Strona główna 0_Slider O wyzwaniach stojących przed Polską i edukacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. I...

O wyzwaniach stojących przed Polską i edukacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. I Świdnickie Forum Energetyki Obywatelskiej [FOTO]

0

Eksperci, przedsiębiorcy oraz samorządowcy wypełnili salę teatralną Świdnickiego Ośrodka Kultury podczas pierwszego Świdnickiego Forum Energetyki Obywatelskiej. – Cieszę się, że tak wiele osób wzięło udział w tym Forum. To oznacza, że jest potrzeba i chęć do dyskusji o energii obywatelskiej – podkreślał starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Podczas wydarzenia poinformowano o zamiarze utworzenia w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych klasy patronackiej na kierunku technik odnawialnych źródeł energii.

Energetyka obywatelska to taki wariant transformacji energetycznej, gdzie korzyści z transformacji energetycznej płyną do regionu, firm i obywateli – wskazywał Paweł Łapacz, prezes Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej oraz dyrektor zarządzający Klastra „Świdnicka Energia Odnawialna”. Zgodnie z definicją stosowaną przez branżowych specjalistów, energetyka obywatelska system, w którym osoby prywatne, organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa spoza sektora energetycznego biorą czynny udział w wytwarzaniu, przesyle i zarządzaniu energią. To lokalna i małoskalowa produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystywanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną. Energetyka obywatelska to także uczestnictwo lokalnych społeczności w większych projektach OZE, a także budowanie lokalnych alternatyw dla scentralizowanego i zdominowanego przez wielkie spółki systemu energetycznego.

1 lipca 2025 roku nastąpi ekonomiczny kres węgla w Polsce, co wynika z zakazu subsydiowania energetyki węglowej ze środków Skarbu Państwa. W 2035 roku nastąpi fizyczny kres węgla w Polsce ze względu na podpisane przez nas umowy. To jest tylko dwanaście lat. To bardzo krótki okres. Nie oszukujmy się, dzisiaj widzimy i czujemy to wszyscy – mamy sytuację kryzysową. Musimy po prostu zacząć działać i my już zaczęliśmy działać. Z końcem ubiegłego roku grono ekspertów i specjalistów branżowych opracowało dla nas strategię rozwoju Klastra „Świdnicka Energia Odnawialna” do roku 2030. Strategię w pełni zgodną z przyjętą przez zarząd województwa w październiku ubiegłego roku Strategią Energetyczną Dolnego Śląska. Według planu, do 2030 roku 50 firm produkcyjnych z powiatu świdnickiego, spółki gminne i samorządy Ziemi Świdnickiej będą posiadały 52% udziału odnawialnych źródeł energii w swoich końcowym zużyciu brutto. To jest wynik, który wpisuje się w wymagania unijne, którym za chwilę będziemy musieli sprostać. To jest to, co musimy zrobić – mówił Łapacz.

Jak podkreślał, w ramach porozumienia zawartego przez lokalnych przedsiębiorców i samorządowców wiele rzeczy już zrobiono. – Zbudowaliśmy strukturę społeczności energetycznej, która dzisiaj jest gotowa do wdrożenia. Zbudowaliśmy fantastyczne grono ekspertów wokół Klastra. Udało nam się zjednoczyć lokalne samorządy, w świadomości których jest fakt, że tylko obranie takiego kierunku jest w naszym interesie. Z początkiem tego roku samorządy powołały do życia Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej, a miesiąc temu stowarzyszenie to objęło rolę koordynatora w naszym klastrze energii. Niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Mamy dogłębnie zdiagnozowany region, mamy bardzo precyzyjnie skatalogowane zasoby na rzecz realizacji źródeł odnawialnych – wyliczał prezes Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

Samorządom nie były dotychczas dedykowane zadania z zakresu energetyki. Wszyscy się tego uczymy. Bez pomocy ekspertów, firm i instytucji, nie byłoby możliwe wyznaczenie kierunku do jakichkolwiek działań w zakresie pozyskiwania energii. Klaster „Świdnicka Energia Odnawialna” założyliśmy w roku 2021. W naszym pojmowaniu – jako ludzi, którzy zdążyli zdobyć  niewielkie doświadczenie w zakresie energii odnawialnej – wyglądało to tak, że będziemy tworzyć źródła, które w przyszłości być może przyczynią się do tego, że koszty funkcjonowania będą niższe. Dzisiaj, po dwóch latach, perspektywa funkcjonowania Klastra zupełnie się zmieniła. Dzisiaj mówimy o energii obywatelskiej i o tym, aby w nieco odleglejszej perspektywie stworzyć takie warunki i realia, abyśmy mogli być tymi, którzy kształtują ceny energii na naszym lokalnym rynku dla obywateli, przedsiębiorców, firm i instytucji działających na naszym terenie. Myślę, że to Forum nie jest może pierwszym krokiem, ale jednym z kroków do tego, żeby wejść w erę energii obywatelskiej. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie znakomitym miejscem i czasem do wymiany doświadczeń, ale również do nauki – zwracał z kolei uwagę starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.

Niektórych z ekspertów współpracujących z lokalną inicjatywą można było wysłuchać podczas I Świdnickiego Forum Energetyki Obywatelskiej. W trakcie debaty z udziałem przedsiębiorców oraz samorządowców starali się oni odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. wymogów i szans dla firm podczas transformacji energetycznej, warunków prawnych realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii, czy też korzystania z unijnych oraz krajowych funduszy z przeznaczeniem na transformację energetyczną przedsiębiorstw i regionu.

Nowi członkowie świdnickiego klastra, zapowiedziano utworzenie klasy patronackiej

Podczas czwartkowego wydarzenia do Klastra „Świdnicka Energia Odnawialna” uroczyście przyjęto nowych członków. Jednym z nich została spółka Sonel, która zamierza rozszerzać swoją współpracę z powiatem świdnickim w zakresie oświaty. Pod patronatem firmy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy działa obecnie klasa w profilu technik elektronik. Teraz planowane jest utworzenie kolejnej klasy patronackiej, umożliwiającej efektywne łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, tym razem na kierunku technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Klasa o takim profilu kształcenia funkcjonuje już drugi rok. Mamy zamiar podpisać porozumienie z firmą Sonel, która na bazie dotychczasowej współpracy w zawodzie technik elektronik zadeklarowała, że wspomoże nas w nowym kierunku, na który już po raz drugi będziemy prowadzić nabór. Nasza współpraca dopiero będzie się rozwijała i jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach – mówi Grzegorz Stawarz, dyrektor wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Świdnicy. – Przygotowujemy bazę dydaktyczną w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Sikorskiego pod potrzeby tych uczniów. Można powiedzieć, że dopiero „rozkręcamy” działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii – dodaje Stawarz.

Drugim z nowych członków świdnickiego klastra została spółka Termet ze Świebodzic, która zajmuje się produkcją nowoczesnych urządzeń grzewczych oraz coraz bardziej popularnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Współpracę nawiązała również Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, która stanie się partnerem wspierającym klastra, dołączając w tym zakresie do instytucji takich jak Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułTrzy fotografki i jedna wystawa „Kukułcze jajo”. Wernisaż wkrótce w Wieży Ratuszowej
Następny artykułJak skutecznie działać w razie zagrożenia? Strażackie ćwiczenia na szczycie katedry [FOTO]