Strona główna 0_Slider Świdnicki PSZOK w ogniu krytyki mieszkańców. Urząd miejski odpowiada

Świdnicki PSZOK w ogniu krytyki mieszkańców. Urząd miejski odpowiada

0

Informacja o usunięciu ponad 200 opon nielegalnie wyrzuconych na terenie gminy Żarów wywołała reakcję mieszkańców Świdnicy. Pojawiła się cała lista zarzutów dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, od konieczności umawiania się na oddanie śmieci po odmowę przyjęcia.

Mimo że każdy właściciel lub najemca mieszkania, każdy dzierżawca i właściciel firmy, każda instytucja mają ustawowy obowiązek zawarcia umowy z miastem na gospodarowanie odpadami, a w ramach tejże umowy prawo do oddawania odpadów takich jak stare meble, gruz, opony, zużyty sprzęt AGD do specjalnych punktów, wciąż pojawiają się dzikie wysypiska. Osoby, które pozbywają się tzw. trudnych odpadów potrafią pokonać błotniste i wyboiste polne drogi, by dotrzeć na leśne polany, w pobliże pól uprawnych, tereny nad rzekami czy łąki. Od wszechobecnych śmieci nie są wolne miasta i wsie, a gminy płacą ogromne pieniądze za uprzątanie śmieci i wywożenie ich na legalne wysypiska, gdzie są poddawane recyklingowi i odpowiednio składowane.

W ostatnich dniach w gminie Żarów urzędnicy w okolicach Kalna wyciągnęli z zarośli około 200 opon. Przy tej okazji zastępca burmistrza Przemysław Sikora przypomniał, że odpady można oddawać legalnie. I rozpętała się dyskusja, w której wzięli udział głównie mieszkańcy Świdnicy. Ogień krytyki dotyczył funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4.

O wyjaśnienia problemów wskazanych w komentarzach zwróciliśmy się do Krystiana Wereckiego, dyrektora wydziału gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Świdnicy:

Dlaczego trzeba się umawiać?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdnicy przy ul. Metalowców 4 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Odpady można zostawić w punkcie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel.: 885 066 505 lub +48 74 852 21 04.

Wprowadzona zmiana dot. umawiania się na PSZOK zostanie utrzymana ze względu na bezpieczeństwo oraz jakość świadczonych usług. Wyeliminowany został problem nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych korzystających z punktu.

Jakie odpady i w jakich ilościach przyjmuje PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdnicy przyjmuje odpady komunalne, tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady tekstyliów i odzieży, szkło oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Odpady wielkogabarytowe: meble, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania odbierane są spod nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem: zabudowa wielorodzinna w każdy czwartek, zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości niezamieszkałe w ostatni piątek miesiąca.

Ponadto raz na kwartał pod siedzibą Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy mogą również wyrzucić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 7 czerwonych pojemników ustawionych na terenie miasta. Przeterminowane leki można również wyrzucić do specjalistycznych pojemników znajdujących się w 20 aptekach na terenie miasta oraz w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdnicy mieszkańcy mogą przekazywać nieograniczoną ilość odpadów.

Co z częściami samochodowymi?

Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Czy PSZOK jest kontrolowany? Gdzie się poskarżyć?

Kontrole PSZOK-u odbywają się regularnie, a zmiana sposobu jego funkcjonowania nie jest wynikiem tylko i wyłącznie pandemii COVID-19. Wszelkie modyfikacje, które związane są z koniecznością umawiania się na odbiór odpadów, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom przy wyładunku, a także poprawę jakości świadczonej usługi. Nie planuję w tym zakresie jakichkolwiek zmian.

Od momentu modyfikacji pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów nie odnotowaliśmy jako wydział pisemnych skarg mieszkańców, którzy zgłaszaliby nieprawidłowości w zakresie jego funkcjonowania. Jeżeli jednak takowe się pojawią, to proszę niezwłocznie kierować zastrzeżenia do pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami, abyśmy mogli zainterweniować.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz uwag i problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 74 856 29 21 lub +48 74 856 29 36.

Kto uprząta dzikie wysypiska?

Dzikie wysypiska z terenu naszego miasta usuwane są na bieżąco w ramach prac społecznie użytecznych. Co więcej, montujemy na terenie Świdnicy fotopułapki, aby ograniczyć proceder podrzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich gromadzenia.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułPolicjanci zakończyli motocyklową randkę
Następny artykułKolejne rajdowe emocje w okolicach Świdnicy! [VIDEO, HARMONOGRAM, MAPKI, UTRUDNIENIA]