Strona główna Wydarzenia Strzegom Odnawiają kwatery żołnierzy poległych podczas I wojny światowej

Odnawiają kwatery żołnierzy poległych podczas I wojny światowej

0

Trwa remont ścieżek oraz renowacja elementów kamiennych i metalowych kwater żołnierzy z I wojny światowej położonych cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu wraz z kształtowaniem zieleni oraz umieszczeniem tablic informacyjnych. Ze względu na dofinansowanie projektu z dwóch źródeł inwestycja została podzielona na dwa zadania.

Pierwsze zadanie to poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu, dofinansowane w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 135 tys. zł. Zostanie wykonany remont nawierzchni ścieżek i odtworzenie ich pierwotnego układu oraz renowacja elementów metalowych i granitowych ogrodzenia ozdobnego i ławek, a także kształtowanie zieleni w obrębie kwatery.

Drugie zadanie realizowane jest w ramach programu „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom”.

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Dofinansowanie w kwocie: 30.000,00 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 1.764,70 EUR Budżet Państwa.

W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe, a także zamontowane tablice informacyjne. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczanie, usunięcie mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie i hydrofobizację, odnowienie napisów, uzupełnienie brakujących elementów (pomnik, epitafia, tabliczki porządkowe), a także dostawę i montaż tablicy informacyjnej z QR – kodem.

/UM Strzegom, opr. red./

Poprzedni artykułTransport milionów ton kruszywa nie będzie niszczyć dróg w trzech gminach? Ma powstać granitowa obwodnica Strzegomia
Następny artykułHistoryczny spacer połączą ze zbiórką dla Marcelinki