Strona główna 0_Slider Świdniczanie dostaną po kieszeni? Szykują się kolejne podwyżki od nowego roku

Świdniczanie dostaną po kieszeni? Szykują się kolejne podwyżki od nowego roku

0

Od 1 stycznia 2023 roku w życie miałyby wejść podwyżki opłat za wywóz odpadów, nowe stawki podatku od nieruchomości, a także wyższe opłaty za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Propozycjami zgłoszonymi przez władze Świdnicy zajmą się miejscy radni podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Do Rady Miejskiej w Świdnicy wpłynęło kilka projektów uchwał dotyczących ustalenia wysokości podatków oraz opłat lokalnych. Dotyczą one opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpłatności za pobyt dziecka w miejskich żłobkach, stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych. Dyskusja oraz głosowania nad zgłoszonymi projektami odbędzie się w przyszły piątek, 25 listopada.

Ze wszystkimi projektami można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

Wyższe opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w prowadzonych przez miasto żłobkach uzależniona jest od ustalanej przez rząd wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi obecnie 11% minimalnej pensji. Zgodnie z zaproponowaną przez władze Świdnicy zmianą, od nowego roku miesięczna opłata miałaby wynosić 15% minimalnego wynagrodzenia. – Podniesienie opłaty stałej do poziomu 15% pozwoli pokryć wzrost wydatków na utrzymanie żłobka – wyjaśnia Izabela Siekierzyńska, dyrektor wydziału polityki społecznej i spraw socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Obecnie obowiązująca opłata za pobyt dziecka w żłobku (…) jest miesięczną opłatą stałą za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, tj. 331,00 zł miesięcznie. Podniesienie opłaty stałej do poziomu 15% płacy minimalnej podniesie tę kwotę od stycznia 2023 roku do wysokości 524,00 zł, natomiast od lipca 2023 roku do wysokości 540,00 zł – wylicza Siekierzyńska.

Nadmienić należy, że uchwała nr XLII/439/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. zwalnia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, do wysokości otrzymanego przez rodzica/opiekuna prawnego dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, na czas jego otrzymywania, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 i jest to kwota 400 zł miesięcznie na dziecko. Dzieci nie korzystające z tego dofinansowania, otrzymują Rodzinny Kapitał Opiekuńczy tj. 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, co zostało ustalone odrębnymi przepisami – dodaje dyrektor.

Bez zmian pozostanie wysokość opłaty za wyżywienie. Według aktualnych, obowiązujących od lipca 2022 roku, stawek dzienny koszt wyżywienia malucha to 10 złotych, co w listopadzie oznaczało dla rodziców wydatek w wysokości 200 złotych.

Wyższe stawki opłat za wywóz odpadów

Zgodnie z nowymi stawkami opłat przygotowanymi przez świdnicki magistrat, od 1 stycznia 2023 roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych miałaby wynosić 35 złotych za osobę. Obecnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy muszą płacić 29 złotych. W górę ma też pójść miesięczna opłata w przypadku niewywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, która miałaby wynosić 105 złotych za osobę. Aktualnie podwyższona stawka wynosi 87 złotych.

Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdnicy spowodował konieczność zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona stawka opłaty od mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu – tłumaczy Krystian Werecki, wiceprezydent Świdnicy.

Podatek od nieruchomości w górę

Podczas przyszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej dyskutowany będzie również projekt dotyczący podniesienia stawek podatku od nieruchomości. – Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na 2023 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 i wzrosły o 11,8% – tłumaczy skarbnik miasta Kacper Siwek w uzasadnieniu do projektu.

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, tym razem stawki nie zostaną podwyższone do maksymalnego poziomu określonego przez ministra finansów. – W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok wzrosną o 50% podwyżki stawek maksymalnych określonych na 2023 rok – informuje Siwek. Jak dodaje, szacuje się, że dochody Świdnicy w roku 2023 z tytułu podatku od nieruchomości – przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek – wzrosną o około 2 mln 100 tys. złotych.

Propozycja wzrostu stawek podatku od nieruchomości na rok 2023:

mat. UM Świdnica

Podatek dla właścicieli pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony

Radnym przedłożony został również projekt w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, który dotyczy właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, a także autobusów. – Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę, jak również nie mogą być niższe od stawek minimalnych dla określonych przedmiotów opodatkowania – wyjaśnia skarbnik miasta.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 października 2022 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 r. będą wyższe od stawek minimalnych w 2022 r. o 5,44%. Wobec powyższego przygotowany projekt uchwały podwyższa stawki podatku od środków transportowych uwzględniając stawki minimalne określone w ww. obwieszczeniu Ministra Finansów – informuje Siwek.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułŚwidniccy urzędnicy będą szukać śmieciowych kombinatorów. Co będzie sprawdzane?
Następny artykułPięściarskie emocje w hali Pionierów