Strona główna 0_Slider Od środy wchodzą w życie nowe obostrzenia epidemiczne. Co się zmieni?

Od środy wchodzą w życie nowe obostrzenia epidemiczne. Co się zmieni?

0

Od 15 grudnia obowiązywać będzie najnowszy pakiet obostrzeń wprowadzony przez rząd z związku z epidemią koronawirusa. Nowe przepisy zakładają obniżenie limitu osób w restauracjach, hotelach, kinach oraz na terenie obiektów sportowych i sakralnych, zamknięcie klubów i dyskotek, a także wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia. Do ustanowionych limitów nie będą wliczane osoby, które okażą unijny certyfikat COVID-19.

Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń epidemicznych, które wejdzie w życie w środę, zakłada przedłużenie obowiązywania większości aktualnych ograniczeń do 31 stycznia 2022 roku. Dodatkowo przepisy zakładają m.in. zmniejszenia limitów wypełnienia w lokalach gastronomicznych, hotelach, kinach, w obiektach sportowych oraz kościołach z dotychczasowych 50% do 30%. Do tych limitów nie będą wliczane „osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19”.

Rozporządzenie wprowadza też zakaz działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych. Z kolei w kinach, od 15 grudnia, zakazane będzie spożywanie napojów i posiłków.

Również od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, z obowiązku testowania nie zwalnia zaszczepienie. Od środy obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zapowiadanego limitu 75% miejsc w transporcie zbiorowym.

Nauka zdalna w podstawówkach oraz szkołach średnich

We wtorek opublikowane zostało również rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego zawieszenia nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku nauka będzie się odbywać zdalnie. Zmiana obejmuje też placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne i placówki artystycznych oraz szkoły artystyczne realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej o tym, czy będą prowadzone tam zajęcia w formie stacjonarnej, będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

/Ministerstwo Zdrowia, KPRM, PAP, opr. mn/

Poprzedni artykułJakub Kierul z brązowym medalem
Następny artykułPrzeciwnicy storpedowani przez choroby i kwarantanny