Strona główna 0_Slider Miasto musiało dopłacić do kolejnej drogowej inwestycji. Magistrat tłumaczy przyczynę

Miasto musiało dopłacić do kolejnej drogowej inwestycji. Magistrat tłumaczy przyczynę

0

Ponad 2 mln 986 tys. złotych miała pochłonąć przebudowa fragmentu ulicy Władysława Sikorskiego, która została zrealizowana w ubiegłym roku. Wykonawca drogowej inwestycji zwrócił się jednak do miasta o zwiększenie wartości kontraktu, tłumacząc to wzrostem cen materiałów oraz wojną w Ukrainie. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody przed mediatorem sądowym.

Przypomnijmy, pod koniec września 2021 roku rozpoczął się remont najbardziej zniszczonego fragmentu ulicy Sikorskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strzegomską do skrzyżowania z ulicą Langiewicza. Prace zakończono w czerwcu 2022 roku. W ramach drogowej inwestycji wykonana została nowa konstrukcja jezdni, zatok autobusowych i chodników, wybudowany został sięgacz do budynków mieszkalnych nr 42 A-E, powstał parking naprzeciwko Zespołu Szkół Mechanicznych, a także dobudowana została ścieżka rowerowa. Wykonano też prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego, a także przebudową kanalizacji deszczowej.

Realizację drogowego zadania powierzono Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów, przeznaczając na ten cel ponad 2 mln 986 tys. złotych. Kwota zapisana w pierwotnej umowie zawartej między miastem a wykonawcą uległa jednak zmianie. – W trakcie prac podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 68 420,31 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł więc 3 054 985,51 zł – wskazuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wykonawca wystąpił też do miasta o zmianę wysokości kontraktu.

Firma złożyła wniosek o negocjację wynagrodzenia, argumentowała to wzrostem cen masy bitumicznej, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Drastyczny wzrost cen masy i paliwa spowodował, że inwestycja przyniosła stratę firmie. W wyniku negocjacji podpisano ugodę, w wyniku której zwiększono kwotę wynagrodzenia o 182 288,96 zł – tłumaczy Dzwonkowska. Ostatecznie więc, po ugodzie zawartej przed mediatorem sądowym, na przebudowę odcinka ulicy Sikorskiego trzeba było przeznaczyć w sumie 3 mln 237 tys. złotych.

W minionym roku wyższego wynagrodzenia domagali się również wykonawcy dwóch innych miejskich inwestycji drogowych. Tak było w przypadku przebudowy ulicy Polna Droga, gdzie firma Hypmar wystąpiła do świdnickiego magistratu o zmianę wysokości kontraktu, tłumacząc to „wzrostem cen materiałów i zaistnieniem siły wyższej – wojny w Ukrainie”. Rosnącymi cenami paliw, energii elektrycznej, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy swój wniosek o zwiększenie wynagrodzenia uzasadniała spółka Polskie Surowce Skalne, której pierwotnie powierzono przebudowę alei Niepodległości. Ostatecznie pierwsza z firm po negocjacjach uzyskała dodatkowe 330 tys. złotych, natomiast druga – z uwagi na opóźnienie w realizacji robót oraz zakończone fiaskiem rozmowy przed mediatorem sądowym – została wyrzucona z placu budowy.

/mn/

Poprzedni artykułNiebezpieczne przejście przez tory. PKP nie zamierza nic zrobić
Następny artykułBardzo wysoka, druga lokata naszych młodych zawodników