
17 ulice: Bohaterów Getta, Budowlana, Franciszkańska, Grodzka, Kotlarska, Łukowa, Pańska, Kazimierza Pułaskiego od nr 1 do nr 7 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Różana, Rynek, Siostrzana, Świętokrzyska, Wewnętrzna, Zamkowa Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, ul. Rynek 44, 58-100 Świdnica
18 place: św. Jana Pawła II, Wolności, ulice: Daleka, Długa, Klasztorna, 8 Maja, Mennicka, Kazimierza Pułaskiego od nr 10 do nr 48 parzyste, od nr 11 do nr 71 nieparzyste, Spółdzielcza, Środkowa, Teatralna od nr 1 do nr 17 nieparzyste, od nr 2 do nr 12 parzyste, Trybunalska Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
19 ulice: Mieszka I, Miłego Dnia, Okrężna od nr 1 do nr 3 nieparzyste, Równa, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A nieparzyste, od nr 2 do nr 26 parzyste, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A parzyste, od nr 3 do nr 33 nieparzyste, Zygmuntowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Wodna 5-7, 58-100 Świdnica
20 ulice: Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 24 do nr 40 parzyste, od nr 7 do nr 31 nieparzyste, Rolnicza, Piotra Skargi Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica
21 ulice: Dębowa, Francuska, Jodłowa od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 22 parzyste, od nr 42 do nr 52 parzyste od nr 3 do nr 5 nieparzyste, od nr 33 do nr 61 nieparzyste, Okrężna od nr 41 do nr 63 nieparzyste, od nr 46 do nr 74 parzyste Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica
22 ulice: Jodłowa od nr 10 do nr 30 parzyste, od nr 15 do nr 37 nieparzyste, Kasztanowa, Kliczkowska od nr 1 do nr 33 nieparzyste, od nr 2 do nr 24 parzyste, Okrężna od nr 8 do nr 44 parzyste, od nr 5 do nr 39F nieparzyste, Składowa, Strzelińska, Towarowa, Wagonowa, Westerplatte od nr 30 do nr 108 parzyste, od nr 47 do nr 99 nieparzyste, Wiśniowa Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica
23 aleja Brzozowa, ulice: Agrestowa, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Czwartaków, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nasypowa, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rycerska, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 parzyste, od nr 7 do nr 9 nieparzyste, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 nieparzyste, Torowa, Wąska, Wielecka, Wiosenna, Zacisze, Zakole, Zielona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy – Klub Seniora,
ul. Malinowa 2, 58-100 Świdnica

/mn/

Poprzedni artykuł„Siła malowana światłem”. Wkrótce wernisaż i premiera charytatywnego kalendarza na rzecz profilaktyki nowotworu piersi
Następny artykułKrótsze zamknięcia szlabanów, kamery rejestrujące wykroczenia, sprawniejszy ruch pociągów. Będą zmiany na stacji Świdnica Miasto