Strona główna 0_Slider Świdnickie szkoły gotowe na przyjęcie uczniów z Ukrainy. „Dla wszystkich znajdzie się miejsce”

Świdnickie szkoły gotowe na przyjęcie uczniów z Ukrainy. „Dla wszystkich znajdzie się miejsce”

0

Świdnicki magistrat informuje, że miasto ma możliwość przyjęcia do publicznych szkół podstawowych ponad 400 uczniów przybywających z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Dla najmłodszych uchodźców zapewniona zostanie bezpłatna nauka języka polskiego oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Mogą oni też liczyć na ogromne wsparcie swoich rówieśników, w tym Ukraińców, którzy zamieszkali w Świdnicy przed wybuchem wojny.

Już ośmioro dzieci, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego zostało zapisanych do świdnickich publicznych szkół podstawowych. Miasto ma możliwość przyjęcia ponad 400 ukraińskich uczniów. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Dzieci będą mogły uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Dodatkowo na popołudniowe zajęcia edukacyjno-opiekuńcze wszystkie dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego zaprasza Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 74 851 33 30.

Jednym z przyjętych już do świdnickich podstawówek uczniów, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, jest pochodzący z obwodu sumskiego Vlad. W sobotę przyjechał wraz z rodziną do Świdnicy, a w środę został zapisany do Szkoły Podstawowej nr 4. Chłopiec natychmiast wyraził chęć rozpoczęcia nauki, pomimo traumatycznych doświadczeń, a także trwającej ponad dobę ucieczki przed zbrojnym konfliktem. Został bardzo serdecznie przyjęty przez klasę, do której trafił. Szkoła zapewniła mu podręczniki, obiady dla niego zostały opłacone przez Caritas.

Tak samo wygląda to w przypadku pozostałych uczniów przybyłych z Ukrainy. Bardzo serdecznie zaopiekowali się nimi inni uczniowie, pedagog szkolny oraz wychowawcy. Jak wskazuje Beata Laskowska, dyrektor „Czwórki”, dzieci zostały otoczone opieką, a także dostały przybory szkolne, które zebrali ich koledzy. – Dla wszystkich znajdzie się miejsce – zaznaczyła. Pomoc zaoferowali również uczniowie, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy już kilka lat temu, będąc tłumaczami i wspierając swoich rodaków w nauce.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły?

  • należy złożyć wniosek do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy,
  • rodzice dziecka, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca, tel. 74 856 29 55 i 74 856 28 38,
  • ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą; dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
  • rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Правила приема детей из Украины в государственные начальные школы в Свиднице

Восемь детей, приехавших из Украины после 24 февраля, уже зачислены в школы в Свиднице.  Наш город способен принять более 400 украинских учеников.  Незнание польского языка не является формальным препятствием.  Дети смогут участвовать в бесплатных уроках польского языка, организуемых школами, и получать психолого-педагогическую помощь в связи с полученным миграционным опытом.

Что мне делать, чтобы записать ребенка в школу?

  • подать заявление на имя директора государственной начальной школы, в районе которой которой проживает ребенок-иностранец,
  • родители ребенка, которые не могут найти школу со свободными местами в данном классе, могут обратиться в отдел образования городского управления г. Свидница с просьбой указать школу со свободными местами, тел.  74 856 29 55 и 74 856 28 38,
  • класс (год обучения) определяется на основании документов, выданных школой за границей, а при отсутствии таких документов – на основе письменного заявления родителей об общем количестве лет обучения за границей;  документы не обязаны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком,
  • Родители ребенка имеют право попросить директора причислить его к более младшему классу, чем это следует из суммы законченных школьных лет, например, из-за возраста ребенка.

Все дети и молодежь украинского происхождения приглашаются на послеобеденные воспитательные и попечительские мероприятия в Центре молодежной культуры в Свиднице.  Подробную информацию можно получить по номеру.  телефон: 74/851 33 30.

/UM Świdnica, mn/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułNajnowsze dane resortu zdrowia o zakażeniach w kraju, województwie i powiecie świdnickim
Następny artykułDo Świdnicy trafiają także psy z Ukrainy. Potrzebna pomoc na stworzenie dodatkowych miejsc!