Strona główna Artykuł sponsorowany Różne techniki terapeutyczne wspierające terapię

Różne techniki terapeutyczne wspierające terapię

0

Terapia ma na celu zaoferowanie wsparcia, aby zaprzestać odtwarzać destrukcyjne wzorce oraz pokonać trudne sytuacje. Osiągnięcie tego jest niełatwe i wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i wykorzystania odpowiednich metod działania przez psychologa. Można przy tym wymienić różne techniki terapeutyczne wspierające terapię. W tym artykule przedstawiamy ich istotę oraz wpływ na proces terapeutyczny.

Najważniejsze informacje o psychoterapii

Terapie stanowi leczenie, szereg czynności mających poprawić jakość życia – ma ona przywrócić zdrowie oraz równowagę. Szczególną formę terapii stanowi psychoterapia. Podczas niej specjalista zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń natury psychicznej. Wspiera on pacjenta w osiąganiu emocjonalnej równowagi oraz zdobywania zasobów pozwalających radzić mu sobie z trudnościami. Psychoterapia pozwala nam lepiej zrozumieć i wyrażać emocje, nawiązywać i podtrzymywać relacje z innymi, poznać swoje mocne strony oraz ograniczenia, jak i uporać się z niełatwą przeszłością.

Psychoterapia stanowi wsparcie osób z chorobami psychicznymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie, zaburzeniami obniżającymi komfort życia, a także tych, którzy znajdują się w życiowych kryzysach. Warto jednak zaznaczyć, że na psychoterapię uczęszczać może każdy, kto pragnie poprawić jakość swojego życia – niezależnie od tego, czy towarzyszą mu psychiczne schorzenia.

Nurty psychoterapeutyczne – co warto o nich wiedzieć?

Psychoterapeuci pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych – praktykowane przez specjalistę podejście wpływa na wykorzystywane metody działania, przebieg spotkań i zarazem całego procesu terapeutycznego. Wśród szkół psychoterapii można wyróżnić psychoterapię psychodynamiczną opierającą się na rozmowie – podczas spotkań pacjent mówi o swojej przeszłości, gdyż szkoła wywodzi się z przekonania, że doświadczenia z dzieciństwa wpływają na ludzkie zachowania. Z kolei psychoterapia kognitywna (poznawcza) analizuje sposób myślenia pacjenta, a poznawczo-behawioralna modyfikuje jeden z trzech elementów, jakimi są myśli, emocje i zachowania.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, wybierając psychoterapeutę należy pamiętać o sprawdzeniu, w jakim nurcie odbywa się psychoterapia. Co istotne, chociaż specjaliści mogą łączyć techniki terapeutyczne pochodzące z różnych nurtów, jedno podejście zazwyczaj jest dominujące – i wpływa na zakres poruszanych podczas terapii tematów i preferowanych metod działania.

Techniki terapeutyczne – dlaczego są ważne?

Techniki terapeutyczne stanowią przy tym zespół procedur polegających na zorganizowaniu sytuacji, które pozwolą zrealizować określone cele terapeutyczne. Psychoterapeuta powinien być zaznajomiony z narzędziami przydatnymi podczas terapii i wiedzieć jak i kiedy należy je wykorzystać – bez tego niemożliwe jest skuteczne zaoferowanie pomocy pacjentowi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o technikach terapeutycznych wspierających terapię? Odkryj cenne narzędzia pracy z klientem w gabinecie psychologicznym: https://www.psychostart.pl/category/techniki-terapeutyczne/.

Przykładowe techniki terapeutyczne

Wśród technik terapeutycznych chętnie wykorzystywanych przez specjalistów można wymienić model A-B-C Ellisa – to jeden z podstawowych modeli rozumienia problemów. Podczas gdy A oznacza wydarzenia aktywizujące, a B przekonania, litera C wskazuje na konsekwencje, to znaczy emocje, objawy fizjologiczne i zachowania. Ellis zauważył, że każde wydarzenie może zostać rozpisany właśnie w tym modelu: sytuacja aktywizuje myśli, które odzwierciedlają przekonania danej osoby o sobie, innych, świecie oraz panujących w nim regułach. Chociaż model stanowi jedną z podstawowych technik w terapii poznawczo-behawioralnej, z uwagi na swoją użyteczność oraz prostotę nierzadko stosują ją również psychologowie pracujący w innych nurtach.

Oprócz tego, niekiedy podczas psychoterapii sięga się w przeszłość pacjenta, aby poszukać czynników mogących mieć wpływ na jego aktualny stan. Wykorzystywana jest wtedy m.in. technika swobodnych skojarzeń – to metoda, w której pacjent się rozluźnia i mówi, co przychodzi mu w danej chwili na myśl.

Techniki terapeutyczne jako wsparcie terapii – podsumowanie

Nurty psychologiczne wybierane w szkole psychoterapii kształtują kierunek pracy psychoterapeuty. W oparciu o dany nurt specjalista zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, poznaje techniki terapeutyczne i narzędzia pracy. Wszystko to wpływa na charakter współpracy psychoterapeuty i pacjenta, a tym samym na przebieg procesu terapeutycznego.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułCo? Gdzie? Kiedy? Weekendowy kalendarz wydarzeń
Następny artykuł100 dzieci czeka na dom. Wkrótce koncert dedykowany rodzinom zastępczym