Strona główna 0_Slider W nowy rok z podwyżkami. Za co zapłacimy więcej w 2023 roku?

W nowy rok z podwyżkami. Za co zapłacimy więcej w 2023 roku?

0

Podwyżka opłat za wywóz śmieci, nowe stawki podatku od nieruchomości, a także wyższe opłaty za pobyt dzieci w miejskich żłobkach – to główne zmiany, które uszczuplą portfele świdniczan w 2023 roku. Od nowego roku z wyższymi karami muszą liczyć się również kierujący, którzy nie uiszczą opłaty za parkowanie lub przekroczą opłacony czas postoju w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania.

Wyższe stawki opłat za wywóz śmieci

Zgodnie z nowymi stawkami opłat, które zostały przygotowane przez świdnicki magistrat i przyjęte przez miejskich radnych, od 1 stycznia 2023 roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosi 35 złotych za osobę. Dotychczas za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy musieli płacić 29 złotych. W górę poszła też miesięczna opłata w przypadku niewywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, której wysokość ustalono na poziomie 105 złotych za osobę. Wcześniej podwyższona stawka wynosiła 87 złotych. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostały bez zmian.

Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdnicy spowodował konieczność zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona stawka opłaty od mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu – tłumaczył pod koniec listopada Krystian Werecki, wiceprezydent Świdnicy.

Podatek od nieruchomości w górę o około 5,9%

– Górne granice stawek, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2023 rok górne granice stawek wzrosły o 11,8% – wyjaśniał wcześniej Kacper Siwek, skarbnik miasta.

Tym razem jednak, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, miejskie stawki nie zostały podwyższone do maksymalnego poziomu określonego przez ministra finansów. – Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok wzrosły o 50% podwyżki stawek maksymalnych określonych na 2023 rok – dodaje Siwek. Szacuje się, że dochody miasta w roku 2023 z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną o około 2 mln 100 tys. złotych.

Porównanie stawek podatku od nieruchomości w latach 2022 oraz 2023 (mat. UM Świdnica)

Nowe stawki podatku:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,10 zł od 1 m² powierzchni (wzrost o 0,07 zł w stosunku do roku 2022),
  • od budynków lub ich części:
    • mieszkalnych – 0,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,06 zł w stosunku do roku 2022),
    • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 1,52 zł w stosunku do roku 2022).

Jak wyliczają miejscy urzędnicy, dla mieszkańca Świdnicy, który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67,60 m² to wzrost opłaty rocznie o około 6,38 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni około 91,60 m² roczna podwyżka wyniesie 155,94 zł.

Wyższe opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

Galopująca od miesięcy inflacja i związany z tym znaczny wzrost cen, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawiły, że niezbędnym było podniesienie opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto – informowała przeszło miesiąc temu Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Jak wyliczała, dotychczas obowiązująca opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 331 zł miesięcznie. Decyzją Rady Miejskiej w Świdnicy opłata stała została podniesiona do poziomu 15% płacy minimalnej, dlatego też od stycznia 2023 roku należność za żłobek wyniesie 524 zł, natomiast od lipca 2023 roku – 540 zł. Opłata stała nie dotyczy opłaty za wyżywienie, która wynosi 10 zł za dzień.

Przypomnę, że rodzicom przysługuje tzw. „żłobkowe”, czyli 400 zł dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku. Jest to świadczenie z budżetu państwa dla rodziców, którzy nie są uprawnienie do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Żłobkowe przysługuje do ukończenia 3 roku życia. Dzieci nie korzystające z tego dofinansowania, otrzymują Rodzinny Kapitał Opiekuńczy tj. 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok – zaznaczała Izabela Siekierzyńska, dyrektor wydziału polityki społecznej i spraw socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Wyższe kary w Strefie Płatnego Parkowania

Wraz z początkiem nowego roku wzrosła wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania:

  • do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej – 50 zł (dotychczas 30 zł),
  • po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 150 zł (dotychczas 100 zł).

Wyższa będzie również wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie:

  • do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 70 zł (z kwoty 50 zł),
  • po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 200 zł (z kwoty 150 zł).

Wysokość opłat jednorazowych w parkomatach oraz wysokość opłat abonamentowych pozostała na dotychczasowym poziomie.

/opr. mn/

Poprzedni artykułPODSUMOWANIE 2022 ROKU: Najważniejsze sportowe imprezy [68 WYDARZEŃ]
Następny artykułJak przywitaliście Nowy Rok? Zobacz zdjęcia czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]