Strona główna 0_Slider Tabletki jodku potasu trafiły do kolejnych gmin. Gdzie będą dystrybuowane?

Tabletki jodku potasu trafiły do kolejnych gmin. Gdzie będą dystrybuowane?

0

Do wszystkich gmin powiatu świdnickiego dotarły tabletki jodku potasu. – Zostały dostarczone na wypadek wystąpienia skażenia radioaktywnego. W chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje i wszystkie działania związane z przygotowaniem dystrybucji tabletek mają charakter prewencyjny – informują urzędnicy. W Świdnicy, Świebodzicach, gminach Dobromierz, Jaworzyna Śląska oraz Marcinowice ogłoszona została już lista punktów, w których tabletki będą wydawane mieszkańcom w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Jak podaje administracja rządowa, podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Urzędnicy zapewniają, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

W ramach działań prewencyjnych tabletki z jodkiem potasu trafiły już do dolnośląskich gmin i każda z nich opracowuje własny system redystrybucji, dostosowany do lokalnej specyfiki – poinformowały służby wojewody dolnośląskiego w poniedziałek, 3 października. O punktach dystrybucji informują teraz kolejne gminy powiatu świdnickiego. – Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie zgłosić się, aby otrzymać preparat – zwracają uwagę przedstawiciele Urzędu Gminy Marcinowice.

Świdnica

Ponad 71 tysięcy tabletek jodku potasu trafiło do Świdnicy. Będą one dystrybuowane wśród mieszkańców w razie skażenia radioaktywnego. Powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do celów dystrybucji tabletek, który nadzorował będzie ich kolportaż, zgodnie z wcześniej przyjętymi procedurami. W obecnej chwili zagrożenie nie występuje i są to tylko działania prewencyjne – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu. W przypadku zagrożenia z magazynu zarządzania kryzysowego tabletki będą przewożone do wyznaczonych miejsc i wydawane świdniczanom w następujących punktach:

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30,
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6,
 • Przedszkole Integracyjne, ul. K. Marcinkowskiego 10,
 • Przedszkole Miejskie nr 14, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 10,
 • budynek MZN, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21,
 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gala Anonima 1,
 • Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a,
 • Przedszkole Miejskie nr 1, pl. św. Małgorzaty 15,
 • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18,
 • Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, Rynek 44,
 • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39,
 • Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Głowackiego 1,
 • Straż Miejska Świdnica, ul. Dworcowa 2-4-6-8,
 • Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3,
 • Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
 • Szkoła Podstawowa nr 6, ul Wodna 5-7,
 • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21,
 • Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30,
 • Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Śląska 35,
 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,
 • budynek Urzędu Miejskiego w Świdnicy
 • dwa punkty mobilne (w zależności od potrzeb).

Gmina Świdnica

Do gminy Świdnica trafiło już 24.600 szt. tabletek jodku potasu. To na wypadek, gdyby doszło do zagrożenia radiacyjnego, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Będą one dystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Świdnica.

Należy pamiętać, że jodek potasu można przyjąć dopiero po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu promieniowania. Wówczas lek nasyci tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią tego radioaktywnego. Jodku potasu nie wolno przyjmować  profilaktycznie, bo może zaszkodzić.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Świebodzice

Świebodzice otrzymały ponad 29 tysięcy tabletek jodku potasu. W przypadku zagrożenia z magazynu Urzędu Miejskiego będą one przewożone do wyznaczonych miejsc i wydawane mieszkańcom Świebodzic oraz innym osobom przebywającym w tym czasie w Świebodzicach w następujących punktach:

 • Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1 (budynek ratusza),
 • Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (drugi budynek),
 • SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach, ul. Al. Lipowe 15,
 • Straż Miejska w Świebodzicach, ul. pl. Dworcowy 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 28,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Mieszka Starego 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Świdnicka 13,
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58,
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna, ul. Ciernie 30,
 • Przedszkole nr 3 Niezapominajka, ul. Spokojna 3.

Gmina Dobromierz

W sytuacji wystąpienia zagrożenia nuklearnego, jodek potasu będzie wydawany na terenie Gminy Dobromierz według poniższego zestawienia:

Miejscowość

Miejsce dystrybucji

Dobromierz, Serwinów, Bronówek Remiza OSP Dobromierz, ul. Ogrodowa 4
Roztoka Remiza OSP Roztoka, ul. 3 Maja 53
Jugowa Remiza OSP Jugowa nr 15A
Kłaczyna, Celów Remiza OSP Kłaczyna nr 100B
Gniewków Remiza OSP Gniewków nr 44A
Pietrzyków Świetlica wiejska Pietrzyków nr 48
Jaskulin Świetlica wiejska Jaskulin nr 11B
Szymanów i Siodłkowice Świetlica wiejska Szymanów nr 15D
Bronów Świetlica wiejska Bronów nr 4
Borów Świetlica wiejska Borów nr 44A
Dzierzków Świetlica wiejska Dzierzków nr 35A
Czernica Świetlica wiejska Czernica nr 8

