Strona główna 0_Slider W budynku komunalnym płać i nie czekaj ani na remont, ani nawet...

W budynku komunalnym płać i nie czekaj ani na remont, ani nawet na wymianę włączników światła [FOTO]

0

Wulgarne napisy i rysunki od lat witają mieszkańców budynku przy ul. Ułańskiej w Świdnicy. Do tego zerwany spowalniacz drzwi wejściowych, niewymieniane od 20 lat włączniki światła, instalacja elektryczna bez żadnej osłony. Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Ułańskiej 2 proszą o drobne naprawy i odświeżenie. Miejski Zarząd Nieruchomości odpowiada, że mogą zapomnieć, bo remont był 20 lat temu.

Pan Zbigniew z sąsiadem oprowadzanie zaczynają od drzwi wejściowych. – Zarzucają nam, że są wkładane zapałki do kontaktów, no ale jak to ma działać, skoro nie było wymieniane przez 20 lat! Wszystko w takim czasie po prostu się zużywa – mówią panowie. Włączniki oświetlenia na ogromnej klatce schodowej albo ledwie działają, albo wcale. Część nie ma już żadnych osłon. – Bardzo często zacinają się i lampy świecą się od góry do dołu, a ja biegam i szukam sprawnego wyłącznika. Lamp jest 20. Prosiłem też w MZN-ie o zamontowanie czujek, by światło włączało się tylko wtedy, jak ktoś przechodzi. Tyle mówi się o oszczędzaniu energii, a u nas co? Przecież to dodatkowe koszty, które poniesiemy my, lokatorzy. Usłyszałem, że nie ma mowy, bo trzeba by ściany ryć. No jak! Sam jestem budowlańcem, wiele lat pracowałem za granicą, tam takie rozwiązania są powszechne. Nie trzeba niczego ryć, wystarczy zastosować dostępne rozwiązania.

Kolejny problem to brudne, ponadpalane miejscami i pełne wulgarnych rysunków ściany na parterze. – Proszę zobaczyć piętro wyżej, tu gdzie już mieszkają sami emeryci. Ściany są czyściutkie, stoją kwiaty. Te zniszczenia i napisy powstały wiele lat temu, dzieciaki dawno wyrosły i wyprowadziły się stąd. Prosimy tylko o odmalowanie, tam nic więcej nie trzeba. I naprawienie drzwi wejściowych. O domofonie nawet nie marzymy, kiedyś był, ale już dawno nie ma – mówi pan Zbigniew, który wiele razy zwracał się do MZN-u o odświeżenia klatki schodowej i wymianę włączników.

– Budynek mieszkalny przy ul. Ułańskiej 2 – 4 w Świdnicy zgodnie z decyzją Rady Miejskiej stanowi część zasobu mieszkaniowego  Gminy Miasto Świdnica.  Budynek około 20 lat temu przeszedł remont kapitalny w ramach adaptacji obiektu koszarowego na cele mieszkaniowe (przebudowa mienia posowieckiego). W wyniku w/w modernizacji powstały dwie klatki schodowe. W bramie Ułańska 2 zlokalizowanych jest 18 lokali mieszkalnych wyposażonych w instalacje wod-kan, elektryczną, gazową oraz etażowe ogrzewanie gazowe. W każdym lokalu są wyodrębnione pomieszczenia łazienki, stolarka okienna drewniana z szybami zespolonymi. Budynek nie jest wspólnotą mieszkaniową i nie jest tworzony dla tego obiektu odrębny fundusz remontowy ani bieżąca opłata eksploatacyjna – o statusie budynku informuje Maria Florczak, wicedyrektorka MZN.

