Strona główna 0_Slider Afrykański pomór świń. Część powiatu świdnickiego strefą skażoną

Afrykański pomór świń. Część powiatu świdnickiego strefą skażoną

0

Na początku czerwca w Wałbrzychu potwierdzono przypadki afrykańskiego pomoru świń u dwóch padłych dzików. Z tego powodu podjęto decyzję o zakwalifikowaniu gminy Świebodzice oraz części gminy Świdnicy do obszaru skażonego ASF. Wprowadzenie tzw. strefy różowej na terenie tych gmin rodzi szereg obowiązków, jakie hodowcy trzody chlewnej oraz gospodarze muszą spełnić, a także wiąże się z dodatkowymi procedurami w przypadku znalezienia padłego dzika. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji – zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: • obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska, tzw. obszar ochronny) – w strefie tej nie stwierdzono jeszcze przypadku ASF, • obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) – w tej strefie stwierdzono ASF u dzików, • obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) – w strefie tej stwierdzono ASF u trzody chlewnej.

23 maja w Wałbrzychu odnaleziono dwa padłe dziki. 1 czerwca na podstawie pobranych próbek potwierdzono, że były one zakażone afrykańskim pomorem świń. Zwłoki zwierząt trafiły do zakładu utylizacyjnego, a służby weterynaryjne podjęły decyzję o wyznaczeniu obszaru skażonego. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody dolnośląskiego z 3 czerwca, w powiecie świdnickim do obszaru skażonego (strefy objętej zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików zaliczono gminę Świebodzice, a także część gminy wiejskiej Świdnica położonej na zachód od miasta Świdnica i południowy zachód od linii kolejowej Świdnica – Dzierżoniów.

Mapa ognisk i przypadków ASF zasięg obszarów objętych restrykcjami – zaznaczane są obszary całych gmin (mat. Głównego Inspektoratu Weterynarii)

Komunikat w sprawie wyznaczenia obszaru skażonego na terenie powiatu świdnickiego wydał lek.wet. Tadeusz Jakubów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy:

W dniu 3 czerwca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego, na mocy którego wyznaczono gminę Świebodzice, część gminy wiejskiej Świdnica położonej na zachód od miasta Świdnica i południowy zachód od linii kolejowej Świdnica – Dzierżoniów w powiecie świdnickim jako obszar skażony (strefa objęta zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF dlatego choroba ta nie stwarza dla nich zagrożenia dla zdrowia i życia.

Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej.

Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące uboju trzody chlewnej z przeznaczeniem mięsa na użytek własny w gospodarstwach. Ubój trzody chlewnej na użytek własny dopuszczalny jest pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy zamiaru uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem. Świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku tego uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Wszystkie wysyłki trzody chlewnej z terenu powiatu świdnickiego zaopatrzone muszą być w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem.

Wszystkie dziki odstrzelone na terenie powiatu świdnickiego muszą w całości (wraz z patrochami i narogami) zostać przewiezione do komory chłodniczej wskazanej przez dzierżawcę, zarządcę danego obwodu łowieckiego, nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF tusze, skóry i narogi będą mogły być wykorzystane przez myśliwych wyłącznie na użytek własny.

Jak przypomina Główny Inspektorat Weterynarii, występowanie ASF wśród dzików stanowi bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

/PIW Świdnica, GIW, opr. mn/

Poprzedni artykułKoło Gospodyń Wiejskich w Kalnie działa już od 60 lat [FOTO]
Następny artykuł„W drodze”. Wyjątkowe przedstawienie pantomimiczne Alchemii teatralnej [FOTO]