Strona główna 0_Slider Remont al. Niepodległości łapie opóźnienie. Termin zakończenia „znacznie wydłużony”

Remont al. Niepodległości łapie opóźnienie. Termin zakończenia „znacznie wydłużony” [FOTO]

0

Odkrycie murów obronnych XVIII-wiecznej twierdzy fryderycjańskiej wskazywane jest jako główny czynnik opóźnienia prac związanych z realizacją pierwszego etapu przebudowy al. Niepodległości. Jak potwierdza dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu, „wystąpiły utrudnienia i przeszkody”, które uniemożliwiły dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia robót, który był wyznaczony na 31 maja.

Pierwszy etap przebudowy al. Niepodległości, obejmujący odcinek od placu Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja, rozpoczął się 5 czerwca 2021 roku. W ramach zadania przewidziano m.in. przebudowę jezdni al. Niepodległości, chodników oraz oświetlenia ulicznego, wykonanie zatoki autobusowej na wysokości skweru znajdującego się między al. Niepodległości a ulicą Garbarską, a także budowę 20 miejsc parkingowych wzdłuż alei. Przebudowa realizowana w I etapie pochłonie blisko 5 mln 874 tys. złotych.

Przy okazji przebudowy al. Niepodległości dokonywano kolejnych odkryć. Natrafiono tam na ludzkie kości oraz ceramikę, a także zasklepiony potok, który dawniej zasilał miejskie młyny. Pod koniec listopada ubiegłego roku na remontowanym odcinku alei, w rejonie skrzyżowania z ulicą 8 Maja, spod ziemi wyłoniły się fundamenty dawnej twierdzy fryderycjańskiej. – Mury, które pojawiły się pod warstwami bruku i ziemi wiążemy z XVIII-wieczną twierdzą świdnicką. Kontynuacja prac ziemnych w tym miejscu pozwoli być może na dokładniejsze określenie czego odkryte mury i fundamenty są pozostałością – komentował w grudniu Mirosław Pacek, właściciel wrocławskiej Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, prowadzący tzw. badania ratunkowe w przebiegu drogowej inwestycji, w rozmowie ze Świdnickim Portalem Historycznym.

Odkrycie doprowadziło do wstrzymania realizacji prac, bowiem odkopane fundamenty kolidują z planowaną kanalizacją deszczową. – Po konsultacji z konserwatorem zabytków i analizie różnych wariantów ominięcia historycznych pozostałości, ostatecznie podjęto decyzję o rozebraniu fragmentów twierdzy. Ze względu na pozostałości bastionu i budynku wojskowego, które są wpisane na listę zabytków, konieczne jest wydanie decyzji na rozbiórkę przez konserwatora zabytków, a następnie otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę przez wojewodę dolnośląskiego. W związku z tym pod koniec grudnia zawarto umowę z firmą Art-Bud na przygotowanie materiałów dla konserwatora zabytków oraz sporządzenie projektu rozbiórki fundamentów dla wojewody. Przewiduje się, że cała procedura może potrwać kilka tygodni – informowała w styczniu Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą drogowej inwestycji, prace mają zostać zakończone do końca maja 2022 roku. Jak potwierdzają teraz miejscy urzędnicy, tego terminu nie uda się dotrzymać. – Termin zakończenia robót budowlanych, związanych z pierwszym etapem przebudowy al. Niepodległości w Świdnicy został (zgodnie z łączącą wykonawcę i miasto umową) ustalony na dzień 31 maja 2022 r. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły jednak utrudnienia i przeszkody, które przyjęty termin znacznie wydłużyły. Zasadniczym czynnikiem, który spowodował opóźnienie prac na al. Niepodległości, jest odkrycie murów obronnych XVIII-wiecznej twierdzy fryderycjańskiej oraz stanowiących jej część zabudowań bastionu jezuickiego – wyjaśnia Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu, w projekcie uchwały dotyczącej współfinansowania drogowej inwestycji przez miasto i województwo.

Aleja Niepodległości zlokalizowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, który w związku ze znaleziskiem przerwał roboty budowlane i rozpoczął własne badania. W efekcie nakazano Miastu wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki części muru zaopiniowanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie w organie wojewódzkim pozwolenia na rozbiórkę. Wymienione czynności związane są z długotrwałą procedurą – tłumaczy Gleba.

Dyrektor wydziału nie poinformował o nowym terminie zakończenia I etapu przebudowy al. Niepodległości. Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński, mn

Poprzedni artykułNajlepsi na Dolnym Śląsku i z przepustką na mistrzostwa kraju!
Następny artykułTydzień bezpłatnych badań wzroku