Strona główna 0_Slider Bezrobotni pomogą uprzątnąć miasto. W ubiegłym roku przy likwidacji dzikich wysypisk zebrano...

Bezrobotni pomogą uprzątnąć miasto. W ubiegłym roku przy likwidacji dzikich wysypisk zebrano 28 ton śmieci

0

Porządkowaniem terenów zielonych oraz wykonywaniem prac gospodarczych zlecanych przez Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy będą zajmować się bezrobotni, którzy w tym roku znajdą zatrudnienie w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Miejski program jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia.

fot. UM Świdnica

Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia – tłumaczy Krystian Werecki, wiceprezydent Świdnicy.

W 2023 roku zatrudnienie w ramach prac społecznych znajdzie 18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny zielone, wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach – wskazuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu. Jak dodaje, w 2022 roku miasto odebrało 28 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci. Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych będą m.in. porządkować takie tereny.

Prace wykonywane będą w okresie od marca do końca listopada, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. – Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad 60 tys. zł. Miasto pokrywa 40% wypłaconych świadczeń, a pozostałe 60% refunduje Starosta Powiatu Świdnickiego ze środków Funduszu Pracy. Przez ten czas bezrobotni przepracują prawie 7000 godzin. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej, gdyż między podmiotem w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy – wyjaśnia Dzwonkowska.

Urzędnicy zachęcają przy tej okazji do zgłaszania miejsc na terenie Świdnicy, w których znajdują się dzikie wysypiska. Można o tym poinformować wydział gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego dzwoniąc pod numer telefonu 74 856 29 21.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułZmierzą się z rywalem z Opolszczyzny
Następny artykułCztery minuty lotu zakończone tragedią. Państwowa komisja o katastrofie śmigłowca w Strzegomiu