Strona główna 0_Slider Policzyli, ile będzie kosztować budowa trasy S5. Projektanci wskazali też najlepszy wariant

Policzyli, ile będzie kosztować budowa trasy S5. Projektanci wskazali też najlepszy wariant

0

Na ponad 3 mld 934 tys. złotych szacowany jest całkowity koszt budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Świdnica-Bolków. Przywołana kwota dotyczy najtańszego wariantu przebiegu trasy, opracowanego podczas prac studyjnych zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wariant ten został rekomendowany przez projektantów jako najkorzystniejszy.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, we wrześniu 2019 roku Rada Ministrów dopisała do krajowej listy autostrad i dróg ekspresowych nowy odcinek trasy S5, która miałaby połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i Bolków. Niedługo później Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie wstępnych prac projektowych obejmujących wytyczenie tzw. korytarza przebiegu przyszłej drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu, a także wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

W ramach prac nad studium projektanci przygotowali trzy – zasadniczo bardzo zbliżone – warianty przebiegu trasy S5 między Sobótką a Bolkowem. – Cały zakres budowy drogi S5 obejmuje odcinek o długości około 52 kilometrów. Początek trasy, w zależności od wariantu, zaczyna się w rejonie przecięcia z drogą ekspresową S8 lub na przecięciu z autostradą A4 (…) Dodatkowo w ramach inwestycji budowane będzie nowe połączenie w pomiędzy węzłem Wałbrzych a istniejącą drogą krajową nr 35, przed miejscowością Świebodzice – informował Marek Bacała z firmy Multiconsult Polska, której powierzono wykonanie opracowania.

Wnioski z dotychczasowych prac projektowych zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które na początku marca odbyło się w siedzibie wrocławskiego oddziału GDDKiA. Podczas niego zaprezentowano rekomendowany wariant przebiegu drogi S5, który nazwany został wariantem „IV – wynikowym”. Stanowi on połączenie rozwiązań zaproponowanych wcześniej w wariantach II oraz III. Odcinek od węzła na trasie S8 do Wiśniowej wytyczony został według wariantu II, od Wiśniowej do węzła „Świebodzice” według wariantu III, od węzła „Świebodzice” do Dobromierza ponownie według wariantu II, a ostatni odcinek od Dobromierz do węzła na trasie S3 znów według wariantu III.

Zgodnie z tą propozycją trasa ekspresowa rozpoczynałaby się na węźle „Olbrachtowice” (na przecięciu z drogą S8), omijałaby Tworzyjanów od północy, przebiegałaby między Szczepanowem a Golą Świdnicką, następnie między Marcinowicami a Gruszowem, dalej omijając Niegoszów od północy i przebiegając między Wiśniową a Sulisławicami, między Bolesławicami a Tomkową, między Witkowem a Milikowicami, mijając Świebodzice od północy, przebiegając na południowy-zachód od Olszan, przechodząc między Szymanowem a Modlęcinem, przebiegając na północ od Dobromierza, omijając tereny leśne między Bolkowem a Dobromierzem w śladzie zbliżonym do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 5, ostatecznie kończąc się na węźle „Bolków” (S3).

W omówieniu dotychczasowych prac projektowych dużo uwagi poświęcono kwestii zabytkowego parku w Milikowicach, który według wariantów II i III zostałby przecięty przez planowaną drogę ekspresową, przy czym rozwiązanie zaproponowane w wariancie I zakładało przecięcie wsi Witków na pół. O wydanie opinii dotyczącej przygotowanych propozycji zwrócono się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zdaniem Daniela Gibskiego, park założony na przełomie XVIII-XIX wieku „jest zabytkiem o wybitnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych, a jego zachowanie leży w interesie społecznym”. Konserwator nie zgodził się z argumentem, jakoby park „stracił swój zabytkowy charakter”. Projektanci wytyczyli również inny przebieg trasy S5 – wariant IV, omijający park od południa, ale przebiegający przez część zabudowań Milikowic. Jest on dłuższy o 650 metrów od wariantu najkrótszego (na tym odcinku), wiązałaby się z wyburzeniem 11 obiektów, a także byłby 35,5 mln złotych droższy od najtańszego wariantu.

Zwrócono również uwagę na konflikty społeczne związane z lokalizacją nowej trasy ekspresowej. Oprócz wspomnianych Milikowic oraz Witkowa, protesty mieszkańców – których argumenty wybrzmiewały podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych w 2022 roku przez firmę projektową – odnotowano również w przypadku Szymanowa i Modlęcina, świebodzickich Cierni, Mokrzeszowa (przebieg nowej drogi krajowej nr 35), Sulisławic i Niegoszowa, a także Marcinowic, Gruszowa i Stefanowic.

Podczas oceny wszystkich opracowanych wariantów trasy S5 projektanci postanowili wziąć pod uwagę kwestie środowiskowe, społeczne, techniczne oraz ekonomiczne. Wyliczono przy tym, że poszczególne warianty zakładają budowę od 63 do 60 obiektów inżynierskich, w tym od 18 do 21 przejść dla zwierząt, budowę ekranów akustycznych, a także wykup nieruchomości za kwoty sięgające od 365 do 414 mln złotych. Oszacowano również łączny koszt drogowej inwestycji dla poszczególnych wariantów:

  • wariant I: 3 mld 943,5 mln zł brutto, z czego roboty budowlane: 3 mld 338,4 mln zł brutto,
  • wariant II: 3 mld 963,8 mln zł brutto, z czego roboty budowlane: 3 mld 382 mln zł brutto,
  • wariant III: 4 mld 9 mln zł brutto, z czego roboty budowlane: 3 mld 446,4 mln zł brutto,
  • wariant IV: 3 mld 934,3 mln zł brutto, z czego roboty budowlane: 3 mld 348,1 mln zł brutto.

To właśnie ostatni z wariantów został rekomendowany przez projektantów do dalszych prac i w przypadku aprobaty inwestora zostanie zgłoszony we wniosku o udzielenie decyzji środowiskowej. Jako alternatywę dla wariantu IV projektanci zaproponowali wariant III. Zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji drogowej inwestycji, uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest na III kwartał roku 2024. Kolejnym krokiem będzie ukończenie koncepcji programowej (IV kwartał 2025 roku), opracowanie projektu budowlanego (do II kwartału 2027 roku) oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (IV kwartał 2027 roku). Budowa trasy ekspresowej planowana jest na lata 2028-2030.

Z prezentacją z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych można się zapoznać pobierając dokument udostępniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułNowy projekt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. W jego realizację włączyła się parafia ewangelicka
Następny artykułNa parkiecie powalczyli chłopcy…