Strona główna Wydarzenia Powiat świdnicki nawiązał współpracę z gminą pod Berlinem. Skorzystać mają uczniowie, organizacje...

Powiat świdnicki nawiązał współpracę z gminą pod Berlinem. Skorzystać mają uczniowie, organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe

0

Wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa, kultury, sportu, ratownictwa, turystyki, ochrony zdrowia oraz środowiska, a w przyszłości również współpraca w obszarze technologii, nauki, badań oraz innowacyjnej gospodarki – to główne założenia umowy partnerskiej zawartej między powiatem świdnickim a podberlińską gminą Kleinmachnow.

Licząca ponad 20 tys. mieszkańców niemiecka gmina Kleinmachnow położona jest w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark, około 19 kilometrów od centrum Berlina. Na początku maja 2023 roku za nawiązaniem współpracy opowiedzieli się radni Rady Powiatu Świdnickiego.

Kontakty z przedstawicielami gminy Kleinmachnow sięgają roku 2018 i spotkania, do którego doszło wówczas w Świdnicy. Stało się to za sprawą Gunnara Hille i Eckharda Hoffmanna, szeroko propagujących postać Emila Krebsa na terenie powiatu świdnickiego. Przy okazji jednego ze spotkań dowiedzieliśmy się, że burmistrz gminy znajdującej się pomiędzy Berlinem a Poczdamem chciałby zawrzeć partnerstwo z samorządem w Polsce, aby móc realizować wspólne projekty ukierunkowane generalnie na młodzież. To nie będzie partnerstwo, które nam, jako samorządowcom, miałoby umożliwiać wspólne wyjazdy lub wycieczki. Działania związane ze współpracą mają obejmować młodzież, organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe – tłumaczył starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, uzasadniając propozycję sformalizowania kontaktów z niemiecką gminą podczas majowych obrad Rady Powiatu.

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem świdnickim a gminą Kleinmachnow w Republice Federalnej Niemiec pozwoli na stworzenie możliwości dla wszechstronnych oraz bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami naszego powiatu oraz gminy Kleinmachnow, celem wspierania lepszego wzajemnego poznania się, jak również wymiany informacji, poglądów i doświadczeń. Współpraca w zakresie zadań będzie koncentrowała się w szczególności na szkolnictwie, kulturze, sporcie, systemach ratownictwa, turystyce, ochronie zdrowia oraz środowiska. Obydwie strony będą mogły porozumieć się co do dalszego zakresu współpracy obejmującej obszary technologii, nauki, badań oraz innowacyjnej gospodarki – wskazywał z kolei wicestarosta Zygmunt Worsa.

Korzyścią wynikającą z nawiązania współpracy z drugim partnerem niemieckim będzie niewątpliwie mniejsza odległość pomiędzy gminą Kleinmachnow a naszym powiatem. Oczywiście nie przekreślamy dotychczasowej współpracy z partnerami w Hesji, natomiast oferta dla młodzieży lub organizacji pozarządowych może być bardziej korzystna chociażby ze względu na mniejszy dystans – zaznaczał starosta Fedorowicz. – Współpraca ma być bardziej nastawiona na to, abyśmy byli koordynatorem spotkań pomiędzy szkołami. Będzie ona też nastawiona na zawieranie porozumień z poszczególnymi gminami z naszego powiatu – dodawał Worsa.

Oficjalna umowa partnerska między powiatem świdnickim a gminą Kleinmachnow została podpisana 28 września. Ze strony polskiej podpisy pod nią złożyli starosta Piotr Fedorowicz oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Sołtys, natomiast stronę niemiecką reprezentowali burmistrz Michael Grubert oraz przewodniczący Rady Gminy Henry Liebrenz.

Dotychczas powiat świdnicki prowadził partnerską współpracę z czeskim miastem Jičín oraz niemieckim powiatem Bergstraße.

/mn/

fot. Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Poprzedni artykułWalczymy na wyjeździe z Łużycami [RELACJA LIVE]
Następny artykułKoniec slalomu między dziurami? Prądzyńskiego ma doczekać się remontu [FOTO]