Strona główna 0_Slider Od wakacji prosili o podwyżki. Będzie figa z makiem?

Od wakacji prosili o podwyżki. Będzie figa z makiem?

0

Pod koniec sierpnia pracownicy jednostek miejskich zwrócili się do prezydent Świdnicy o uwzględnienie w budżecie miasta 2022 roku wzrostu płac. Beata Moskal-Słaniewska czekała z odpowiedzią na projekt budżetu na 2022 rok. Budżet został uchwalony już w grudniu. Z informacji, jakie Swidnica24.pl uzyskała od dyrektorów Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji nie wynika, by jakikolwiek wzrost płac został uwzględniony. Pensje są zamrożone już od 2019 roku.

Załogi MOPS-u, ŚOK-u, OSiR-u, MBP w pismach do prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej wnioskowały o uwzględnienie środków na podwyżki rzędu 30% lub 1000 złotych do pensji zasadniczej. Odpowiedź była tylko jedna i dotyczyła oczekiwania na konstrukcję budżetu na 2022 rok. Później prezydent już do pracowników należących do miasta jednostek się nie zwróciła. Żadnej informacji nie otrzymał także związek Zawodowy „Świdniczanie”, który włączył się do starań pracowników o podwyżki. Jak już informowaliśmy, na prośbę o pomoc zareagował tylko klub PiS w Radzie Miejskiej, który zawnioskował o przeznaczenie w budżecie miasta 1,2 mln. złotych na podniesienie pensji. Wniosek nie został uwzględniony.

Jak już informowaliśmy, w grudniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy dokonała regulacji wszystkich płac o 6%. I jak się okazuje, to w tej chwili jedyna – choć jak podkreślali pracownicy – „żenująca” podwyżka.

Z pytaniami o ewentualny wzrost płac zwróciliśmy się do dyrektorów ŚOK-u, Muzeum Dawnego Kupiectwa, MBP oraz p.o. dyrektora OSiR-u.:

w związku z przyjęciem przez Radę Miejską budżetu miasta na 2022 rok proszę o informację:

1.Jakim budżetem będzie na 2022 rok dysponował Świdnicki Ośrodek Kultury (MBP, OSiR, ŚOK, Muzeum Dawnego Kupiectwa) oraz jakim dysponował w 2021 roku.

2.Proszę o informację, ile na płace przeznaczył ŚOK w 2021, a jaka pula będzie zarezerwowana na 2022r.

3.Czy pracownicy etatowi otrzymają podwyżki, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

4.Proszę o podanie aktualnej liczby zatrudnionych.

5.Czy planowane są zmiany kadrowe w 2022, jeśli tak, to jakie?

Odpowiedź dyrektor Anny Rudnickiej (ŚOK):

1) Wysokość budżetu Świdnickiego Ośrodka Kultury, tak jak każdej innej jednostki miejskiej, znajduje się w każdorocznym załączniku do uchwały budżetowej, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. [od redakcji: dotacja dla ŚOK w 2021 roku wyniosła 2 479 150, w 2022r. – 2 591 250]

2) W tym momencie nie jestem w stanie podać tej informacji, gdyż nie mamy jeszcze zamkniętego roku budżetowego. Pełne informacje będą możliwe do podania dopiero pod koniec stycznia.

3) Plan finansowy składamy w styczniu, czekam w tej chwili na wskazanie dokładnego terminu przez Organizatora. Projekt planu był przygotowany kilka miesięcy temu i wymaga zaktualizowania, przyjęto tam podwyżki wynikające z ustawy, czyli podwyższenie wynagrodzenia minimalnego z 2800 zł brutto do kwoty najpierw 3000 zł, a potem 3010 zł brutto. Na pewno jeszcze raz należy uważnie przeanalizować projekt, żeby złożyć jak najbardziej optymalny plan.

4) W Świdnickim Ośrodku Kultury pracują 24 osoby.

5) Na dziś nie są planowane zmiany kadrowe.

Odpowiedź dyrektor Ewy Cuban (MBP)

W odpowiedzi na pytania z dnia 20 grudnia 2021 informuję, że wysokość budżetu przyznanego każdej jednostce znajduje się w załączeniu do uchwały budżetowej zarówno na rok 2021 jak i na rok 2022. [Od redakcji: dotacja w 2021 roku wynosiła 2 897 000, w 2022- 3 287 720]

Informację o wykonaniu wynagrodzeń w roku 2021 będę mogła przekazać, w terminie do końca stycznia 2022 r. (wraz z pochodnymi). Obecnie nie jestem w stanie odpowiedzieć czy pracownicy etatowi otrzymają i w jakiej wysokości podwyżki. Po zatwierdzeniu wysokości dotacji będzie przygotowywany plan finansowy i składany do Organizatora. Na chwilę obecną dysponujemy projektem planu na rok 2022, w którym zaplanowano tylko podwyżki wynikające z ustawy (podwyższenie wynagrodzenia minimalnego z kwoty 2800 do kwoty 3010 zł brutto). Ponieważ kwota przyjęta w projekcie jest inna niż zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej, cała dotacja zostanie raz jeszcze wnikliwie przeanalizowana i złożona w terminie wskazanym przez Organizatora. Aktualne zatrudnienie to 45 osób. Na dzisiaj nie są planowane zmiany kadrowe.

