Strona główna 0_Slider Gdzie są drogowcy? Przydatne numery do służb

Gdzie są drogowcy? Przydatne numery do służb

0

Wraz z zapowiadanymi opadami śniegu i silnym wiatrem w czwartek zdecydowanie pogorszyły się warunki na drogach. Doszło do wypadków i kilkunastu kolizji. Pojawiły się też pytania od kierowców, gdzie są drogowcy.

Stan tzw. łącznika dzisiaj o poranku nie zadowolił jednego z kierowców, który przesłał do redakcji zdjęcia z pytaniem: Gdzie są drogowcy?

– Pracujemy cały czas – zapewnia Marek Olesiński, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, która odpowiada za utrzymanie ok. 400 kilometrów dróg powiatowych, w tym łącznika. – Odśnieżanie prowadziliśmy do 1.00 i od godziny 3.00. Pracują cztery nasze pługi oraz sprzęt, zapewniany przez gminy Marcinowice, Świdnica i Żarów, z którymi mamy podpisane umowy. Nawierzchnie są posypywane mieszanką soli i pisaku. Trzeba jednak pamiętać, że zwłaszcza na otwartych przestrzeniach wystarczy 15 minut po przejeździe sprzętu, by śnieg ponownie został nawiany. Kierowcy byli ostrzegani przed trudnymi warunkami.

Na stronie Swwidnica24.pl znajduje się zakładka „Zimowe utrzymanie dróg”, gdzie można znaleźć numery telefonów do wszystkich służb, odpowiadających za stan dróg na terenie powiatu świdnickiego.

 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zbierane są przez Punkty Informacji Drogowej (PID). Dane te są następnie umieszczane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKiA 19 111.

W przypadku dróg wojewódzkich, na stronie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu można się zapoznać z planem zimowego utrzymania w sezonie 2020/2021. Bieżący stan dróg wojewódzkich można sprawdzić pobierając aktualny raport, który również udostępniany jest na stronie DSDiK.

Kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg

drogi krajowe (DK5 na odcinku od węzła Kostomłoty do Bolkowa, DK34 od Świebodzic do Dobromierza, DK35 od granic Wałbrzycha do Gniechowic) podlegają utrzymaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu – Rejon Dróg w Wałbrzychu, tel. 74 841 03 65,

drogi wojewódzkie (na terenie Świdnicy: ul. Wałbrzyska, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Wrocławska od pl. Wolności do Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemysłowej do Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej) są utrzymywane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, tel. 71 39 17 196,

drogi powiatowe (na terenie Świdnicy: ul. Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej do Towarowej) podlegają utrzymaniu przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, tel. 74 66 22 920 wew. 25, adres e-mail: [email protected].

drogi gminne:

 • Świdnica:W zimowym sezonie 2021/2022 za utrzymanie dróg gminnych odpowiada Farma Miejska, tel. 74 851 39 88 (całodobowy). Lista ulic w Świdnicy objętych zimowym utrzymaniem w 2021 roku dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
 • Gmina Świdnica:

  Drogi gminne utrzymywane są przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 Świdnica. Informacje o zagrożeniach występujących na drogach gminnych można zgłaszać pod nr tel. 74 851 59 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub na adres: [email protected].

  Poza godzinami pracy przedsiębiorstwa oraz w soboty, niedziele i święta pilne potrzeby w zakresie utrzymania można kierować do koordynatora „Akcji zima” pod nr tel. 885-59-49-49. Gminni urzędnicy zachęcają do skorzystania z możliwości wysłania wiadomości SMS z podaniem danych umożliwiających lokalizację utrudnienia/zagrożenia (to jest nr drogi/nazwy ulicy lub nr posesji).

 • Gmina Jaworzyna Śląska: drogi gminne odśnieżane są w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska: tel. 74 637 98 30.
 • Świebodzice:Zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Świebodzicach zajmuje się ZGK Świebodzice Sp. z o.o. (tel. 74 666 96 05), natomiast za odśnieżanie dróg wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach (tel. 74 854 00 11). Z wykazem ulic podlegającym poszczególnym zarządcom można się zapoznać na stronie internetowej ZGK Świebodzice.
 • Gmina Strzegom:Wykonawcą prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych jest ZUK Strzegom Sp. z o.o. – dyżur tel. 693 222 130. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej w siedzibie ZUK w Strzegomiu wprowadzone zostały dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynowania prac. Zakresy tych dyżurów uzależnione są od potrzeb, a zwłaszcza od stanu przejezdności dróg i prognozowanych zmian warunków atmosferycznych.
 • Gmina Żarów:Zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Żarów zajmuje się firma Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z Imbramowic, która w drodze przetargu została wybrana do wykonywania tego zadania. Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać w:

  → Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 74 30 67 334 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30 oraz we wtorek 8.00-16.00,
  → w firmie Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z Imbramowic tel. 606 839 079 (po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie).

Odśnieżanie chodników

Lokalni urzędnicy przypominają, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek sprzątania chodnika wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz z regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Zimowe utrzymanie chodnika należy realizować niezwłoczne poprzez uprzątnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego.

 

Poprzedni artykułOstatnie prezentacje zespołów kolędniczych zakończone [FOTO]
Następny artykułDlaczego rafting na rzece Soča jest tak popularny?