Strona główna 0_Slider Zbadali religijność Polaków. Mniej chrztów i bierzmowań, mniej uczniów uczęszczających na religię....

Zbadali religijność Polaków. Mniej chrztów i bierzmowań, mniej uczniów uczęszczających na religię. Jaka sytuacja w diecezji świdnickiej?

0

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowsze dane dotyczące religijności Polaków. Jak wskazują twórcy rocznika statystycznego, w 2020 roku epidemia COVID-19 znacząco wpłynęła na praktyki niedzielne oraz życie sakramentalne polskich katolików. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną coroczne badanie praktyk niedzielnych nie zostało przeprowadzone.

Sytuacja epidemii COVID-19 w 2020 roku znacząco wpłynęła na praktyki niedzielne oraz życie sakramentalne polskich katolików. W 2020 roku sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. osób, co stanowi 16,3% mniej w porównaniu do roku 2019. Zdecydowana większość ochrzczonych przyjęła sakrament do pierwszego roku życia (90,9%). Między 1 a 7 rokiem życia przyjęło chrzest 8,2% osób, zaś po ukończeniu 7 roku życia jedynie 1%. Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34,0% mniej niż w 2019 r. Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa w 2020 roku wynosiła 91,5 tys., tj. o 26,8% mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Tzw. „śluby mieszane” (zawarte między osobą o wyznaniu katolickim z osobą o innym wyznaniu) stanowiły 2,8% zawartych w 2020 roku ślubów. Względem 2019 r. rosła natomiast liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 298 tys. osób, czyli o 49 tys. więcej niż w roku poprzednim (co stanowi 20%) – wylicza dyrektor ISKK, ks. dr Wojciech Sadłoń w podsumowaniu do najnowszego rocznika statystycznego.

W diecezji świdnickiej między 2019 a 2020 rokiem nastąpił spadek liczby udzielanych sakramentów chrztu – z 4590 do 3296. Zmniejszyła się również liczba udzielonych bierzmowań – z 4468 do 2885, a także liczba udzielonych sakramentów małżeństwa – z 1479 do 782. Zwiększyła się z kolei liczba udzielonych sakramentów I Komunii – w 2019 roku sakrament ten przyjęły 2862 osoby, a w 2020 roku – 3700 osób.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w opracowaniu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7% uczniów (w roku szkolnym 2019/2020 było to 87,6% uczniów). Uczestnictwo w szkolnej katechezie według typu placówki kształtowało się następująco: w przedszkolach na zajęcia religii chodziło 85,5% uczniów (rok wcześniej 84,8%), w szkołach podstawowych – 92,1% (rok wcześniej 94,1%), w liceach ogólnokształcących – 69,8% (rok wcześniej 75,3%), w technikach – 74,9% (rok wcześniej 76,7%), w szkołach branżowych I st. – 75,6% (rok wcześniej 75,8%), a w szkołach specjalnych – 89,9% (rok wcześniej 90,9%).

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97,8%), przemyskiej (97,5%) i rzeszowskiej (97,1%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (65,7%), poznańskiej (69%), warszawskiej (69,5%). W przypadku diecezji świdnickiej na zajęcia uczęszczało 82% uczniów (w roku szkolnym 2019/2020 było to 83,5% uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 87,5% uczniów).

mat. ISKK

W roku 2020 w Polsce działalność duszpasterską prowadziło 10 361 parafii katolickich, w których posługiwało 24 208 księży. W diecezji świdnickiej było 191 parafii, w których posługiwało duszpastersko 374 księży.

Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 roku nie odbyło się coroczne, ogólnopolskie badanie praktyk niedzielnych, w którym analizowane jest uczestnictwo Polaków w mszach oraz przystępowanie przez wiernych do komunii świętej. W tej sytuacji ISKK postanowił przeanalizować, jakie działania były podejmowane w poszczególnych diecezjach w związku z zagrożeniem epidemicznym w marcu 2020 roku. W celu dostosowania się do limitów wiernych biskupi wydawali dekrety, w których: w 61% przypadków udzielano dyspensy od niedzielnego obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach, w 22% nakazywano wpuszczanie do kościołów maksymalnie 50 osób, w 12% ograniczono uczestników do osób zamawiających intencję mszy, w 2% polecano zwiększenie liczby mszy, a w 2% nie wskazywano konkretnego rozwiązania.

Z pełnym opracowaniem można się zapoznać na stronie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

/ISKK, opr. mn/

Poprzedni artykułJak prać ubrania z wełny merynosa
Następny artykułPiaskarka – jak wybrać najlepszą?