Strona główna Wydarzenia Świdnica Korzystasz z ulgi za przydomowy kompostownik? Będą kontrole

Korzystasz z ulgi za przydomowy kompostownik? Będą kontrole

0

Od 1 września do 15 października 2022 roku odbędzie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów – informują urzędnicy z wydziału gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Kontrole będą dotyczyły wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub też uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urzędnicy przypominają jednocześnie, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karze grzywny podlegają osoby, które wbrew złożonej informacji nie posiadają kompostownika przydomowego lub nie kompostują w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułZniknęły rusztowania ustawione na czas renowacji. Ołtarz główny świdnickiej katedry odsłonięty [FOTO]
Następny artykułWieczór Flamenco z hiszpańsko-polskim trio już w niedzielę [ROZWIĄZANIE KONKURSU]