Gmina Jaworzyna Śląska

Do gminy Jaworzyna Śląska dotarły tabletki jodku potasu. Zostały dostarczone na wypadek wystąpienia skażenia radioaktywnego. W chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje i wszystkie działania związane z przygotowaniem dystrybucji tabletek mają charakter prewencyjny. W przypadku wystąpienia zagrożenia zostanie podana informacja na ten temat i natychmiastowo (niezależnie od pory dnia lub nocy) rozpocznie się dystrybucja tabletek. Zostaną one dostarczone do każdej z miejscowości w gminie – przekazano w komunikacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

Tabletki będą dystrybuowane w następujących miejscach:

 • Bagieniec 18 – świetlica,
 • Bolesławice 51 – świetlica środowiskowa,
 • Czechy 15 – świetlica wiejska,
 • Milikowice, ul. Kościuszki 28 – świetlica wiejska,
 • Nowice 7a – świetlica wiejska,
 • Nowy Jaworów 13 – świetlica wiejska,
 • Pasieczna 57a – remiza strażacka,
 • Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22 – świetlica wiejska przy szkole,
 • Piotrowice Świdnickie 45a – świetlica wiejska,
 • Stary Jaworów 38 – świetlica wiejska przy szkole,
 • Tomkowa 8 – świetlica wiejska,
 • Witków 46a – świetlica wiejska,
 • Jaworzyna Śląska – sala gimnastyczna, ul. Mickiewicza 9 (wejście od ulicy Ceglanej) – dla mieszkańców ulic Wolności, Ogrodowej, Westerplatte, Kościelnej, Mickiewicza, Słowackiego, Sportowej, Ceglanej, Topolowej, Kasztanowej, Dębowej, Sosnowej, Lipowej, Brzozowej, Klonowej, Spółdzielczej, Świerkowej, Akacjowej, Jodłowej, Kościelnej, Powstańców, Jarzębinowej,
 • Jaworzyna Śląska – sala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a – dla mieszkańców ulic 1 Maja, Konstytucji 3 Maja, Wesołej, Miodowej, Prądzyńskiego, Bema, Dembowskiego, Kilińskiego, Traugutta, Kościuszki, Pocztowej, Ekerta, Jana Pawła II, Świdnickiej, Żwirowej, Piaskowej, Słonecznej, Polnej, Towarowej, Węglowej, Studziennej, Spacerowej, Wesołej, Pocztowej, Pogodnej, Karmelowej, Pileckiego.

Tabletek wystarczy dla wszystkich mieszkańców do 60. roku życia, którzy będą chcieli je zażyć. Istotne jest, aby przyjęcie leku nastąpiło przed wystąpieniem radioaktywnej chmury i jak najszybciej po zdarzeniu. Preparat ma za zadanie chronić przed skażeniem radioaktywnym. W założeniu lek nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego nagromadzeniu. W ten sposób napromieniowanie tarczycy i wystąpienie wywołanego promieniowaniem raka tarczycy zostanie zminimalizowane praktycznie do zera – informują urzędnicy.

W przypadku ewentualnej dystrybucji prosimy, aby nie pobierać tabletek na zapas oraz dla osób, które nie będą w stanie przyjąć tabletek w wymaganym czasie, np. dla członków rodziny czy znajomych przebywających dłużej poza miejscem zamieszkania (osoby takie będą miały dostęp do leku w miejscu pobytu). Preparat przyjmuje się zgodnie z instrukcją dawkowania i dostępny jest dla wszystkich mieszkańców do 60. roku życia – dodają.

Gmina Marcinowice

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia (ze względów medycznych). Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Marcinowice. Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować – informują gminni urzędnicy.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej www.marcinowice.pl i w mediach społecznościowych – apelują.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu – dodają.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Marcinowice:

 • Biała 46B, świetlica wiejska,
 • Chwałków 4A, świetlica wiejska,
 • Gola Świdnicka 43, świetlica wiejska,
 • Gruszów 13, świetlica wiejska,
 • Kątki 8A, świetlica wiejska,
 • Klecin 9, świetlica wiejska,
 • Krasków 12,
 • Marcinowice, ul. Świdnicka 8, świetlica wiejska,
 • Mysłaków 22, świetlica wiejska,
 • Sady 1A, świetlica wiejska,
 • Stefanowice 9,
 • Strzelce 34A, świetlica wiejska,
 • Szczepanów 9A, świetlica wiejska,
 • Śmiałowice 34, świetlica wiejska,
 • Tąpadła 35, świetlica wiejska,
 • Tworzyjanów 30A, świetlica wiejska,
 • Wirki 38, świetlica wiejska,
 • Wiry 10A, świetlica wiejska,
 • Zebrzydów 43, świetlica wiejska.

Broszura informacyjna przygotowana przez MSWiA

/opr. mn/

fot. UG Marcinowice

Poprzedni artykułRaport resortu zdrowia o COVID-19
Następny artykułRemont ulicy Przechodniej zakończony z poślizgiem [FOTO]