Strona główna 0_Slider Nie płacisz za śmieci? Mieszkańcy, którzy się przyznają mogą liczyć na abolicję

Nie płacisz za śmieci? Mieszkańcy, którzy się przyznają mogą liczyć na abolicję

0

Wzorem innych polskich samorządów gmina Marcinowice wprowadziła abolicję śmieciową. Mieszkańcy, którzy do końca roku przyznają się, że dotychczas nie płacili za wywóz odpadów lub złożona przez nich deklaracja śmieciowa nie odpowiada rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, będą mogli uniknąć konsekwencji po złożeniu poprawnej deklaracji.

Wójt gminy Marcinowice wprowadza w okresie od listopada do końca grudnia 2022 roku „abolicję”, w ramach której wszyscy mieszkańcy, który złożą zaległą deklarację poniosą minimalne konsekwencje (np. pouczenie) – informują gminni urzędnicy. – Akcja ma na celu „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami w gminie Marcinowice i umożliwienie bilansowania się tego systemu. Zgodnie z przepisami cały system gospodarowania jest finansowany z opłat uiszczanych przez mieszkańców. W przypadku zatajania prawidłowej liczby mieszkańców, koszty zagospodarowania odpadów przenoszone są na wszystkich zadeklarowanych mieszkańców gminy. Znaczna liczba mieszkańców nieujętych w deklaracjach może skutkować podniesieniem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tłumaczą przedstawiciele Urzędu Gminy Marcinowice.

Urzędnicy zachęcają wszystkich właścicieli nieruchomości, aby do końca grudnia „zweryfikowali, czy aby na pewno mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz czy podane w nich liczby mieszkańców są prawidłowe”. – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 74 850 34 86 – przekazano w komunikacie urzędu.

Prowadzona obecnie akcja jest kolejnym elementem weryfikacji deklaracji śmieciowych złożonych przez mieszkańców gminy Marcinowice. W ubiegłym roku zapowiadano, że urzędnicy będą sprawdzać poprawność deklaracji nie tylko na podstawie danych meldunkowych, ale również w oparciu o dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+, rachunki za wodę i ścieki, czy też poprzez analizę wniosków o przyjęcie dzieci do szkół i przedszkoli. Wszystko po to, aby wykryć nieprawidłowości i wyłapać osoby unikające wnoszenia opłat ze wywóz odpadów. – W przypadku kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata do 5 lat wstecz wraz z odsetkami – wskazywali wówczas urzędnicy.

/UG Marcinowice, opr. mn/

Poprzedni artykułPokonać Piasta i usadowić się w górnej połówce tabeli [BĘDZIE LIVE]
Następny artykułOszustwo na „pocztę głosową”. Policja ostrzega