Strona główna 0_Slider Tysiące ton odpadów niedaleko osiedla mieszkalnego. Kolejna próba sprzedania działki z nielegalnym...

Tysiące ton odpadów niedaleko osiedla mieszkalnego. Kolejna próba sprzedania działki z nielegalnym wysypiskiem zakończona fiaskiem

0

Niepowodzeniem zakończyła się czwarta próba sprzedania terenu przy ulicy Mikołaja Kopernika w Świdnicy. Dziewięć lat temu powstało tam nielegalne wysypisko, na którym zalega ponad 36 tysięcy ton odpadów. Kilka lat temu działkę przejął Skarb Państwa. Od tego czasu świdnickie starostwo powiatowe usiłuje rozwiązać problem składowiska.

Sprawa nielegalnego śmietniska przy ulicy Mikołaja Kopernika w Świdnicy trwa od 2013 roku. Firma Algodon, która dzierżawiła teren od prywatnej firmy, miała tam prowadzić selektywną zbiórkę nieszkodliwych odpadów. Przy Kopernika miało zostać wykonane zadaszenie i zabezpieczenie gruntu. Takich działań nie podjęto. W efekcie starosta świdnicki wydał zakaz dalszego składowania odpadów i nakazał ich wywóz. Do tego ostatniego polecenia właściciel nie zastosował się i sprawa trafiła do prokuratury, a następnie do sądu. Sąd nie miał jednak podstaw, by nakazać usunięcie odpadów, a jedynie nałożył grzywnę na współwłaściciela, Bogdana A. – bezdomnego, który nie posiadał żadnych źródeł dochodu, ani majątku. Za niewywiezienie odpadów świdnickie starostwo nałożyło na właściciela kolejne trzy grzywny – w wysokości 50 tys. złotych każda – jednak nie tylko nie udało się wyegzekwować ani złotówki, ale dodatkowo powiat popadł w dodatkowe kłopoty, ponieważ musiał zapłacić komornikowi 10 tys. złotych kosztów postępowania.

W 2018 roku teren, na którym powstało nielegalne składowisko został przejęty przez Skarb Państwa. Dzięki temu można było rozpocząć przygotowania do operacji wywiezienia śmieci. W świdnickim starostwie została powołana specjalna komisja, która zajęła się sprawą śmietniska, a także zlecono wykonanie analizy zgromadzonych tam odpadów. – W listopadzie 2018 roku Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego wykonał badania odpadów nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Kopernika 55-57 w Świdnicy, określając łączną masę zdeponowanych tam odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 36743 tony – wyliczał Piotr Dębek, rzecznik prasowy starostwa powiatowego. Jak wskazywał w 2019 roku Janusz Marlinga, dyrektor wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w świdnickim starostwie, na nielegalnym wysypisku zgromadzone są przede wszystkim odpady budowlane oraz w mniejszym stopniu odpady komunalne, które nie są groźne dla ludzi ani środowiska.

Dysponując gotową analizą starostwo zwróciło się do kilku firm zajmujących się odpadami z zapytaniem dotyczącym szacunkowego kosztu wywiezienia i zutylizowania odpadów ze składowiska przy ulicy Kopernika. Szczegółowych wycen otrzymanych przez urzędników nie ujawniono, jednak wskazywano, że były to kwoty liczone w milionach złotych. Możliwość uporządkowania terenu uzależniono więc od znalezienia zewnętrznego źródła finansowania. Świdnickie starostwo postanowiło spróbować jeszcze innego rozwiązania. Działkę z nielegalnym wysypiskiem wystawiono na sprzedaż.

Pod koniec [2021] roku ogłoszony został przetarg na sprzedaż terenu, jednak nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do postępowania przetargowego – informował rzecznik starostwa. Fiaskiem zakończyło się również powtórne postępowanie, które zostało ogłoszone w styczniu, podobnie jak przeprowadzone pod koniec czerwca I rokowania na sprzedaż nieruchomości. Z tego względu ogłoszono II rokowania. – Na terenie nieruchomości zalegają różnego rodzaju zmieszane odpady nieposiadające charakteru odpadów niebezpiecznych. (…) Podmiot nabywający przedmiotową nieruchomość staje się właścicielem zalegających na niej odpadów. Cena wywoławcza nieruchomości nie uwzględnia kosztów usunięcia odpadów – przekazano w opublikowanym ogłoszeniu.

Wiadomo już, że również czwarta próba znalezienia nowego właściciela do zaśmieconego terenu zakończyła się niepowodzeniem. – W dniu 9 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyły się II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57 (…) Cena wywoławcza wynosiła 1 708 000,00 zł. Postępowanie zakończyło się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło żadne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach oraz nie została wpłacona zaliczka na ww. nieruchomość – poinformowali urzędnicy.

Wobec braku chętnych na przejęcie terenu przy ulicy Kopernika, świdnickie starostwo rozpoczęło poszukiwania innego pomysłu na rozwiązanie problemu. – Mamy jeszcze jeden pomysł, ale jest on do realizacji w przyszłości. Będziemy jeszcze nad tym tematem dyskutować – wskazuje starosta Piotr Fedorowicz. Na razie nie chce on jednak zdradzać, w jaki sposób składowisko mogłoby zostać zlikwidowane.

O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informować.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPodnośniki koszowe na samochodach – gdzie się przydadzą?
Następny artykułJakie to będzie otwarcie sezonu w Świdnicy? Gospodarze liczą na wsparcie!