Strona główna 0_Slider Jaki będzie przebieg trasy S5? Drogowcy zapowiadają kolejną serię spotkań z mieszkańcami

Jaki będzie przebieg trasy S5? Drogowcy zapowiadają kolejną serię spotkań z mieszkańcami

0

W IV kwartale 2022 roku odbędzie się druga tura spotkań informacyjnych, podczas których zaprezentowane zostaną warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa. Dotychczas przedstawiane  propozycje spotkały się ze sprzeciwem części mieszkańców gmin Marcinowice, Świdnica, Jaworzyna Śląska oraz Dobromierz, a swoje uwagi zgłaszali lokalni samorządowcy.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, we wrześniu 2019 roku Rada Ministrów dokonała zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych, a do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która miałaby połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych. Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. W ramach tego zadania opracowane zostanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym, wykonane zostaną analizy i prognozy ruchu, a także inwentaryzacja przyrodnicza. Przygotowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do uzyskania stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowych umożliwiających ogłoszenie właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Podczas dotychczasowych prac projektanci przygotowali trzy warianty przebiegu trasy S5. – Początek projektowanej drogi ekspresowej S5 znajduje się w rejonie przyszłego węzła Olbrachtowice, koniec w rejonie istniejącego węzła Bolków, na połączeniu z istniejącą drogą ekspresową S3 – opisywał Marek Bacała z firmy Multiconsult Polska, której zlecono opracowanie studium dla nowej drogi, podczas poprzednich spotkań informacyjnych zorganizowanych w styczniu oraz lutym 2022 roku. – Warianty w zasadzie od miejscowości Tworzyjanów są bardzo zbliżone do siebie. Można powiedzieć, że przebiegi różnią się nieznacznie. Mniejsze lub większe różnice mamy w rejonie podłączenia do autostrady A4 lub projektowanej drogi S8. Dodatkowo w ramach inwestycji budowane będzie nowe połączenie w pomiędzy węzłem Wałbrzych a istniejącą drogą krajową nr 35, przed miejscowością Świebodzice – tłumaczył.

Jeżeli chodzi o etapy wykonania dokumentacji projektowej, czasowo wyglądają one następująco: realizacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe rozpoczęła się pod koniec II kwartału 2021 roku i będzie realizowana do II kwartału 2023 roku, planowane uzyskanie decyzji środowiskowej to III kwartał 2024 roku, następnie będzie realizowana koncepcja programowa, którą planujemy zakończyć w IV kwartale 2025 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania, już poza naszym zakresem zamówienia, będzie opracowanie i wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Przedstawione terminy są orientacyjne i przybliżone. Spodziewana realizacja projektu budowlanego to III kwartał 2026 roku – II kwartał 2027 roku. Spodziewane uzyskanie decyzji ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzji będąca rodzajem pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowych,  planowane jest na IV kwartał 2027 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2028 roku, a zakończenie całości inwestycji w II kwartale 2030 roku – wyliczał Bacała.

mat. Multiconsult Polska/IVIA/GDDKiA

W ramach prac przygotowawczych zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na początku 2022 roku zorganizowano szereg spotkań informacyjnych z samorządowcami i mieszkańcami gmin, przez teren których przebiegać miałaby projektowana trasa S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa. Podczas spotkań prezentowane były wstępne warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej.

Przedstawione propozycje spotkały się z krytyką ze strony mieszkańców dwóch miejscowości gminy Dobromierz – Szymanowa oraz Modlęcina, którzy wskazywali, że we wszystkich wariantach właśnie między tymi miejscowościami miałaby przebiegać projektowana droga szybkiego ruchu. Podczas spotkania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska, władze gminy opowiedziały się za odrzuceniem wariantu zakładającego przebieg drogi ekspresowej przez środek miejscowości Witków, pozostawieniem węzła drogowego na przecięciu z wojewódzką trasą nr 382, a także za maksymalnym odsunięciem drogi ekspresowej od zabudowy. Liczne głosy krytyki słyszane były również podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy Marcinowice.

Do wrocławskiego oddziału GDDKiA skierowano niedawno kolejne wnioski dotyczące rozważanego przebiegu trasy S5. – W dniu 29 sierpnia 2022 roku Rada Gminy Marcinowice wystosowała pismo do dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono w nim apel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gruszów “Viridis Haereditas” w sprawie planów budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. W tym samym piśmie rada gminy podtrzymała wcześniej przedstawione stanowisko gminy Marcinowice – przekazano w komunikacie wydanym przez Urząd Gminy Marcinowice.

W odpowiedzi, drogowcy poinformowali o obecnym stanie prace przedprojektowych oraz działaniach planowanych na najbliższe miesiące. – Aktualnie trwa jeszcze całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza i badania terenowe podłoża, prowadzone w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn. „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła) / Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej 55 Sobótka-Bolków” – tłumaczy Lidia Markowska, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.

W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie drugiej tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, podczas której Projektant przedstawi mieszkańcom wyniki dotychczasowych analiz i przyjęte warianty trasy S5, projektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Informacja w sprawie terminów i miejsca spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu (www.a4-s5-stesr.pl) – wskazuje Markowska.

O terminach spotkań będziemy informować również na łamach portalu Swidnica24.pl.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułJakie to będzie otwarcie sezonu w Świdnicy? Gospodarze liczą na wsparcie!
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]