Strona główna Polityka Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 105, ustalenie zasad wspierania klubów sportowych. O...

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 105, ustalenie zasad wspierania klubów sportowych. O czym jeszcze na sesji Rady Miejskiej?

0

W piątek, 28 stycznia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Obrady prowadzone będą w trybie zdalnym.

Podczas obrad radni zajmą się w sumie 11 projektami uchwał, w tym w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 105, jak również w sprawie przyjęcia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2022-2026”. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2022 rok.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2021 rok.
 6. Przedstawienie Planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2022 rok.
 7. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy na 2022 rok.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 17.12.2021 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
 13. Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXVI sesji Rady Miejskiej:

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXVI sesji Rady Miejskiej:

 • XXXVI/1. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica,
 • XXXVI/2. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022,
 • XXXVI/3. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy,
 • XXXVI/4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu,
 • XXXVI/5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica,
 • XXXVI/6. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2022-2026,
 • XXXVI/7. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS”,
 • XXXVI/8. w sprawie zmian w budżecie,
 • XXXVI/9. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXXVI/10. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
 • XXXVI/11. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego przez Radę Miejską w Świdnicy w uchwale nr XXIV/259/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułWielka akcja charytatywna zostanie przeniesiona na inny termin
Następny artykułSukces świdniczanki w konkursie gitarowym