Strona główna 0_Slider Przedstawiono proponowane warianty przebiegu trasy S5. Wkrótce spotkania informacyjne dla mieszkańców

Przedstawiono proponowane warianty przebiegu trasy S5. Wkrótce spotkania informacyjne dla mieszkańców

0

W styczniu oraz lutym odbędą się spotkania informacyjnych dla samorządowców oraz mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostaną wstępne warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa. Znane są już terminy spotkań dla większości gmin powiatu świdnickiego. We wtorek przedstawiono opracowane warianty przebiegu dróg S5 oraz A4.

We wrześniu 2019 roku Rada Ministrów dokonała zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych, a do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych. Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali wstępne „korytarze” obu dróg, z których wybrano trzy warianty do dalszych prac projektowych.

Zgodnie z opracowanymi wariantami, projektowana droga ekspresowa S5 rozpoczynać się będzie na projektowanym węźle Mirosławice (A4/S5) lub na projektowanym węźle Olbrachtowice (S8/S5) i będzie prowadzić do drogi ekspresowej S3 na węźle Bolków. Długość nowej trasy wynosić będzie około 50 km. – Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości – zapewniali kilka miesięcy temu przedstawiciele GDDKiA.

22 czerwca 2021 roku poinformowano o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania stosownych zezwoleń, decyzji środowiskowych i umożliwi ogłoszenie właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych. Przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym pochłonie ponad 28,7 mln złotych. Obecnie projektanci zajmują się przygotowaniem wariantów przebiegu tras A4 oraz S5, wykonaniem analiz i prognoz ruchu, wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, a także przygotowują materiały do spotkań informacyjnych z samorządowcami i mieszkańcami gmin, przez teren których przebiegać będą projektowane drogi.

kombinacja IV – jeden ze wstępnych wariantów przebiegu trasy S5 wybrany do dalszych prac projektowych (mat. GDDKiA)

Spotkania zaplanowane zostały w 21 gminach, przez które przebiegają warianty tras A4 i S5 opracowywane w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z  elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Terminy spotkań wyznaczone zostały w okresie od 10 do 28 stycznia oraz od 14 do 28 lutego 2022 roku, z wyłączeniem ferii szkolnych w województwie dolnośląskim. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną COVID-19 spotkania odbędą się w trybie on-line, w systemie wideokonferencji – przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji – informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Podczas spotkań projektanci zaprezentują proponowane warianty przebiegu tras A4 i S5 oraz będą odpowiadać na pytania społeczeństwa. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu każdy będzie mógł zgłosić swoje propozycje i przekazać ewentualne uwagi lub sugestie na specjalnym formularzu. Materiały informacyjne  dotyczące przedsięwzięcia będą dostępne na stronie a4-s5-stesr.pl. Ankiety będzie można składać w ciągu 14 dni od dnia spotkania informacyjnego – dla drogi ekspresowej S5 pocztą na adres: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Biuro we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław, lub mailowo: [email protected] – dodaje Szumiata.

Znana jest już część terminów spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin powiatu świdnickiego:

  • w gminie Dobromierz zostanie ono zorganizowane 17 stycznia o godzinie 17.00,
  • w gminie Strzegom – 18 stycznia o godz. 17.00,
  • w Świebodzicach – 20 stycznia o godz. 17.00,
  • w gminie Żarów (dotyczące przebiegu autostrady A4) – 26 stycznia o godz. 17.00,
  • w gminie Świdnica – 14 lutego o godz. 17.00,
  • w gminie Jaworzyna Śląska – 17 lutego o godz. 17.00,
  • w gminie Marcinowice – 28 lutego o godz. 17.00.

Dotychczas nie został jeszcze ogłoszony termin spotkania dla mieszkańców Świdnicy.

We wtorek, 4 stycznia przedstawiona została mapa z opracowanymi wariantami przebiegu dróg A4 oraz S5  – dostępna na stronie projektu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułChorobowe na nowych zasadach. ZUS przypomina o zmianach
Następny artykułPIT-37 – kto powinien rozliczyć?