Strona główna 0_Slider Prezydent Świdnicy wykluczona z Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”

Prezydent Świdnicy wykluczona z Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”

0

„Żałujemy, że mimo podejmowanych z Tobą rozmów nie udało się nam przekonać Cię do zmiany zachowania i kierunku polityki, jaką przyjęłaś.” – napisał szef Ruchu Samorządowego „Tak! dla Polski”, prezydent Sopotu w liście do prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej i poinformował ją o wykluczeniu ze stowarzyszenia, a tym samym pozbawienia funkcji skarbnika. Stowarzyszenie zgromadziło samorządowców, którzy m.in. chcą mieć własną reprezentację w Senacie.

Zdjęcie udostępnione w mediach społecznościowych przez Ruch Samorządowy „Tak dla Polski”

Przypomnijmy, że 2 czerwca zarząd stowarzyszenia „Tak! Dla Polski – Dolny Śląsk”, na czele którego stoi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wydał oświadczenie dotyczące wykluczenia dwóch członków organizacji – prezydent Świdnicy oraz burmistrz Strzelina, które dotychczas zasiadały w kilkunastoosobowym zarządzie samorządowego ruchu. – Zarząd Stowarzyszenia Tak! Dla Polski – Dolny Śląsk zdecydował o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia Panią Dorotę Pawnuk oraz Panią Beatę Moskal-Słaniewską, ze względu na sprzeniewierzenie się wartościom naszego ruchu oraz działalność na jego szkodę. Publiczne okazanie wsparcia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu i jego środowisku politycznemu jest działaniem rozbijającym jedność opozycji demokratycznej, która od miesięcy wyraża swój sprzeciw wobec działalności Zarządu Województwa Dolnośląskiego rządzonego przez koalicję Prawa i Sprawiedliwości i Bezpartyjnych Samorządowców – przekazano w oświadczeniu.

Beata Moskal-Słaniewska znalazła się ostatnio w gronie ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli dolnośląskich samorządów, którzy podpisali się pod listem otwartym w obronie marszałka Przybylskiego i jego współpracowników. Podczas niedawnego posiedzenia sejmiku dolnośląskiego zarząd województwa nie uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania wojewódzkich radnych. Najprawdopodobniej ten ruch sprowokował zarząd samorządowego stowarzyszenia do wykluczenia prezydent Świdnicy z grona członków. 4 czerwca do wykluczenia z dolnośląskich struktur „Tak! Dla Polski” odniosła się Moskal-Słaniewska, pisząc m.in. „Samorząd to współpraca dla dobra mieszkańców. Kilka dni temu około 90 samorządowców Dolnego Śląska podpisało list do radnych Sejmiku Dolnego Śląska. Wykorzystanie tego faktu i próba wciągnięcia Pani Doroty Pawnuk, Burmistrz Strzelina i mnie w jakiś niedorzeczny spór, to rzecz haniebna. Moje dołączenie do innych samorządowców Dolnego Śląska w sprawie absolutorium i zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego ma aspekt wyłącznie pragmatyczny, nie zaś polityczny.”

12 czerwca zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o wykluczeniu Beaty Moskal-Słaniewskiej, a w liście do prezydentki poinformował ją o przyczynach. „Z miesiąca na miesiąc z coraz większym zaniepokojeniem obserwowaliśmy Twoją działalność na Dolnym Śląsku. Jednocześnie z coraz mniejszą nadzieją, czekaliśmy na Twoje zaangażowanie w działalność Zarządu Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski (licząc chociaż na minimum twojego wkładu poprzez udział w zebraniach Zarządu). Żałujemy, że mimo podejmowanych z Tobą rozmów nie udało się nam przekonać Cię do zmiany zachowania i kierunku polityki, jaką przyjęłaś.” – napisał w imieniu stowarzyszenia jego prezes, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

„Wszystkim nam jako samorządowcom, osobom, którym zaufali mieszkańcy, wybierając na swoich reprezentantów w wyborach samorządowych, na sercu leży przede wszystkim dobro mieszkańców i rozwój zarządzanych przez nas regionów, miast i gmin. Obecna sytuacja w samorządzie jest niezwykle trudna, a polski samorząd jest coraz mocniej centralizowany. Jak wiesz, misją i celem naszego Stowarzyszenia jest „propagowanie idei samorządności w życiu publicznym i społeczno-gospodarczym Polski w oparciu o zasadę ‘silny samorząd – silne państwo’ i art. 15 ust. 1 Konstytucji RP stanowiący, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej” ( § 6 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia). Z centralizacją i niszczeniem samorządu, polaryzacją w samorządzie i społeczeństwie walczymy od samego powstania Stowarzyszenia. Polityka i działania Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i jego środowiska politycznego, co wielokrotnie wyrażaliśmy publicznie oraz podczas zebrań Zarządu, oceniane są przez Zarząd i Radę Polityczną TAK! Dla Polski jako działanie, które wzmacniają politykę obecnego rządu w zakresie centralizacji i osłabienia samorządu w Polsce. Dlatego Twoją bliską współpracę z Cezarym Przybylskim i Bezpartyjnymi Samorządowcami, którą postrzegamy jako działanie przeciwko interesowi Stowarzyszenia oraz z racji Twojego znikomego zaangażowania w działania Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i pracę Zarządu (brak udziału w cotygodniowych zebraniach – obligatoryjnych raz na dwa tygodnie zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia, niewypełnianie zadań wynikających z pełnienia roli Skarbnika Stowarzyszenia) w dniu 12 czerwca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Ruchu Samorządowym TAK! Dla Polski.” – poinformował prezydentkę Świdnicy Karnowski.

Beata Moskal-Słaniewska może się od tej decyzji odwołać do Walnego Zebrania Członków.

Wolne media! O tym nie przeczytasz w mediach samorządowych!

/red./

Poprzedni artykułŚwidnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z absolutorium. „Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji”
Następny artykułJubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej [FOTO]