Strona główna 0_Slider Od soboty wyższe kary dla sprawców wykroczeń drogowych, „recydywiści” zapłacą podwójnie

Od soboty wyższe kary dla sprawców wykroczeń drogowych, „recydywiści” zapłacą podwójnie

0

W sobotę, 17 września wejdą w życie zmiany w przepisach ustalających wysokość kar za łamanie zasad ruchu drogowego. Dotyczą one wprowadzenia surowszego niż obecnie taryfikatora punktów karnych, nowego mechanizmu kasowania się punktów karnych, a także podwójnych stawek mandatów za ponowne popełnienie wykroczenia.

Nowy taryfikator punktów karnych

Nowy taryfikator wprowadza maksymalną ilość 15 punktów za wykroczenie, zamiast 10 jak dotychczas. Taka ilość przewidziana jest dla 21 różnych wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Zmian w ilości punktów karnych jest dużo więcej, m.in. za korzystanie podczas jazdy z telefonu zamiast 5 pkt zostanie dopisanych 12 pkt. Niezatrzymanie samochodu przy znaku „stop” będzie wiązało się już nie z 2 pkt, ale z 8 pkt. Za zignorowanie znaku wjazdu lub ruchu w obu kierunkach również 8 punktów zamiast dotychczasowych 5 pkt.

Nowy mechanizm usunięcia punktów karnych

Punkty karne będą kasowane po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Maksymalna ich liczba zostaje na dotychczasowym poziomie tj. 20 punktów dla kierowców z prawem jazdy poniżej roku i 24 punkty dla pozostałych kierowców. Zlikwidowane zostają szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, które umożliwiały usunięcie 6 punktów karnych.

Recydywa

Wprowadzona zostaje tzw. recydywa. Zachodzi ona w momencie złamania przez kierującego przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. W takiej sytuacji zostanie nałożony mandat dwukrotnie wyższy. Nakładane punkty karne nie podwajają się w tym wypadku.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości:

 • o 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych; recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych;
 • o 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych; recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych;
 • o 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych; recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych;
 • o 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych; recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych;
 • o 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych; recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć również:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych.
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

/KPP Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułProsili o uspokojenie ruchu na śródmiejskiej ulicy. W odpowiedzi usłyszeli o „dzwonieniu szklanek” i problemach dla autobusów niskopodłogowych
Następny artykułPomagają tysiącom ludzi w Polsce. Wolontariusze do akcji Szlachetna Paczka poszukiwani