Strona główna 0_Slider Zrujnowany gmach byłego szpitala przejdzie remont. Jest zgoda na przebudowę, ruszyły pierwsze...

Zrujnowany gmach byłego szpitala przejdzie remont. Jest zgoda na przebudowę, ruszyły pierwsze prace [FOTO]

0

Od wycinki części drzew rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem i przemianą poszpitalnego terenu przy ulicy Westerplatte. W gmachu dawnej placówki medycznej mają powstać mieszkania, a na działce planowana jest budowa czterech budynków wielorodzinnych.

Niegdyś efektowny i tętniący życiem szpitalny budynek został wybudowany w latach 1927-29 przez zakon św. Elżbiety. Po wojnie został elżbietankom odebrany i aż do 2010 roku funkcjonował w nim szpital powiatowy. W roku 2011 zgromadzenie sióstr św. Elżbiety odzyskało swoją własność. W dawnym szpitalu miał powstać Dom Seniora. Później plany te uległy zmianie, a elżbietanki zdecydowały się obiekt sprzedać. W 2015 roku pojawił się inwestor, z którym nawet podpisano przedwstępną umowę, jednak do transakcji ostatecznie nie doszło.

Nieczynny od wielu lat i coraz bardziej zdewastowany budynek stał się miejscem spotkań bezdomnych. 6 października 2017 roku na poddaszu okazałego gmachu wybuchł pożar. Ogień objął 3/4 dachu i wywołał całkowite spustoszenie. Pomimo tragicznego stanu obiektu, konserwator zabytków nie wyraził zgody na rozbiórkę budynku, który figuruje w gminnym wykazie obiektów zabytkowych. Taka sama była opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego wpłynęło zażalenie na decyzję konserwatora. Szef resortu kultury wskazywał, że obiekt jest cenny dla substancji architektonicznej miasta i można go zrekonstruować. Zaznaczał przy tym, że zgodnie z planem zagospodarowania miasta dla tego obszaru obowiązuje nakaz utrzymania obiektu w dobrym stanie, zaś zapisy uchwały Rady Miejskiej jednocześnie zakazują przebudowy całego obiektu ingerującej w jego pierwotny kształt i charakter, docieplania zewnętrznego, czy też wymiany stolarki na niezgodną z historyczną.

W październiku 2019 roku Prowincja Wrocławska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety sprzedała dawny szpital przedsiębiorcy z Wrocławia. W maju 2021 roku poinformowano, że wrocławska spółka Immobiliare Development uzyskała z wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pozytywną opinię dotyczącą opracowanej koncepcji remontu zabytkowego gmachu. Zaprezentowane zostały też wizualizacje, na których przedstawiono wizję tego, jak w przyszłości miałby wyglądać teren przy ulicy Westerplatte.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, w niszczejącym od lat gmachu, z którym świdniczan łączy wiele wspomnień, miałyby powstać mieszkania, a na działce zostałyby wybudowane kolejne budynki mieszkalne. Koncepcja zakładała też kompleksowe zagospodarowanie terenu – miałyby powstać tam parkingi podziemne i zieleń towarzysząca. – Inwestor zakończył prace projektowe, jest na etapie pozyskiwania zezwoleń. Bardzo ważne jest to, że koncepcja zagospodarowania przygotowana została w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków – informował kilka miesięcy temu świdnicki magistrat.

4 listopada 2021 roku deweloper uzyskał pozwolenie na budowę zespołu czterech budynków wielorodzinnych oraz przebudowę istniejącego gmachu szpitalnego na mieszkania. Złożony przez spółkę Immobiliare Development wniosek został też uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jak informują mieszkańcy, na początku tygodnia na działce przy Westerplatte ruszyły pierwsze prace związane z zagospodarowaniem terenu, w ramach których zajęto się usunięciem części drzew oraz krzewów. Z uwagi na zaniepokojenie świdniczan wskazujących na sporą skalę tych prac, zwróciliśmy się z pytaniem w sprawie zakresu prowadzonej wycinki.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułUczcili pamięć przyjaciela z parkietu [FOTO]
Następny artykułW sobotę nie może być miejsca na potknięcie