Strona główna 0_Slider Wraca miejski program dla zabytków. Ponad milion złotych dostanie kościół?

Wraca miejski program dla zabytków. Ponad milion złotych dostanie kościół?

0

Po roku przerwy właściciele obiektów zabytkowych znów mogli się ubiegać o miejskie dofinansowanie na remonty. Jak informuje Urząd Miejski, złożone zostały 132 wnioski, ale wybrano tylko 20 z nich. Prawie jedną trzecią przewidzianej puli ma dostać parafia przy ul. Kotlarskiej na elewację kościoła pw. św. Józefa, a dofinansowanie może sięgnąć 80% kosztów. O ile zgodzą się na to radni.

Projekt uchwały został wprowadzony rzutem na taśmę na trzy dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej. – W wyznaczonym terminie naboru wpłynęły aż 132 wnioski. Zaproponowano przyznanie dotacji 20 wnioskodawcom. Wyboru zadań i podziału środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta, dokonano kierując się wartością historyczną, naukową lub artystyczną zabytków, złym stanem technicznym i publiczną ich dostępnością – informuje w komunikacie Urząd Miejski. Nie wiadomo, kto dokonywał wyboru, bowiem uchwała Rady Miejskiej z 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie określa, kto ma to robić. Zgodnie z uchwałą, oceny formalno-prawnej dokonuje prezydent miasta, a wnioskodawcy muszą spełnić szereg formalnych warunków. Nie podaje się także do publicznej wiadomości, jakie zabytki były zgłaszane do miejskiego programu. I tak nie wiadomo kto proponuje podział tortu w wysokości 3,6 milionów złotych między 20 obiektów. Z tej kwoty najwięcej, bo aż 1 040 000 zł miałby trafić na remont elewacji frontowej kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej, należącego do parafii rzymskokatolickiej. To jedyny obiekt sakralny, który znalazł się na krótkiej liście dotacji.

Prawdopodobnie parafia otrzyma najwyższą możliwą dotację – 80% kosztów. To górny pułap udzielanego przez miasto dofinansowania i jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, tylko dla trzech obiektów przewidziano tak dużo. Pełnomocnik prezydenta Świdnicy Barbara Sawicka odmówiła udzielenia informacji i odesłała do rzecznika prasowego. Pytania zostały zadane, czekamy na odpowiedź.

Każdego roku widzimy ogromne zainteresowanie przyznaniem dofinansowania na remonty zabytkowych obiektów. Niestety nie uda się wspomóc dotacją z miasta wszystkich, którzy złożyli wnioski. Przy ich wyborze braliśmy pod uwagę te elementy, które ratują zabytkową substancję miasta, czyli dachy i elewacje. W jednym tylko przypadku chcemy dofinansować remont klatki schodowej. To kamienica przy ul. Grodzkiej 14, która dotknięta została poważnym pożarem. W tym wypadku zniszczenia są znaczne i wsparcie zewnętrzne jest wspólnocie wręcz niezbędne. Przy układaniu kolejności przyznania środków ważny był także wiek obiektu oraz wysokość nakładów poniesionych przez właściciela w latach poprzednich, ale przede wszystkim jego stan – taką wypowiedź prezydent, Beaty Moskal-Słaniewskiej cytuje magistrat. Nadal nie wyjaśnia to, kto wybierał obiekty z listy.

Czym się kończy wybór dokonywany przez nieznane opinii publicznej gremium, świdniczanie przekonali się w 2020 roku. Wówczas to w pierwszym rozdaniu dotacje miały otrzymać tylko cztery obiekty, w tym kamienica przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego 2 w Świdnicy, gdzie dziwnym zbiegiem okoliczności rok wcześniej mieszkanie kupił mąż prezydent Świdnicy. Na pierwszy etap remontu elewacji wspólnota dostała 198 tysięcy złotych. rzecz w tym, że na kamienicę z mieszkaniem męża prezydentki pieniądze były, a na spełnienie obietnic, danych dwóm biskupom o przeznaczeniu środków na katedrę i Kościół Pokoju, Beata Moskal-Słaniewska nie zamierzała spełnić. Dopiero po interwencjach duchownych i naszej publikacji, pieniądze nagle się znalazły. Warto dodać, że kamienica przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego 2 dostała drugą dotację na remont elewacji, w wysokości 116 tysięcy złotych, w 2021 roku. I teraz prezydent miasta mieszka ładnie.

