Strona główna 0_Slider Ostatni odcinek ulicy Kraszowickiej doczeka się remontu?

Ostatni odcinek ulicy Kraszowickiej doczeka się remontu?

0

Od pozyskania finansowego wsparcia ze źródeł zewnętrznych uzależniona jest możliwość przeprowadzenia remontu ostatniego fragmentu ulicy Kraszowickiej, od skrzyżowania z ulicą Torową do ulicy Bystrzyckiej i granic miasta. W ubiegłym roku koszt drogowej inwestycji szacowano na ponad sześć milionów złotych. Gotowy jest już projekt przebudowy. Jak miałby się zmienić ten odcinek Kraszowickiej?

Przypomnijmy, przebudowa ulicy Kraszowickiej została podzielona na cztery etapy. W listopadzie 2018 roku zakończono remont odcinka od skrzyżowania z ulicą Chłopską do skrzyżowania z ulicą Przyjaźni (etap II), w lipcu 2020 roku do użytku oddano fragment od ulicy Przyjaźni do ulicy Torowej (etap III), natomiast w kwietniu 2021 roku zakończono prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bystrzycką do ulicy Działkowej (etap I). W ramach drogowej inwestycji zajęto się przebudową jezdni, budową chodników i ścieżki rowerowej, a także wykonano nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie. W sumie na realizację tych prac przeznaczono blisko 12,5 mln złotych.

Remontu dotychczas nie doczekał się ostatni odcinek ulicy, który miał zostać przebudowany w ramach IV etapu. – Przygotowana jest dokumentacja dotycząca przebudowy ul. Kraszowickiej na odcinku 1 064 m od ul. Torowej do ul. Bystrzyckiej. W ramach zadania przebudowana ma zostać jezdnia, wybudowany nowy kolektor deszczowy. Powstać ma również ciąg pieszo-rowerowy oraz nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. W celu poprawy bezpieczeństwa przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Przebudowie ulegnie skrzyżowanie z ul. Bystrzycką, powstanie przejście i przejazd rowerowy. Obszar skrzyżowania zostanie dodatkowo doświetlony – opisuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Aby zrealizować zadanie niezbędne jest zapewnienie finansowania. W 2020 roku miasto złożyło wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych, lecz nie uzyskał on wsparcia. Ze względu na brak zapewnienia dofinansowania środkami zewnętrznymi inwestycja nie jest realizowana. Jej koszt szacowany w ubiegłym roku to ponad 6 mln zł – dodaje Dzwonkowska.

W maju na zły stan ostatniego fragmentu Kraszowickiej zwrócił uwagę radny Krzysztof Lewandowski, który doliczył się tam około dwustu dziur i wystąpił do władz miasta z prośbą, aby służby miejskie zajęły się naprawą nawierzchni. – Remonty dróg miejskich wykonujemy adekwatnie do posiadanych środków zarezerwowanych w budżecie na utrzymanie infrastruktury drogowej. Znaczna część nawierzchni ulic w Świdnicy jest wyeksploatowana, a ograniczony budżet 2022 spowodował, że nie wszystkie drogi są kwalifikowane do bieżących remontów. Natomiast same prace utrzymaniowe w ulicach o dużym znaczeniu komunikacyjnym ograniczamy do zabiegów likwidujących ubytki, przełomy i usuwanie uszkodzeń na małych powierzchniach – wyjaśniała w odpowiedzi udzielonej radnemu prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Niedługo później dziury na Kraszowickiej zostały doraźnie załatane.

Ulica Kraszowicka przed wykonaniem punktowych prac naprawczych:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejarze remontują przejazd, kierowcy skarżą się na utrudnienia. Zakończenie robót już niebawem [FOTO]
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]