Strona główna 0_Slider 2022 rok bez dużych inwestycji drogowych realizowanych przez powiat świdnicki. Jakie inne...

2022 rok bez dużych inwestycji drogowych realizowanych przez powiat świdnicki. Jakie inne zadania znalazły się w przyszłorocznym budżecie?

0

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz modernizacja budynków oświatowych znalazły się wśród najważniejszych powiatowych inwestycji przewidzianych do realizacji w przyszłym roku. W środę Rada Powiatu Świdnickiego przyjęła budżet na 2022 rok. Prezentując projekt uchwały budżetowej starosta świdnicki zwrócił uwagę na brak dużych inwestycji drogowych. – Mam nadzieję, że w trakcie roku uda się pozyskać zewnętrzne finansowanie i rok 2022 nie będzie rokiem, w którym nie będziemy realizować żadnego przedsięwzięcia drogowego – zaznaczał Piotr Fedorowicz.

Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Jagodniku, termomodernizacje budynków świdnickich liceów, a także przygotowanie dokumentacji na termomodernizację „Ekonomika” – to niektóre z inwestycji planowanych na 2022 rok

Zgodnie z przyjętą przez radnych powiatu świdnickiego uchwałą budżetową, planowane dochody budżetu w roku 2022 wyniosą ponad 174 mln 712 tys. zł, natomiast na wydatki planuje się przeznaczyć ponad 178 mln 771 tys. zł, z czego wydatki majątkowe pochłoną blisko 15 mln 42 tys. zł. To oznacza deficyt w wysokości 4 mln 58 tys. zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych na rok 2022 może nie jest imponujący, niemniej wynika to z niepewnych realiów funkcjonowania w roku 2022. Nie jesteśmy w stanie na 100% albo z dużą dozą pewności określić poziomu naszych wydatków budżetowych, nie jesteśmy też pewni, czy będą dodatkowe wpływy do budżetu, żebyśmy te wydatki mogli równoważyć, stąd też taka ostrożna polityka jeśli chodzi o inwestycje – tłumaczył starosta Piotr Fedorowicz, przedstawiając radnym Rady Powiatu Świdnickiego założenia przyszłorocznego budżetu.

Jak wyliczał, na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w placówkach oświatowych w przyszłym roku trafi 5 mln 889 tys. złotych. Duża część tych przedsięwzięć dotyczyć będzie prac termomodernizacyjnych, które realizowane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy (3 mln 730 tys. zł),  I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (1 mln zł), czy też w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej (300 tys. zł). Wśród zadań znalazła się również modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Strzegomiu (300 tys. zł), modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy (500 tys. zł), przebudowa budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy (300 tys. zł), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (40 tys. zł) oraz dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych w budynku przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej (20 tys. zł).

Z kolei na realizację inwestycji drogowych ma trafić łącznie 1 mln 569 tys. złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych (300 tys. zł), przebudowę przejścia dla pieszych w Witoszowie Dolnym (277 tys. zł), przebudowę przejścia dla pieszych w Dzierzkowie (320 tys. zł), przebudowę skrzyżowania i przejścia dla pieszych w Jagodniku (280 tys. zł), a także przebudowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy rondzie Orderu Uśmiechu w Żarowie (300 tys. zł).

Starosta świdnicki przedstawiający założenia przyszłorocznego budżetu podczas zdalnej sesji Rady Powiatu Świdnickiego

Jest to chyba pierwszy raz od kiedy prezentuję budżet, gdy w wykazie wydatków inwestycyjnych nie ma zadania drogowego. Zadania drogowe oczywiście są, ale dotyczą one raczej chodników i przejść dla pieszych, a nie zadań związanych z przebudową dróg. Jest to pierwszy rok, w którym na etapie planowania takich zadań nie zakładaliśmy. Wynikało to z tego, że bieżące funkcjonowanie i dostosowanie się do obecnych realiów stało się rzeczą najistotniejszą, co musiało odbyć się jakimś kosztem i odbyło się właśnie kosztem inwestycji. Mam nadzieję, że w trakcie roku budżetowego uda się pozyskać jeszcze jakieś środki na realizację przedsięwzięć drogowych i ten rok 2022 nie będzie ubogi w przedsięwzięcia drogowe – zaznaczał starosta.

W przyszłym roku przewidziano również m.in. zakup nowego samochodu osobowy w miejsce dwóch wysłużonych pojazdów wykorzystywanych przez inspektorów Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego (70 tys. zł), zakup nowego samochodu 9-miejscowego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (150 tys. zł, z czego 60% ma pokryć dotacja ze środków PFRON), dofinansowanie zakupu dwóch nowych ambulansów sanitarnych na potrzeby świdnickiego pogotowia ratunkowego (260 tys. zł). Dalsze 5 mln 751 tys. zł zostanie przeznaczonych na zadania związane ze scalaniem gruntów.

Za przyjęciem budżetu na 2022 rok opowiedziało się 16 radnych, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułJakie dekoracje na ścianę najlepiej wybrać do salonu?
Następny artykułInterwencja strażaków w markecie budowlanym. Uruchomiła się czujka