Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica. Duże zainteresowanie zakupem węgla, można już składać wnioski

Gmina Świdnica. Duże zainteresowanie zakupem węgla, można już składać wnioski

0

Blisko 900 wstępnych deklaracji zapotrzebowania na węgiel złożyli mieszkańcy gminy Świdnica. Właściwe wnioski na zakup węgla należy składać w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej. – Do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającymi węgiel do obrotu – informują gminni urzędnicy.

Aby dokonać zakupu węgla od gminy należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy. Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Świdnica.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe (zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się; osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe) położone na terenie gminy Świdnica, którym przysługuje dodatek węglowy (otrzymały dodatek bądź go otrzymają) i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła zadeklarowały opalanie węglem, a ponadto złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3 ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku, kolejne 1,5 tony – po 1 stycznia 2023 roku. Tona węgla nie będzie kosztować więcej niż 2 tys. zł brutto. Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy. Złożone w ostatnich dniach deklaracje wstępne nie oznaczają automatycznego złożenia wniosku na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wypełniony formularz wniosku można złożyć na dwa sposoby:

 1. W wersji papierowej:
  • a) złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica stanowisko nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek
   7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.
  • b) przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
 2. Elektronicznie: pobrać plik zgodnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi „Wyślij pismo ogólne” jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE). Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:

Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułRowerzysta z narkotykami
Następny artykułZacięta walka pod tablicami [FOTO]