Strona główna Wydarzenia Może ruszać sprzedaż węgla przez samorządy. Jedna gmina zaczęła już przyjmować wnioski

Może ruszać sprzedaż węgla przez samorządy. Jedna gmina zaczęła już przyjmować wnioski

0

W czwartek weszła w życie ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. Do rządowego systemu sprzedaży węgla przystąpiła m.in. gmina Żarów, której mieszkańcy mogą już składać wnioski o zakup opału. O zamiarze dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych, zgodnie z nowymi przepisami, poinformowały gminy Dobromierz, Marcinowice oraz Strzegom.

W środę ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe została podpisana przez prezydenta RP, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Obowiązujące od 3 listopada przepisy zakładają, że gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. złotych. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy niektóre samorządy rozpoczęły przygotowania związane z realizacją nowego zadania. Pod koniec października gminy Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica oraz Świebodzice zaczęły zbierać informacje na temat gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla. Mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie wstępnych ankiet. Na tej podstawie wiadomo między innymi, że w gminie Marcinowice zapotrzebowanie na zakup węgla złożyło ponad 500 gospodarstw domowych, co w przybliżeniu daje ponad 1500 ton opału.

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy zamierzające wziąć udział w dystrybucji węgla dla mieszkańców, informację o takim zamiarze muszą opublikować w swoich Biuletynach Informacji Publicznej najpóźniej do najbliższego poniedziałku, 7 listopada. Następnie, po rozeznaniu ile gospodarstw jest zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla, dana gmina podpisze umowę z jedną ze wskazanych w przepisach spółek.

Dotychczas, zgodnie o ustawowym obowiązkiem, informację o zamiarze zakupu węgla dla gospodarstw domowych zamieściły gminy Dobromierz, Marcinowice, Strzegom oraz Żarów. – Wkrótce rozpoczniemy transport węgla do naszej gminy. Na dniach będziemy informowali Państwa o kolejnych krokach – przekazano w komunikacie Urzędu Gminy Marcinowice. O dalszych działaniach w najbliższym czasie informować będą również samorządowcy z Dobromierza.

W Żarowie tymczasem rozpoczęto już przyjmowanie wniosków o zakup węgla, które należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego. Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej Urzędu. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

  • papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, wtorek: 8.00 – 16.00. Wniosek do wydrukowania dostępny jest
  • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi „Wyślij pismo ogólne” na adres „Gmina Żarów”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić po 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Żarów po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Żarów, którzy:

  • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego;
  • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy ale przed 11 sierpnia 2022 roku:
    • złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.
    • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

/opr. mn/

Poprzedni artykułZnamy plany dotyczące punktu zbierania odpadów na Zarzeczu. Rocznie mogłoby się tam przewinąć nawet 3000 ton śmieci
Następny artykułMa zarzuty prokuratorskie za pochwalanie napaści Rosji na Ukrainę. W Rosji dostał papiery uchodźcy politycznego