– Budynek z uwagi na stosunkowo krótki okres eksploatacji od remontu kapitalnego w stosunku do pozostałych zasobów nie jest przewidywany do poprawienia estetyki w wyniku niewłaściwej eksploatacji części wspólnych przez najemców. Inne jest uzasadnienie niewykonywania wymiany istniejącego oświetlenia klatki schodowej  na wzbudzeniowe. Z dokonanych analiz przez zarządcę brak jest ekonomicznego uzasadnienia przeprowadzenia takiej modernizacji w szczególności uwzględniając skalę potrzeb remontowych i modernizacyjnych dla całego zasobu mieszkaniowego gminy.  Jednocześnie wyjaśniamy, że lokatorzy w zasobie komunalnym gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacają czynsz najmu ustalany w oparciu o treść uchwały nr XXXVI/393/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2022-2026 oraz Zarządzeniem nr 0050-311/2021 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek najmu za 1 m2 p.u. lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica.  Dodatkowo najemcy  wnoszą opłaty za zużycie wody  i ścieków, c.o.,cwu oraz  odbiór odpadów stałych w zależności od ilości osób. Wysokość cen za te usługi ustalają poszczególni dostawcy mediów jak np. ŚPWiK sp. z o.o. czy MZEC sp. z o.o. Świdnica. Obecnie stawka bazowa czynszu najmu za lokale mieszkalne wynosi 7,00 zł/m2, natomiast stawka czynszu za najem socjalny 2,00 zł/m2 p.u. – wylicza Maria Florczak.

– W w/w lokalizacji 16 lokali  ma naliczony czynsz najmu za lokale mieszkalne, a w 2 lokalach stosowany jest  czynsz najmu wg stawki  socjalnej.  Proporcja w tym konkretnym przypadku nie odzwierciedla struktury pomiędzy lokalami z czynszem socjalnym a mieszkalnym jaki jest w zasobie mieszkaniowym gminy. Udział 11 % lokali z socjalną stawką jest około trzykrotnie niższy od średniej. Nie ma to jednak większego znaczenia z uwagi na fakt, że dochody z czynszu najmu nie są przyporządkowane do poszczególnej lokalizacji a wykorzystywane są na utrzymanie całego zasobu mieszkaniowego. Ponieważ są one niewystarczające dodatkowo uzupełniane są o dochody z najmu lokali użytkowych, dochody  z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i dotacje  – mówi wicedyrektorka i dodaje –   MZN nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia na wskazanej nieruchomości działań remontowo- modernizacyjnych poza wykonywaniem bieżącego utrzymania nieruchomości i stosownych przeglądów oraz wykonywania napraw awaryjnych zapewniających bezpieczne użytkowanie obiektu. Oczywiście jeżeli pojawi się inicjatywa mieszkańców mająca poprawić estetykę części wspólnych wesprzemy ją doradztwem i pomocą w ramach posiadanych możliwości.

– Płacimy samego czynszu po kilkaset złotych miesięcznie i ja nie rozumiem, jak można było nie stworzyć choćby minimalnego funduszu remontowego, od każdego na przykład po 50 złotych miesięcznie. To kiedy będą malować, za 25, 30 czy 40 lat? A wtedy powiedzą, że już się nie opłaca, bo będzie ruina! Nie rozumiem, dlaczego lokatorzy mieliby wszystko robić sami? Sami zrobiliśmy kratę do piwnicy, bo przecież to też nie wchodziło w grę ze strony MZN-u. Ile można prosić o wymianę włączników, o drobne naprawy. Tu mieszka 70% emerytów, ludzi, którym po opłatach naprawdę niewiele zostaje, a przez inflację będzie tylko trudniej – mówią dwaj lokatorzy Ułańskiej 2. Swoich mieszkań nie mogą od miasta wykupić ani założyć wspólnoty mieszkaniowej.

Przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 6a ust. 1 ustawy: „Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.” Do nadzoru budowlanego zwrócimy się z pytaniami, kto ma wymienić zużyte i niekompletne wyłączniki oświetlenia oraz naprawić uszkodzone drzwi.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułPosprzątali stawy w Rusku [FOTO]
Następny artykułPięciu kierowców na podwójnym gazie