Strona główna 0_Slider Za miesiąc ruszają zapisy do świdnickich przedszkoli, „zerówek” i podstawówek

Za miesiąc ruszają zapisy do świdnickich przedszkoli, „zerówek” i podstawówek

0

14 lutego rozpoczną się zapisy do świdnickich przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Właśnie przedstawiono harmonogram rekrutacji.

W Świdnicy składanie wniosków o przyjęcie malucha do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, potrwa od 14 do 25 lutego. Należy się spodziewać, że wzorem lat ubiegłych wnioski będzie można wypełnić za pośrednictwem dedykowanych stron internetowych udostępnionych przez Urząd Miejski w Świdnicy, a wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 3 marca, po czym od 4 do 9 marca rodzice lub opiekunowie prawni będą musieli potwierdzić decyzję o wyborze danej placówki oświatowej. 11 marca opublikowane zostaną ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Nabór uzupełniający będzie prowadzony od 14 do 22 marca, a ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przewidziano na 28 marca.

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+),
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Podczas rekrutacji do świdnickich przedszkoli brane będą też pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za to, że:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki,
 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci,
 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin.

Z kolei podczas naboru do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły,
 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez miasto Świdnica na rok szkolny 2022/2023:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14-25.02.2022r.

14-22.03.2022r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
28.02.2022r. 23.03.2022r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
03.03.2022r. 28.03.2022r.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
04–09.03.2022r. 29–31.03.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
11.03.2022r. 04.04.2022r.

/mn/

Poprzedni artykułNadaj drugie życie swoim zużytym fotelom
Następny artykułPrzegląd Zespołów Kolędniczych po raz 29.