Strona główna 0_Slider Jaki będzie przebieg drogi ekspresowej S5? Drogowcy organizują spotkanie dla mieszkańców czterech...

Jaki będzie przebieg drogi ekspresowej S5? Drogowcy organizują spotkanie dla mieszkańców czterech gmin

0

Za nieco ponad trzy tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa. Tym razem projektanci oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizują równoczesne konsultacje dla mieszkańców czterech gmin, przez teren których miałaby przebiegać nowa trasa. Dotychczas przedstawiane propozycje przebiegu S5 spotkały się ze sprzeciwem części mieszkańców gmin Marcinowice, Świdnica, Jaworzyna Śląska oraz Dobromierz, a swoje uwagi zgłaszali lokalni samorządowcy.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, we wrześniu 2019 roku Rada Ministrów dokonała zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych, a do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która miałaby połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych. Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. W ramach tego zadania opracowane zostanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym, wykonane zostaną analizy i prognozy ruchu, a także inwentaryzacja przyrodnicza. Przygotowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do uzyskania stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowych umożliwiających ogłoszenie właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Podczas dotychczasowych prac projektanci przygotowali trzy warianty przebiegu trasy S5. – Początek projektowanej drogi ekspresowej S5 znajduje się w rejonie przyszłego węzła Olbrachtowice, koniec w rejonie istniejącego węzła Bolków, na połączeniu z istniejącą drogą ekspresową S3 – opisywał Marek Bacała z firmy Multiconsult Polska, której zlecono opracowanie studium dla nowej drogi, podczas poprzednich spotkań informacyjnych zorganizowanych w styczniu oraz lutym 2022 roku. – Warianty w zasadzie od miejscowości Tworzyjanów są bardzo zbliżone do siebie. Można powiedzieć, że przebiegi różnią się nieznacznie. Mniejsze lub większe różnice mamy w rejonie podłączenia do autostrady A4 lub projektowanej drogi S8. Dodatkowo w ramach inwestycji budowane będzie nowe połączenie w pomiędzy węzłem Wałbrzych a istniejącą drogą krajową nr 35, przed miejscowością Świebodzice – tłumaczył.

Jeżeli chodzi o etapy wykonania dokumentacji projektowej, czasowo wyglądają one następująco: realizacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe rozpoczęła się pod koniec II kwartału 2021 roku i będzie realizowana do II kwartału 2023 roku, planowane uzyskanie decyzji środowiskowej to III kwartał 2024 roku, następnie będzie realizowana koncepcja programowa, którą planujemy zakończyć w IV kwartale 2025 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania, już poza naszym zakresem zamówienia, będzie opracowanie i wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Przedstawione terminy są orientacyjne i przybliżone. Spodziewana realizacja projektu budowlanego to III kwartał 2026 roku – II kwartał 2027 roku. Spodziewane uzyskanie decyzji ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzji będąca rodzajem pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowych,  planowane jest na IV kwartał 2027 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2028 roku, a zakończenie całości inwestycji w II kwartale 2030 roku – wyliczał Bacała.

mat. Multiconsult Polska/IVIA/GDDKiA

W ramach prac przygotowawczych zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na początku 2022 roku zorganizowano szereg spotkań informacyjnych z samorządowcami i mieszkańcami gmin, przez teren których przebiegać miałaby projektowana trasa S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa. Podczas spotkań prezentowane były wstępne warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej.

Przedstawione propozycje spotkały się z krytyką ze strony mieszkańców dwóch miejscowości gminy Dobromierz – Szymanowa oraz Modlęcina, którzy wskazywali, że we wszystkich wariantach właśnie między tymi miejscowościami miałaby przebiegać projektowana droga szybkiego ruchu. Podczas spotkania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska, władze gminy opowiedziały się za odrzuceniem wariantu zakładającego przebieg drogi ekspresowej przez środek miejscowości Witków, pozostawieniem węzła drogowego na przecięciu z wojewódzką trasą nr 382, a także za maksymalnym odsunięciem drogi ekspresowej od zabudowy. Liczne głosy krytyki słyszane były również podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy Marcinowice.

Miesiąc temu drogowcy informowali o stanie prace przedprojektowych oraz działaniach planowanych na najbliższe miesiące. – Aktualnie trwa jeszcze całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza i badania terenowe podłoża, prowadzone w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn. „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła) / Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej 55 Sobótka-Bolków” – tłumaczyła Lidia Markowska, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Zapowiadała zarazem, że na IV kwartał 2022 roku planowane jest przeprowadzenie drugiej tury spotkań informacyjnych z udziałem mieszkańców, „podczas której projektant przedstawi mieszkańcom wyniki dotychczasowych analiz i przyjęte warianty trasy S5, projektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości„. W piątek poinformowano o terminie jednego z takich spotkań.

Wspólne spotkanie dla gminy Jaworzyna Śląska, gminy Marcinowice, gminy Świdnica oraz Świebodzic odbędzie się 21 listopada o godzinie 15.00 w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 30.

Informacje o dotychczasowych pracach projektowych oraz opracowanych wariantach dostępne są na stronie internetowej projektu obejmującego przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułCzy warto zainwestować w zegarek Calvin Klein?
Następny artykułCOVID-19. Raport ministerstwa zdrowia