Strona główna Wydarzenia Świdnica Są dodatkowe pieniądze na wymianę kopciuchów w Świdnicy. Magistrat pyta, ilu jeszcze...

Są dodatkowe pieniądze na wymianę kopciuchów w Świdnicy. Magistrat pyta, ilu jeszcze jest chętnych

0

Świdnica pozyskała dla swoich mieszkańców osiemset tysięcy złotych na modernizację ogrzewania w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – informuje świdnicki Urząd Miejski.

Łącznie uzyskano dodatkowe 9 748 044 zł dla 15 gmin biorących udział w programie. Dla Świdnicy na wymianę kotłów przypadła kwota 800 049,58 zł. Dzięki tym pieniądzom wnioskodawcy, którzy pozostają na liście rezerwowej, otrzymają wsparcie finansowe na wymianę pieców w swoich domach czy mieszkaniach. W sumie może to być około 90 grantobiorców.

– Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a nie przyznano im dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na realizacje projektu, otrzymają w najbliższych dniach pisma z urzędu o możliwości podpisania umowy. Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z ich treścią i przekazanie nam niezbędnych dodatkowych dokumentów. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 74/856 29 91 lub 74/856 29 92 –  mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W trakcie naboru złożono 2516 wniosków w 15 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Po ich ocenie na liście prawidłowo złożonych wniosków znalazło się ich 2153. W samej Świdnicy  umowę o powierzenie grantu  podpisało 209 grantobiorców. Do dziś wsparcie finansowe odebrało już 120,  pozostali natomiast  są w toku realizacji inwestycji lub je ukończyli i składają wnioski o wypłatę grantów.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Jego całkowita wartość wyniesie 38 128 467,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 – 26 589 043,95 zł.

Kto jeszcze chętny do wymiany ogrzewania?

Urząd miejski w Świdnicy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Świdnicy, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą ogrzewania, a nawet termomodernizacją budynku mieszkalnego (jednorodzinnego/wielorodzinnego) do wypełnienia ankiety.

Cel ankietyzacji wynika z podjętych przez gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. Umożliwią to spodziewane na Dolnym Śląsku nowe programy dotacyjne, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Ankiety można składać w formie elektronicznej lub papierowej w terminie do 15.02.2022 r.

Druki ankiet dostępne są:

• na portalu https://dobrebudynki.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy http://um.swidnica.pl/ w zakładce po prawej stronie – „Ankiety dot. budynków”

• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy – pokój nr 317.

Uzupełnioną ankietę należy dostarczyć na jeden ze wskazanych sposobów:

• osobiście do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – pokój nr 1A  (Biuro Obsługi Kancelaryjnej),

• e-mailem na adres: [email protected] poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej, bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,

• pocztą na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji kontakt pod nr telefonu: 74/856-29-92.

/Źródło Urząd Miejski w Świdnicy/

Poprzedni artykułMaria Skiślewicz i świdnicki „Krąg” z medalami Gloria Artis
Następny artykułNajnowsze dane resortu zdrowia o zakażeniach w kraju, województwie i powiecie świdnickim