Strona główna 0_Slider Bezpieczeństwo pieszych do poprawy. Przy Galerii Świdnickiej stanie wzbudzana sygnalizacja

Bezpieczeństwo pieszych do poprawy. Przy Galerii Świdnickiej stanie wzbudzana sygnalizacja [FOTO]

0

Poprawą bezpieczeństwa pieszych tłumaczone są zmiany, które mają zostać wprowadzone na ulicy Westerplatte. Zlikwidowane ma zostać przejście dla pieszych położone na wprost wejścia do Galerii Świdnickiej, natomiast „zebra” znajdująca się bliżej placu Michała Drzymały zyska sygnalizację świetlną oraz dodatkowe oświetlenie.

Przejście dla pieszych wyznaczone na wprost wejścia do Galerii Świdnickiej powstało w maju 2014 roku w ramach zmian w organizacji ruchu na ulicy Westerplatte. Ich celem miało być przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Już wcześniej, z uwagi na częste przypadki potrąceń i problemy z przedostaniem się mieszkańców na drugą stronę Westerplatte, pojawiały się różne propozycje mające na celu poprawę sytuacji pieszych. Sugerowano m.in. budowę sygnalizacji „na żądanie”.

Zmiany wprowadzone w 2014 roku poprzedziło badanie natężenia ruchu przeprowadzone przez Urząd Miejski, zaś z obserwacji ruchu pieszych wynikało, że wiele osób skracało sobie drogę do centrum handlowego, przechodząc przez ruchliwą ulicę w niedozwolonym miejscu. Dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zygmuntowską do ronda Orląt Lwowskich ulica Westerplatte została zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. W miejscu skrajnych pasów ruchu wyznaczone zostały miejsca postojowe. Jak tłumaczyli wówczas urzędnicy, dwa pasy ruchu w każdą stronę skłaniały kierowców do brawurowej jazdy.

Przed trzema laty o zrewidowanie istniejącej organizacji ruchu drogowego zwróciła się do władz miasta radna Aldona Struzik, wnosząc o likwidację przejścia dla pieszych na łuku przy Galerii Świdnickiej. – Przejście znajduje się w niebezpiecznym miejscu, zaparkowane samochody ograniczają widoczność zza zakrętu. Ponadto przejście znajduje się pomiędzy dwoma innymi przejściami – tłumaczyła. Radna wskazywała również, że z powodu takiego nagromadzenia przejść, kierowcy zmuszeni są do zatrzymywania się co 50 metrów, co z kolei potęguje emisję spalin, zanieczyszczenie hałasem, a także generuje korki.

Sugestia radnej została wzięta pod rozwagę przez świdnicki magistrat. Kilka dni temu ogłoszony został przetarg dotyczący wykonania dwóch zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych: budowę nowego przejścia przez ulicę Kazimierza Wielkiego w miejscu dzikiego przejścia łączącego „starą” i „nową” część osiedla Zawiszów, a także przebudowę przejścia przez ulicę Westerplatte. Drugie z zadań stanowić ma odpowiedź na zgłaszane wcześniej wnioski związane z przejściami przy Galerii Świdnickiej. W ramach prac przewidziano – zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu – likwidację przejścia położonego na łuku ulicy Westerplatte, a także montaż uruchamianej przez pieszych sygnalizacji „na żądanie” na przejściu przy placu Drzymały.

Podstawowym celem budowy sygnalizacji świetlnej w istniejącym układzie drogi jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych. Ze względu na ciągle rosnący ruch pojazdów możliwość bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych bez znaczącego obniżenia przepustowości zapewnią zaawansowane rozwiązania i technologie. Sygnalizacja wyposażona w sygnalizatory z wkładami LED zapewni niewielkie zużycie energii elektrycznej i niezawodność działania – wskazano w dokumentacji projektowej.

Firmy zainteresowane realizacją prac poznamy w połowie października. Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał uporać się z powierzonymi zadaniami w terminie maksymalnie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułNowa Era Męskiej Mody – Pako Lorente
Następny artykułWielkie koncertowanie i muzyczny maraton. To był Szalony Dzień Muzyki w świdnickiej szkole [FOTO]