Strona główna 0_Slider Świdnica się wyludnia. Jak wygląda sytuacja w okolicznych gminach? Wyniki spisu powszechnego

Świdnica się wyludnia. Jak wygląda sytuacja w okolicznych gminach? Wyniki spisu powszechnego

0

Główny Urząd Statystyczny przedstawił ostateczne wyniki ubiegłorocznego spisu powszechnego. Wynika z nich, że w Świdnicy mieszka ponad 9% mniej osób, niż dziesięć lat wcześniej. Spośród wszystkich gmin powiatu świdnickiego, tylko w jednej odnotowano wzrost liczby ludności. – Dane nie napawają optymizmem – komentuje świdnicki radny Marcin Paluszek.

Powszechne spisy ludności przeprowadzane są raz na 10 lat. Ostatni odbył się w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski, a odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Obowiązkiem spisowym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego, według stanu na 31 marca 2021 roku, w Polsce mieszkało 38 036 118 osób. 48,3% populacji stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety. W porównaniu z wynikami spisu przeprowadzonego w 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się o 475 706, tj. o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220 730 (tj. 1,1%), a mężczyzn – o 254 976 (tj. 1,4%). W 2021 roku ludność miejska stanowiła 59,8% ogółu ludności, na wsi mieszkało 40,2% (w 2011 roku udziały wynosiły odpowiednio – 60,8% i 39,2%).

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 roku pozostawało województwo mazowieckie liczące 5 514 699 mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. Kolejnym pod względem liczby ludności jest województwo śląskie liczące 4 402 950 osób, co stanowi 11,6% ogółu ludności kraju. W województwie dolnośląskim w 2021 roku mieszkało 2 904 894 osób, co stanowi 7,64% ludności kraju.

Powiat świdnicki w 2021 roku zamieszkiwało ogółem 153 348 osób, z czego 73 791 stanowili mężczyźni (tj. 48,12%), a 79 557 kobiety (tj. 51,88%). W porównaniu z wynikami spisu przeprowadzonego dziesięć lat wcześniej liczba ludności zmniejszyła się o 8837 osób, tj. 5,45%. Spadek liczby ludności odnotowano również w Świdnicy. Zgodnie z wynikami spisu, w 2021 roku miasto zamieszkiwały 54 792 osoby, w tym 25 745 mężczyzn (tj. 46,99) i 29 047 kobiet (tj. 53,01%). Względem poprzedniego spisu liczba ludności zmniejszyła się o 5645 osób, tj. 9,34%. Spośród wszystkich gmin powiatu świdnickiego, tylko w jednej odnotowano wzrost liczby mieszkańców – w gminie Świdnica. W 2021 roku zamieszkiwały ją w sumie 17 704 osoby, czyli o 1330 osób (8,12%) więcej niż przed dziesięcioma laty.

Wyniki najnowszego spisu powszechnego przeanalizował również świdnicki radny, Marcin Paluszek. – Dane nie napawają optymizmem. Porównanie z danymi ze spisu powszechnego sprzed 10 lat wygląda następująco: w mieście Świdnica mieszka obecnie 54 792 osoby, czyli ponad 9% mniej niż 10 lat temu, powiat świdnicki zamieszkuje 153 348 osób, ponad 5% mniej niż dekadę temu. Widoczna jest tendencja rozlewania się miast, na czym korzysta gmina Świdnica, w której mieszka 17 704 osoby, tj. o ponad 8% więcej niż w 2011 roku. Nie jest zaskoczeniem, że przybywa nam seniorów. Ich liczba wzrosła w Świdnicy o 33% w dziesięć lat, przy znacznym spadku osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym – wskazał Paluszek we wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych.

Narodowy Spis Powszechny 2021
jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety
m. Świdnica 54792 25745 29047
gm. Strzegom 24793 12038 12755
m. Świebodzice 22219 10576 11643
gm. Świdnica 17704 8757 8947
gm. Żarów 12279 6038 6241
gm. Jaworzyna Śl. 10230 4996 5234
gm. Marcinowice 6313 3121 3192
gm. Dobromierz 5018 2520 2498
Narodowy Spis Powszechny 2011
jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety
m. Świdnica 60437 28816 31621
gm. Strzegom 27106 13237 13869
m. Świebodzice 23292 11040 12252
gm. Świdnica 16374 8121 8253
gm. Żarów 12646 6199 6447
gm. Jaworzyna Śl. 10413 4998 5415
gm. Marcinowice 6499 3203 3296
gm. Dobromierz 5418 2711 2707

Wyniki spisu są publikowane na Portalu Informacyjnym GUS (informacje sygnalne i publikacje) oraz w Banku Danych Lokalnych.

Michał Nadolski
[email protected]

opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poprzedni artykułBallady i romanse w areszcie
Następny artykułCOVID-19. Raport ministerstwa zdrowia