Strona główna 0_Slider Ogromne zainteresowanie przebiegiem planowanej drogi S5. Władze gminy zgłosiły szereg uwag

Ogromne zainteresowanie przebiegiem planowanej drogi S5. Władze gminy zgłosiły szereg uwag

0

Za odrzuceniem wariantu zakładającego przebieg drogi ekspresowej przez środek miejscowości Witków, pozostawieniem węzła drogowego na przecięciu z wojewódzką trasą nr 382, a także maksymalnym odsunięciem drogi ekspresowej od zabudowy opowiedziały się władze gminy Jaworzyna Śląska podczas spotkania informacyjnego, w trakcie którego zaprezentowane zostały wstępne warianty przebiegu planowanej trasy S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa.

Spotkania informacyjne z samorządowcami i mieszkańcami gmin, przez teren których przebiegać będzie projektowana droga ekspresowa S5, organizowane są w ramach prac przygotowawczych zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach tego etapu opracowane zostanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym, wykonane zostaną analizy i prognozy ruchu, a także inwentaryzacja przyrodnicza. Przygotowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do uzyskania stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowych umożliwiających ogłoszenie właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych.

W ramach dotychczasowych prac przygotowane zostały trzy warianty przebiegu trasy S5. – Początek projektowanej drogi ekspresowej S5 znajduje się w rejonie przyszłego węzła Olbrachtowice, koniec w rejonie istniejącego węzła Bolków, na połączeniu z istniejącą drogą ekspresową S3 – opisuje Marek Bacała z firmy Multiconsult Polska, której zlecono opracowanie studium dla nowej drogi. – Warianty w zasadzie od miejscowości Tworzyjanów są bardzo zbliżone do siebie. Można powiedzieć, że przebiegi różnią się nieznacznie. Mniejsze lub większe różnice mamy w rejonie podłączenia do autostrady A4 lub projektowanej drogi S8. Dodatkowo w ramach inwestycji budowane będzie nowe połączenie w pomiędzy węzłem Wałbrzych a istniejącą drogą krajową nr 35, przed miejscowością Świebodzice – przywołuje przedstawiciel firmy Multiconsult Polska.

fragment prezentacji udostępnionej po spotkaniu informacyjnym (mat. Multiconsult Polska/IVIA/GDDKiA)

17 lutego zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska, podczas którego omawiano możliwy przebieg drogi ekspresowej przez obszar gminy. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób. – Część osób brało udział w spotkaniach zorganizowanych na świetlicach w Witkowie i Milikowicach, część – zdalnie w domach. Podczas spotkania zaprezentowano trzy warianty przebiegu planowanej trasy S5 na terenie gminy Jaworzyna Śląska – jeden przez Witków i dwa pomiędzy Witkowem a Milikowicami. Planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na początku marca w Witkowie, tym razem w tradycyjnej formule – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

Podczas spotkania władze gminy zgłosiły postulaty dotyczące m.in.: odrzucenia wariantu I, w którym droga przebiega centralnie przez miejscowość Witków; utrzymania węzła na drodze wojewódzkiej nr 382; odsunięcia drogi maksymalnie od zabudowy; maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców poprzez m.in. zamontowanie ekranów akustycznych oraz nasadzenia wysokiej zieleni; uwzględnienia przebiegu drogi od Świdnicy poniżej miejscowości Tomkowa, z zachowaniem jak największej odległości od zabudowy. Ponadto zadeklarowano wsparcie w rozmowach z konserwatorem zabytków związanych z koniecznością podjęcia działań i realizacji inwestycji na obszarze zabytkowego parku w Milikowicach.

Zgodnie z informacjami przekazywanym przez projektantów, przewiduje się, że realizacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe potrwa do II kwartału 2023 roku, planowane uzyskanie decyzji środowiskowej to III kwartał 2024 roku, natomiast zakończenie koncepcji programowej planowane jest na IV kwartał 2025 roku. Kolejnym etapem przygotowań do budowy ekspresowej trasy S5 będzie opracowanie i wykonanie drogi w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Zakłada się, że projekt budowany zostanie przygotowany do II kwartału 2027 roku, a uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nastąpi w IV kwartale 2027 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2028 roku, a zakończenie całości drogowej inwestycji – w II kwartale 2030 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przebiegów trasy S5 można znaleźć na stronie internetowej projektu. Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska znajdą tam również formularz do zgłaszania uwag, który należy przesłać do 3 marca 2022 roku na adres: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Biuro we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail: [email protected].

/UM Jaworzyna Śląska, mn/

Poprzedni artykułUdzielą bezpłatnej porady. Rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Następny artykułKolejne ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać nawet 90 km/h