Strona główna 0_Slider Władze Świdnicy biorą kredyt. Zadłużenie miasta sięgnie ponad 131 milionów złotych

Władze Świdnicy biorą kredyt. Zadłużenie miasta sięgnie ponad 131 milionów złotych

0

Urząd Miejski w Świdnicy chce pożyczyć dziewięć milionów złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt będzie spłacany do końca 2035 roku. Przewiduje się, że zadłużenie miasta na koniec 2022 roku wyniesie blisko 131 mln 289 tys. złotych.

11 października ogłoszony został przetarg na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Kredyt miałby zostać spłacony do dnia 25 grudnia 2035 roku, a spłata kapitału miałaby być dokonywana w 52 kwartalnych ratach.

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2021 roku uchwałą budżetową, w roku 2022 zaplanowano dochody w kwocie blisko 271 mln 406 tys. złotych oraz wydatki w wysokości ponad 301 mln 630 tys. złotych. Tym samym założono, że tegoroczny deficyt wyniesie przeszło 30 mln 224 tys. złotych.

Z przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXV/372/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035 zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty wynika, iż przewidywana na koniec 2022 r. kwota długu wyniesie 131.288.886,03 zł, co stanowi 48,37% planowanych dochodów. Natomiast planowane w roku 2022 rozchody w kwocie 9.111.821,28 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych przychodów zwrotnych powiększone o wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 4.000.000,00 zł stanowią 5,77% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 17,46% wyliczonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2021 r. Oznacza to, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia – stwierdzono w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, pozytywnie opiniującej możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Według stanu na koniec II kwartału 2022 roku zadłużenie miasta wyniosło ponad 110 mln 167 tys. złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWalka dla Alka. Szkolna społeczność świdnickiej „315-tki” zaprasza na festyn charytatywny
Następny artykułZawodnik KSO Świdnica wystrzelał dwa medale mistrzostw Polski! [FOTO]