Strona główna 0_Slider Kolej dużych prędkości. Odrzucono jeden z wariantów, prace projektowe przedłużone

Kolej dużych prędkości. Odrzucono jeden z wariantów, prace projektowe przedłużone

0

Dopiero w przyszłym roku zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru tzw. wariantu inwestorskiego dla planowanej trasy kolei dużych prędkości, która miałaby zostać poprowadzona przez Świdnicę oraz teren gminy Świdnica. Projektanci nie będą się już zajmować wariantem samorządowym, który został zgłoszony po protestach mieszkańców Bystrzycy Dolnej, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa.

Budowa nowej linii kolejowej dla potrzeb kolei szybkich prędkości rozważana jest w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Ponad 60-kilometrowy odcinek połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Oznacza on korzyści dla pasażerów z Dolnego Śląska. Dzięki niemu skrócą się dojazdy z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy – po wybudowaniu całej „szprychy” nr 9 – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min – wyliczał wcześniej Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki Centralny Port Komunikacyjny. Zgodnie z założeniami projektowymi, prędkość pociągów na nowej linii miałaby wynosić do 250 km/h. Realizacja kolejowego projektu planowana była na lata 2024-2028.

W chwili obecnej prowadzone są prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, w ramach którego opracowane zostaną warianty przebiegu nowej linii, przygotowane przy uwzględnieniu m.in. czasu podróży, wpływu na środowisko przyrodnicze, poprawy mobilności i dostępu społeczeństwa do transportu kolejowego, a także kosztu inwestycji. W ramach dotychczasowych prac przygotowane zostały trzy warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. – Generalnie przebieg wszystkich trzech wariantów jest podobny. Wszystkie warianty przebiegają przez teren miasta Świdnica wzdłuż istniejącej linii numer 137. Różnią się one głównie niweletą, czyli przebiegiem względem poziomu terenu – wskazywał Sebastian Piątkowski z poznańskiej spółki BBF, której powierzono wykonanie prac przedprojektowych.

Pierwszy wariant zakłada, że w rejonie świdnickiego śródmieścia linia kolejowa zostałaby poprowadzona poniżej poziomu terenu, a tym samym w miejscu przejazdów kolejowych na ulicach Komunardów oraz Wałbrzyskiej ruch samochodowy odbywałby się po wiaduktach nad zagłębionymi torami. Rozwiązanie to zakłada również budowę stacji podziemnej pod istniejącym centrum przesiadkowym. W wariancie drugim linia kolejowa pozostałaby na obecnym poziomie, a ruch samochodowy w miejscu istniejących przejazdów zostałby poprowadzony pod torami. Wariant trzeci zakłada zaś budowę estakady kolejowej powyżej poziomu terenu. Poza Świdnicą wszystkie warianty przecinałyby zabudowania Bystrzycy Dolnej, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa.

Ze szczegółowym opisem wariantów oraz z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców można zapoznać się w relacji z kwietniowych konsultacji społecznych.

Wobec sprzeciwu mieszkańców gminy Świdnica dla proponowanych rozwiązań, Rada Gminy Świdnica zgłosiła tzw. wariant samorządowy. Zakłada on, że kolej dużych prędkości ominie Świdnicę oraz gminne miejscowości i zostanie poprowadzona przez Jaworzynę Śląską oraz Świebodzice. – Wariant wymaga przebudowy całej stacji Jaworzyna Śląska. Za Jaworzyną Śląską, wzdłuż istniejącej linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych, przychodzą nowe tory związane z budową CPK. Na wysokości Świebodzic, gdzie występują ostre łuki umożliwiające pokonanie różnicy wzniesień, linia kolejowa weszłaby w nowy ślad. Włączylibyśmy się następnie w ślad istniejący przechodząc przez stację Wałbrzych Szczawienko, dobudowując niezbędne tory – opisywał Piątkowski. Przygotowane przez firmę BBF omówienie tego wariantu można pobrać ze strony Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wiadomo już, że propozycja samorządowa została odrzucona przez projektantów. – Na wniosek samorządów rozpatrywany był także hipotetyczny wariant przebiegu przez Jaworzynę Śląską. Jednak z analizy przeprowadzonej przez projektantów byłby to przebieg o wiele droższy, a jednocześnie wymagałby znacznej ingerencji w istniejącą zabudowę. Powyższy wariant zarówno przez projektantów jak i samorządy został odrzucony. Obecnie najbardziej prawdopodobnym wariantem jest przebieg przez Świdnicę lub pośrednie warianty, które byłyby uzasadnione ekonomiczne, a z drugiej strony w jak najmniejszym stopniu ingerowałyby w istniejącą zabudowę – poinformowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Wcześniej też odrzucona została inna propozycja zakładająca wyprowadzenie ruchu kolejowego z centrum Świdnicy oraz przeniesienie dworca kolejowego na północ miasta.

Na jakie więc rozwiązanie zdecydują się projektanci? Kilka miesięcy temu zapowiadano, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w III kwartale 2022 roku. – We wrześniu tego roku przedstawimy wariant naszym zdaniem najbardziej optymalny, tzw. wariant inwestorski. Na przełomie roku inwestor powinien, zgodnie z zakładanym harmonogramem, złożyć dokumenty do RDOŚ o decyzję środowiskową. Wtedy już z dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli stwierdzić, że któryś z tych wariantów jest bardzo prawdopodobny – twierdzili projektanci podczas kwietniowych konsultacji społecznych. Wskazane przez nich terminy uległy jednak zmianie.

Centralny Port Komunikacyjny poinformował właśnie o zmianach w harmonogramie prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Wybór wariantu inwestorskiego planowany jest obecnie na II kwartał 2023 roku, natomiast zakończenie prac nad studium miałoby nastąpić w IV kwartale 2023 roku.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia projektu, określając początek realizacji jako Wrocław (poprzednio Żarów) oraz analizą możliwości wprowadzenia ruchu towarowego na pełnym zakresie projektu, co w konsekwencji przedkłada się na sporządzenie dodatkowych analiz i przesunięcie wyboru wariantu inwestorskiego. Pomimo wprowadzenia zmian w projekcie, harmonogram w zakresie zakończenia prac, tj. robót budowlanych pozostaje bez zmian – IV kwartał 2031 roku – informują przedstawiciele CPK.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułTabletki jodku potasu trafiły do gminy Świdnica. Gdzie będą dystrybuowane?
Następny artykułWciąż są nie do zatrzymania…