Strona główna 0_Slider Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna i dodatkowe nasadzenia. Ponad dwa miliony na kolejny etap rewitalizacji...

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna i dodatkowe nasadzenia. Ponad dwa miliony na kolejny etap rewitalizacji Parku Młodzieżowego [FOTO]

0

Blisko 2,2 mln złotych planuje przeznaczyć świdnicki magistrat na realizację prac w ramach kolejnego etapu rewitalizacji Parku Młodzieżowego. W ramach tego zadania mają zostać wykonane dodatkowe nasadzenia, a także stworzona ma zostać ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. W poniedziałek poinformowano, że do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosili się chętni do wykonania tych robót.

Przypomnijmy, prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku. W ramach odnowy zielonego terenu zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew, przeprowadzono prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem nowych ławek, śmietników, latarń i kamer monitoringu, budową toalety w okolicy wieżyczki i ustawieniem poidełka, a także zajęto się zagospodarowaniem parkowej zieleni w zakresie wycinki blisko 200 drzew, zasadzenia 149 nowych drzew, wykonania nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonania łąki kwietnej. Ostatecznie, w ramach tego etapu prac, na renowację parkowego terenu przeznaczono 9 mln 29 tys. złotych. Obecnie, w ramach II etapu parkowej inwestycji, trwają prace związane z odbudową tarasu widokowego wraz z altaną oraz fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Roboty pochłoną przeszło 3 mln 345 tys. złotych i mają zostać zakończone do 30 października 2022 roku.

Wkrótce ma rozpocząć się kolejny etap rewitalizacji. 23 lutego Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił przetarg na zagospodarowanie zieleni parkowej. W ramach tego zadania uporządkowany zostanie teren wokół dawnych kortów tenisowych i wywieziony zostanie znajdujący się tam gruz, jak również wykonane zostaną dodatkowe nasadzenia oraz prace związane z parkową zielenią. – Jednym z głównym założeń projektowych, stało się odtworzenie bioróżnorodności na terenie odsłoniętym podczas prowadzenia robót przy porządkowaniu terenu wokół dawnych kortów tenisowych (obecnie łąka kwietna). Omawiany obszar zostanie oczyszczony z zalegających resztek budowlanych, co umożliwi wprowadzenie tu roślin zielnych i krzewów, mających na celu odtworzenie runa parkowego i warstwy podszytu typowej dla siedliska leśnego. Bardzo ważne jest także zabezpieczenie reliktów infrastruktury tego miejsca, poprzez ich oczyszczenie i zabezpieczenie przed dalszą erozją – opisano w dokumentacji przetargowej.

Po wykonaniu nasadzeń krzewów wzdłuż linii wyznaczającej przebieg historycznych fortyfikacji stwierdzono, że nie uwydatniają one dość dostatecznie ich zarysu, co sprawia, że w terenie jest on mało czytelny w odbiorze. Dlatego zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie tych nasadzeń, przy zastosowaniu krzewów zimozielonych (mahonia rozłogowa i cis pośredni ‘Farmen’). W celu uwypuklenia powierzchni dawnego cmentarza garnizonowego, na jego obszarze zaprojektowano geometryczne nasadzenia bluszczu pospolitego. Mahonią pospolitą zaznaczono kwaterę poległych żołnierzy duńskich. Inspirując się dawnym założeniem skupiającym ciekawe okazy drzew na obszarze wokół wieżyczki i biorąc pod uwagę rosnący w parku bardzo rzadki okaz klona kolchidzkiego, w granicach polany leżącej po prawej stronie altany, stworzono niewielką kolekcję klonów. W miejscu dawnej alejki położonej w pobliżu pomnikowego platana klonolistnego, zaprojektowano pas obsadzony szafirkami i cebulicą. W centralnych częściach obu polan okalających wieżyczkę, zaprojektowano dwa klomby z obsadą rabatową. Są one odtworzeniem dawnego założenia i wyznaczone dokładnie w ich historycznym położeniu – wyliczają projektanci.

W ramach parkowej inwestycji przewidziano również inne działania. – Na terenie parku została wyznaczona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzięki której mieszkańcy Świdnicy będą mieli możliwość zapoznania się z występującymi tu drzewami i krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem grądowym, owadami i biocenotycznym znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody – wskazano w projekcie kolejnego etapu rewitalizacji.

Zakłada się także usunięcie samosiewów drzew (głównie klonu pospolitego) oraz ekspansywnych grup jeżyn – zdaniem projektantów zaburzających kompozycję parku lub powodujących degenerację siedliska parkowo-leśnego, jak również usunięcie 11 drzew z uwagi na ich „zły i krytyczny stan fitosanitarny, osłabione zakotwiczenie w gruncie, zamieranie koron”. Ponieważ Park Młodzieżowy jest wpisany do rejestru zabytków, pozwolenie na przeprowadzenie wycinki musiał wydać konserwator zabytków. – Wnioskodawca zakwalifikował do usunięcia 11 drzew. Jak ustalono w trakcie prowadzonego postępowania wycinka drzew spowodowana jest złym stanem zdrowotnym o czym świadczy zamieranie korony drzew (dęby), podłużne pęknięcia pni u drzew z rodz. robinia, lipa oraz obszerne ubytki w obrębie nabiegów korzeniowych. Powyższe zostały stwierdzone w dniu oględzin. W dniu lustracji parku, stwierdzono, że pozostawienie osłabionych drzew, stanowi wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – wskazano w uzasadnieniu do decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

28 marca poinformowano, że do ogłoszonego przez magistrat przetargu wpłynęły trzy oferty od wykonawców zainteresowanych realizacją kolejnego etapu rewitalizacji. Konsorcjum firm FHU „Borowski” Wojciech Borowski ze Świdnicy oraz „Ogrody” Grzegorz Szmidla ze Świebodzic zaproponowało wykonanie prac za blisko 2 mln 67 tys. złotych. Spółka Park-M Poland ze Starego Sącza wyraziła gotowość realizacji tego zadania za 2 mln 689 tys. złotych, natomiast spółka Sorted z Piaseczna zaoferowała swoje usługi za ponad 2 mln 737 tys. złotych. Na realizację dodatkowych prac przy zieleni Urząd Miejski w Świdnicy planuje przeznaczyć kwotę ponad 2 mln 181 tys. złotych.

Wykonawca, któremu powierzone zostanie to zadanie, będzie musiał uporać się z pracami do 30 września 2022 roku, a przez kolejne dwa lata będzie odpowiadał za prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy parkowej zieleni.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułZmiany w kierownictwie świdnickiego aresztu [FOTO]
Następny artykułOpieka nad osobami starszymi w Niemczech – sposób na pewną i dobrze płatną pracę