Czy radni zgodzą się z wyborem obiektów przedstawionym w projekcie uchwały do tegorocznego dofinansowania? Głosowanie zaplanowano na 26 maja.

Tak wygląda lista przedstawiona jako załącznik do projektu uchwały:

 

Lp* Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Dotowany zabytek (nazwa, lokalizacja, nr rejestru zabytków lub poz. w gminnej ewidencji zabytków ) Zakres dotowanych prac lub robót Kwota udzielonej dotacji [ zł ]
1. 2. 3. 4. 5.
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 10 w Świdnicy Kamienica przy ul. Bolesława Chrobrego 10 poz. GEZ – 275 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 98 000,00
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 7 w Świdnicy Kamienica przy ul. Długiej 7 poz. GEZ – 282 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 90 000,00
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 5-5a w Świdnicy Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 5-5a poz. GEZ – 324 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 130 000,00
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14 w Świdnicy Kamienica przy ul. Grodzkiej 14 nr rej. A/4784/151 21.03.1950 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – przy ścianach i sklepieniach – po pożarze klatki schodowej 200 000,00
1/4
5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 11 w Świdnicy Kamienica przy ul. Komunardów 11 poz. GEZ – 400 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 130 000,00
6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 42 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kościelnej 42 poz. GEZ – 427 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 125 000,00
7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 7 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 7 nr rej. – A/4818/1698 12.05.1966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 120 000,00
8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 10 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 10 poz. GEZ – 435 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych i elewacji bocznej 160 000,00
9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 14 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 14 poz. GEZ – 439 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej, bocznej i tylnej 600 000,00
10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Świdnicy Kościół pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21 nr rej. A/1913/785/Wł 25.05.1981 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 1 040 000,00
11. Właściciel budynku przy ul. Kraszowickiej 65 w Świdnicy Budynek mieszkalny przy ul. Kraszowickiej 65 poz. GEZ – 458 Roboty budowlane przy dachu 93 000,00
2/4
12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 1 w Świdnicy Kamienica przy ul. Łukowej1 nr rej. A/4925/1592/Wł 27.11.1997 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 70 000,00
13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.1-Maja 15-15A-15B w Świdnicy Kamienica przy ul. 1-Maja 15-15A- 15B poz. GEZ – 518 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 200 000,00
14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 poz. GEZ – 636 Prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane przy elewacji frontowej 45 000,00
15. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 1-1a-1b w Świdnicy Kamienica przy Rynku 1-1a-1b nr rej. A/4815/1705 12.05.11966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 208 000,00
16. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 2 w Świdnicy Kamienica przy Rynku 2 nr rej. A/4851/1268 14.04.1989 Roboty budowlane – wzmocnienie konstrukcji ściany tylnej i prace restauratorskie 45 000,00
17. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 33 w Świdnicy Kamienica przy Rynku 33 nr rej. A/4810/1710 12.05.1966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 50 000,00
18. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 50 w Świdnicy Kamienica przy ul. Westerplatte 50 poz. GEZ – 828 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 60 000,00
3/4
19. Współwłaściciele willi ul. Westerplatte 90 w Świdnicy Willa przy ul. Westerplatte 90 poz. GEZ – 837 Prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu 90 000,00
20. Właściciel budynku przy ul. Wrocławskiej78 w Świdnicy Dom młynarza w zespole młyna Styriusa przy ul. Wrocławskiej78 poz. GEZ – 873 Prace zabezpieczające 25 000,00
Razem: 3 579 000,00

 

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułJuż od czterech lat próbują zebrać pieniądze na nowy bus dla niepełnosprawnych
Następny artykułCzołówka na drodze krajowej w Jaroszowie [FOTO]