Odpowiedź dyrektora Dobiesława Karsta (Muzeum Dawnego Kupiectwa)

Odpowiadając na Pani zapytanie z dnia 20 grudnia 2021 skierowane do mnie, jako do dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa, pragnę poinformować, iż zatwierdzona przez Radę Miejską wysokość budżetu kierowanej przeze mnie jednostki kultury, została zamieszczona w załącznikach do uchwał budżetowych, odnoszących się do 2021 r. oraz do 2022 roku.[Od redakcji: dotacja na 2021 rok wynosiła 856 700, w 2022 – 921 500]

Informację o wykonaniu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za 2021 rok będę w stanie przekazać do publicznej wiadomości na początku przyszłego roku, w terminie do końca stycznia 2022 roku. Obecnie odpowiedź na Państwa zapytanie dodatkowo komplikuje fakt przebywania głównej księgowej, zatrudnionej w Muzeum na pół etatu, na zwolnieniu lekarskim. Dopiero po jej powrocie będziemy w stanie poddać analizie wszystkie koszty ponoszone przez naszą jednostkę, wówczas też stwierdzimy, czy zdołamy wygospodarować środki na niewielkie podwyżki dla części pracowników. Z powyższych względów, teraz nie mogę udzielić Państwu odpowiedzi odnoszącej się do wysokości możliwych podwyżek wśród pracowników zatrudnionych na etatach lub ich cząstkach w Muzeum.

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dawnego Kupiectwa została zatwierdzona przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXXV/373/21 i do 14 stycznia 2022 r. jesteśmy zobligowani przez Organizatora do przygotowania planu finansowego Muzeum na 2022 rok. W tym momencie posiadamy tylko projekt powyższego planu na rok 2022, w którym przewidziano jedynie podwyżki pensji wynikające z ustawy (podwyższenie wynagrodzenia minimalnego z kwoty 2800 do kwoty 3010 zł brutto). Aktualne zatrudnienie w Muzeum to 10 osób. W obecnej chwili nie są planowane zmiany kadrowe w Muzeum.

Odpowiedź nadesłana przez p.o. dyrektora Jana Czałkiewicza (OSiR):

1.w projekcie planu finansowego ŚOSiR na 2022 rok zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie  6.560.270 zł,  w tym wydatki bieżące 6.470.270 zł, plan finansowy ŚOSiR na 2021 rok wynosi 6.764.600 zł,  w tym wydatki bieżące 6.314.600 zł

2.W projekcie planu finansowego na 2022 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.280.088 zł
w planie finansowym na 2021 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.235.150 zł

3.W projekcie planu finansowego na 2022 rok założono dopłatę do minimalnego wynagrodzenia dla 30 pracowników etatowych Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

4.Aktualna liczba zatrudnionych w ŚOSiR wynosi 61 osób.

5.Dostosowując plan finansowy jednostki do założeń budżetowych Gminy Miasto Świdnica na 2022 rok planowane zatrudnienie wynosić będzie 60 osób.

***

Na podwyżki dla radnych, prezydentów i dyrektorów nie brakowało

Biorąc pod uwagę dotacje, jakie w ramach budżetu miasta prezydent miasta i radni przewidzieli na 2022 roku trudno oczekiwać, że pensje szeregowych pracowników jednostek miejskich w ogóle wzrosną, poza obowiązkową, ustawową podwyżką przy najniższym wynagrodzeniu.

Problemy budżetowe nie stanęły tymczasem na przeszkodzie, by systematycznie podnosić pensje dyrektorów wydziałów świdnickiego magistratu:

w roku 2018 wzrosło średnio o kwotę 173,31 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2019 wzrosło średnio o kwotę 279,76 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2020 wzrosło średnio o kwotę 585,00 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2021 wzrosło średnio o kwotę 632,63 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Podwyżki otrzymali także zastępcy prezydenta Świdnicy. Jerzy Żądło podwyżkę w wysokości 2.175,00 zł brutto otrzymał w 2020 roku. Obecnie zarabia 10.190,61 zł netto. Szymon Chojnowski na rękę od 1 października 2021 dostaje o 625,95 złotych więcej i zarabia 7.306,79 zł. Radni zgodnie podnieśli pensję prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej z 7.502,49 zł na 13.517,39 zł na rękę. Bez głosu sprzeciwu radni zwiększyli także swoje diety o średnio 1000 złotych. Radni otrzymują teraz miesięcznie dietę w wysokości: przewodniczący Rady Miejskiej – 3220,96 zł, wiceprzewodniczący Rady – 3006,23 zł, przewodniczący komisji Rady – 3006,23 zł, radny Rady Miejskiej (nie pełniący żadnej funkcji) – 2791,50 zł.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykuł55 lat temu runęła świdnicka wieża ratuszowa
Następny artykułOrszak Trzech Króli przejdzie ulicami Świdnicy. Gdzie jeszcze odbędą się uliczne jasełka?