Strona główna 0_Slider Świdnicka „sto piątka” będzie miała patrona

Świdnicka „sto piątka” będzie miała patrona

0

Już za tydzień miejscy radni podejmą decyzję w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy imienia Polskich Podróżników i Odkrywców. Takiego wyboru dokonała w ubiegłym roku społeczność podstawówki, doceniając postawę życiową, wytrwałość, upór w dążeniach do celu, a także pracowitość i dokonania osób takich jak m.in. Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz oraz Aleksander Doba.

Społeczność szkolna przystępując do wyboru kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy, poszukiwała przede wszystkim postaw osób godnych naśladowania dla uczniów. Powołany zespół do spraw nadania imienia szkole zaproponował siedmiu kandydatów. W ogłoszonym plebiscycie uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, a także pracownicy szkoły mieli możliwość zagłosowania na wybraną kandydaturę, a także zgłoszenia własnej propozycji. Wyniki plebiscytu zakończonego 20 grudnia 2020 roku wyłoniły trzy propozycje, które uzyskały największą liczbę głosów. Następnie podjęto różnorodne działania wychowawcze, których celem było ukazanie postaci, dorobku i osiągnięć kandydatów na patrona szkoły. Procedurę wyboru kandydata na patrona zakończyło głosowanie, które przeprowadzono 31 maja 2021 roku. Zarówno wśród uczniów, jak i rodziców oraz pracowników największą ilość głosów oddano na Polskich Podróżników i Odkrywców.

Wniosek o nadanie takiego właśnie imienia szkole przy ulicy Saperów przekazano we wniosku do władz miasta. – Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 105 w swoich działaniach wychowawczych starają się wpoić uczniom szacunek do historii i kultury, a także zachęcać do życiowej aktywności i kreatywności, do stawiania sobie celów i wyzwań, do realizacji zamierzeń i spełniania marzeń. Szacunek dla ciężkiej pracy i wytrwałość w dążeniach do celu to wartości, które należy w sobie umacniać i pielęgnować, niezależnie od podejmowanej formy życiowej aktywności. Zatem wybór zbiorowego patrona – Polskich Podróżników i Odkrywców – na patrona naszej szkoły nie jest przypadkowy – wskazano w uzasadnieniu do wniosku.

Postawa życiowa, wytrwałość, upór w dążeniach do celu, pracowitość i dokonania osób takich, jak między innymi: podróżnicy: Paweł Edmund Strzelecki, Henryk Arctowski, Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Jacek Pałkiewicz, Leonid Teliga, Bronisław Malinowski, Michał Kamiński, Janek Mela, Aleksander Ludwig Doba, odkrywcy: Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasiewicz, Mikołaj Kopernik, prof. Aleksander Wolszczan, Ludwik Hirszfeld, Marian Adam Rejewski, Kazimierz Funk, Michał Kusiak – mogą być wzorem do naśladowania dla uczniów, a działania wychowawcze oparte na wartościach, aktywności i energii na trwale wpiszą się w tradycje naszej szkoły – podkreśliła społeczność szkoły.

W każdym roku szkolnym w pracy wychowawczej będzie nam towarzyszyć jedna polska podróżniczka lub jeden podróżnik i jedna polska odkrywczyni lub jeden odkrywca. Dzięki temu, podczas ośmiu lat edukacji w naszej szkole, uczniowie będą mieli okazję bliżej poznać ośmiu podróżników i ośmiu odkrywców, a dzięki tej wielości pozytywnych postaw i osiągnięć – będą mogli dostrzec różnorodność możliwości działań i aktywności, jakie każdemu młodemu człowiekowi daje zarówno natura, jak i świat nauki – zaznaczono we wniosku.

Uchwałą w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 105 imienia Polskich Podróżników i Odkrywców świdniccy radni zajmą się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 stycznia.

/mn/

Poprzedni artykułKrótsza kwarantanna, testy na COVID-19 w aptekach, apel o pracę zdalną. Premier o zmianach w walce z pandemią
Następny artykułNajlepsze pod siatką [FOTO]