Strona główna Pomoc dla Ukrainy/Допомога Україні Powstaje oddział przygotowawczy dla ukraińskich uczniów/Підготовче заняття для учнів з України

Powstaje oddział przygotowawczy dla ukraińskich uczniów/Підготовче заняття для учнів з України

0

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, przy ulicy Kościelnej 32, zostanie od 14 marca 2022 r. uruchomiony oddział przygotowawczy dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygotowawczym będzie opierał się na ramowych planach nauczania i podstawy programowej kształcenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym mogą rozpocząć uczniowie z Ukrainy, którzy mają ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej w systemie edukacji Ukrainy.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym będą prowadzone w języku polskim. Oddział ten zostanie objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć będzie pomocą nauczycielom polskim.

Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, ul. Kościelna 32.

Telefon i faks +48 74 852 0111 

E-mail: [email protected]
[email protected]

Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.

***

Кожен студент підготовчого відділення буде кваліфікований для нього кваліфікаційною командою, а остаточний прийом на відділення вирішуватиме директор III Liceum Ogólnokształcące im. Марії Склодовський-Кюрі в Свидниці, вул. Косцельна 32.

Телефон і факс +48 74 852 0111

Електронна пошта: [email protected]
[email protected]

Молоді люди з України, які бодай трохи володіють польською мовою, мають подавати документи на вступ до інших шкіл Свидницького повіту, де їм також забезпечуватимуть відповідний догляд та додаткові заняття польською мовою.

/Starostwo Powiatowe/

Poprzedni artykułKumulacja kar za przekroczenie prędkości
Następny artykułArabica czy Robusta?